Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state IMM Internaţional Persoane juridice. Societăţi

Brevetarea invențiilor românești în străinătate e susținută de către OSIM. Sprijinul e de natură financiară!

La originea oricărei invenții se află necesitatea. Acolo unde absentează metoda, mai intervine și creativitatea iar atunci când, aparent, lipsește soluția, te mai învață și nevoia. Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ești victima unei fapte anticoncurențiale? Iată cum poți primi despăgubiri în instanță!

În România este foarte ușor să răspândești un zvon neadevărat atunci când vrei să îți „ucizi” concurența. Vorbele zboară și românii sunt foarte receptivi la știri gen „cât de dăunător s-a dovedit  a fi un produs” sau „în ce condiții improprii se prepară alt produs” sau „prin ce practici ilicite a reușit firma A să ajungă în topul firmelor pe nișa sa de piață.” Un asemenea zvon poate nărui un imperiu întreg construit prin ani de muncă. Împinși de dorința de a rămâne sau de a ajunge lideri pe o anumită piață, unii oameni de afaceri recurg la practici mai puțin ortodoxe pentru a -și atinge scopul.

Cei prejudiciați de astfel de practici anticoncurențiale au deschisă calea unei acțiuni în justiție pentru a primi despăgubiri pentru paguba produsă. Instanța competentă, probele care se pot administra, soluțiile adoptate de instanțe și sancțiunile aplicate fac obiectul OUG 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 care a fost publicată în Monitorul Oficial 422 din 8 iunie 2017. Prevederile sale se aplică de la publicare.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Se modifică regulile pentru PFA

afacere
În Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie a fost publicată Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale.

Potrivit prevederilor legii, PFA vor putea să se autorizeze pentru cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, iar întreprinderile individuale pentru cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

De asemenea, PFA va putea desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate cu contract individual de muncă, iar ÎI va putea angaja cel mult 8 salariaţi.

Legea prevede şi o serie de facilităţi aplicabile studenţilor care vor să desfăşoare activităţi ca PFA or ÎI în sensul scutirii de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare precum şi a tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului.

Actul normativ va intra în vigoare la 17 ianuarie 2017.

Categories
Articole Dreptul muncii Economie IMM Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii Protecţie socială Social

Știri juridice! Au fost aprobate și publicate normele de aplicare a Legii privind economia socială

ajutorS-ar putea spune că atunci când îi dăruiești unui om nevoiaș o pâine, el va avea hrană în acea zi, însă dacă-i vei destăinui tainele meseriei de brutar – sau ale altui meșteșug, și îi vei găsi de lucru, el nu va mai răbda de foame niciodată. Observație valabilă 100%, cu doar o condiție: celui ajutat trebuie să-i placă munca.

Economia socială constituie, prin definiție, ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile și producerea ori furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Aprobarea Scutului de confidențialitate UE-SUA

ap-2014-2020.1Comisia Europeană a adoptat Scutul de confidențialitate UE-SUA, care protejează drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor din UE în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt transferate către Statele Unite. De asemenea, cadrul prevede claritate juridică pentru întreprinderile a căror activitate se bazează pe transferuri transatlantice de date.

Principiile pe care se bazează Scutul de confidențialitate UE-SUA sunt:

  • obligații stricte pentru întreprinderile care lucrează cu date: în cadrul noului sistem, Departamentul de Comerț al SUA va realiza actualizări și verificări periodice privind întreprinderile participante, pentru a se asigura că acestea respectă normele acceptate în mod voluntar.
  • garanții clare și obligații de transparență privind accesul guvernului SUA: Statele Unite au oferit UE asigurarea că accesul autorităților publice la date în scopuri legate de aplicarea legii și de securitatea națională va fi supus unor limitări, garanții și mecanisme de supraveghere clare.
  • o protecție eficace a drepturilor individuale: orice cetățean care consideră că datele sale cu caracter personal au fost folosite în mod necorespunzător în cadrul Scutului de confidențialitate va beneficia de mai multe mecanisme accesibile și abordabile de soluționare a disputelor.
  • un mecanism de reexaminare anuală comună: mecanismul va monitoriza funcționarea Scutului de confidențialitate, inclusiv angajamentele și asigurarea cu privire la accesul la date în scopuri legate de aplicarea legii și de securitatea națională.
Categories
Legislaţie internaţională Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Transferurile de întreprindere conform Directivei 2001/23/CE

images (2)În anul 2006, România, prin Legea nr. 67/2006, transpune Directiva Consiliului 2001/23/CE cu privire la apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la păstrarea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi, sau părţi de întreprinderi sau unităţi.
În expunerea de motive privind promulgarea proiectului de Lege nr. 67/2006, Guvernul României precizează că elaborarea legii privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, se numără printre măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană.
Proiectul de lege privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, a fost constituit în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.
Reglementările din acest proiect de lege urmăresc traspunerea integrală a Directivei Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, al unităţii sau al unor părţi ale acestora.
Proiectul de lege a primit avizul favorabil din partea Consiliului Legislativ, din partea Consiliului Economic şi Social, a Comisiei pentru politica economică, reformă şi privatizare, a Comisiei pentru industrii şi servicii, a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
Astfel, preşedintele României a promulgat, prin Decretul nr. 346/2006, legea privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, lege publicată în Monitorul Oficial al României nr.  276/2006.
Această lege a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, atunci când România a aderat oficial la Uniunea Europeană.