Tag-Archive for » inundaţii «

Guvernul va adopta proiectul „Solidaritatea”, prin care vor fi organizate tabere gratuite pentru copiii şi pentru tinerii proveniţi din familiile afectate de inundaţii, a anunţat premierul.

„Ne preocupă situaţia copiilor din familiile afectate de inundaţii. La propunerea Ministerului Tineretului, vom aproba astăzi proiectul ‘Solidaritatea’, prin care vom organiza tabere gratuite pentru copiii şi pentru tinerii proveniţi din familii ale căror case au fost afectate de inundaţiile din această perioadă”, a declarat premierul la începutul şedinţei de Guvern. Mai mult …

Guvernul României a aprobat, printr-o hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgență, în limita sumei de 6.000.000 lei, pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate ca urmare a inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite produse în perioada iunie – iulie 2018, astfel, potrivit unui comunicat:
–  câte 10.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de peste 50%;
– câte 5.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de până la 50%, inclusiv;
– 25.000 lei pentru familiile persoanelor care au decedat. Mai mult …

canal irigatiiSunt unii ani în care, de cum răsar ghioceii și până-n anotimpul frunzelor căzătoare, condițiile pedoclimatice năbădăioase le strică toate planurile agricultorilor. Și nu numai lor! Dacă, la sfârșitul unei ierni bogate în omăt vremea se-ncălzește brusc sau dacă, indiferent de anotimp, plouă ca-n zilele lui Noe, apele își vor părăsi matca, distrugând drumuri, așezări, ogoare.    Mai mult …

mediu
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații aferent celor 11 Administrații bazinale de apă și Fluviul Dunărea de pe teritoriul României.

Prin aprobarea proiectului de act normativ se va crea cadrul legal necesar implementării măsurilor propuse în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundații aferent celor 11 Administrații bazinale de apă și Fluviul Dunărea, în vederea reducerii potenţialelor efecte negative ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediul înconjurător şi patrimoniul culturalîn zonele desemnate ca avâdn risc potenţial semnificativ la inundaţii.

Costurile aferente măsurilor pentru perioada 2016-2021 vor fi suportate în cea mai mare parte din fonduri europene, bugetul de stat şi bugetele locale. Fondurile europene vor fi asigurate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2021, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor.

apeDirectorul general al Administrației Naționale Apele Române (ANAR), Nicolae Bărbieru a declarat că România a definitivat Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI), iar termenul de raportare către Comisia Europeană, 22 martie 2016, a fost respectat.

Administrația Națională ‘Apele Române’ depune eforturi considerabile în domeniul managementului resurselor de apă. În acest context, elaborarea planurilor de management la nivelul bazinelor hidrografice reprezintă un scop important. Având în vedere toate acestea, devine evidentă identificarea unei strategii comune în domeniul apei. Administrația Națională Apele Române are grija și responsabilitatea de a raporta la Comisia Europeană stadiul implementării Directivei 91 privind epurarea apelor urbane. În cadrul planurilor de management al bazinelor și spațiilor hidrografice au fost evaluate costurile unor investiții de construire a stațiilor de epurare a apelor uzare la standarde europene. În vederea conformării la cerințe, costurile de investiții se ridică la 76 de milioane de euro în perioada 2016 — 2021„, a precizat Nicolae Bărbieru.

ccGuvernul a aprobat o hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 1.761.000 de lei la 844 familii şi persoane singure, afectate de calamităţi naturale, incendii ori probleme grave de sănătate ce pot conduce la riscul de excluziune socială.

Astfel, 1,42 milioane lei vor fi repartizate la 11 familii aflate în situaţii dificile cauzate de calamităţi naturale, inundaţii şi alunecări de teren, din judeţele: Hunedoara, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Teleorman şi Vrancea, 21 de familii afectate de incendii, din judeţele: Bacău, Buzău, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Neamţ, Satu Mare, Suceava, Vrancea şi din municipiul Bucureşti şi la 346 de familii şi persoane singure care se confruntă cu situaţii deosebite cauzate de starea gravă de sănătate, sărăcie extremă ori alte cauze care pot conduce la excluziunea socială.

De asemenea, mai sunt prevăzute ajutoare de urgenţă în sumă de 104.100 de lei pentru 136 de familii şi persoane singure din judeţul Sălaj, şi un ajutor în valoare de 234.800 de lei pentru 330 de familii şi persoane singure din judeţul Neamţ, care au fost afectate de calamităţi naturale, respectiv precipitaţiile abundente însoţite de grindină produse în lunile mai-iulie 2015.

Aceste ajutoare se plătesc din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

descărcare (22)Autoritatea de Supraveghere Financiară a supus spre dezbatere publică proiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Potrivit actului normativ, modificarile şi completările Normei nr.7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor vizează în principal următoarele aspecte:

– modificarea textului normei, pentru a se asigura concordanța cu prevederile din Legea 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– modificarea aspectelor privind formatul poliței de asigurare PAD, respectiv excluderea certificatului de asigurare, în conformitate cu dispozițiile legii;
– reglementarea anumitor aspecte tehnice ce cad în sfera de competenţă a Autorităţii de Supreveghere Financiară, aşa cum este prevăzut de Legea 260/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

lc+olesea
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere un proiect de modificare a hotărârii de Guvern privind prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor
. Actul normativ prelungeşte termenul de realizare a studiilor pentru bazinele hidrografice până la sfârşitul anului viitor.

Pentru continuarea studiilor în luna decembrie vor fi alocaţi peste 34 mil.lei, costurile implementării acestora urmând să fie stabilite ulterior. Responsabili cu implementarea măsurilor sunt Administraţia Naţională ”Apele Române” şi autorităţile administraţiei publice locale.

În noul program legislativ nu se face referire la achiziţia terenurilor, inclusiv pentru reconstituirea fondului forestier, şi strămutarea caselor expuse din zonele cu risc crescut de inundaţii, împăduriri, controlul scurgerilor de pe versanţi, inclusiv al celor din zonele urbane precum canalizarea.

În perioada 2005-2013 România s-a confruntat cu grave inundaţii, viiturile produse pe cursurile de apă interioare afectând toate judeţele ţării. Potrivit Ministerului Mediului, valoarea totală a pagubelor s-a cifrat la aproape 6 mld. lei.

guvern
Potrivit ultimelor noutăţi legislative, în şedinţa Guvernului din 31 iulie a fost aprobată Hotărârea privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţul Vaslui.

Prin acest act normativ s-a avut în vedere scoaterea din rezervele de stat şi acordarea sub formă de ajutoare umanitare de urgenţă, cu titlu gratuit, a 30 de tone de motorină.

Produsul care se scoate provine din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, motiv pentru care în anul 2014 nu mai este necesară reîntregirea acestor stocuri.

De asemenea, au fost aprobate H.G. privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţele Olt, Argeş, Dolj şi Vâlcea.

Best_Real_World_Full_HDConform proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 316/2007, supus consultării publice de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Consiliul interministerial al apelor este organism consultativ, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

De asemenea, conform proiectului de act normativ, consiliul coordonează şi avizează politicile şi strategiile din domeniul gospodăririi resurselor de ape şi managementului riscului la inundaţii, pentru realizarea unei abordări integrate şi durabile.

Pentru soluţionarea problemelor dezbătute în cadrul şedinţelor Consiliului, precum şi a unor lucrări cu caracter tehnic privind gospodărirea resurselor de ape şi protecţia împotriva inundaţiilor, se înfiinţează un comitet tehnic, a cărui structură, componenţă şi atribuţii se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.