Categories
Economie

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat

Legea nr. 219/2015 privind economia socială a fost recent modificată şi completată de OUG nr. 33/2022.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Categories
Articole Social

Întreprinderile sociale și cele de inserție, un ajutor pentru găsirea unui loc de muncă

economie socialaÎntr-o Românie marcată de lipsa locurilor de muncă, de posibilitatea de pregătire profesională pentru unele categorii sociale se impunea apariția unor entități juridice care să poată contribui la dezvoltarea comunităților locale, la crearea de locuri de muncă, la adaptarea la locul de muncă pentru anumite categorii de persoane.

Astfel, în Monitorul Oficial 561 din 28 iulie 2015 a fost publicată legea 219/2015 privind economia socială ale cărei prevederi intră în vigoare la 27 august 2015. Legiuitorul a dispus că în 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii se vor elabora și normele metodologice de aplicare a acesteia.