Tag-Archive for » intreprindere individuala «

O vorbă de duh din Țările de Jos spune că „nu există arta de a deveni țăran, arta este de a rămâne țăran”. S-ar putea spune, rămânând pe linia acestui proverb, că este o artă să rămâi țăran inclusiv atunci când faci comerț, când vinzi, în piață, produse agricole.

Un gânditor român spunea că țăranul rămâne țăran chiar și atunci când a devenit academician. Și bine face! Un țăran autentic îți poate oferi surprinzătoare lecții de viață și minunate pilde de înțelepciune. Un țăran autentic nu va renunța la felul său firesc de a fi nici atunci când va juca, vremelnic, rolul unui mic negustor. Un producător agricol harnic, onest, are șanse maxime de a deveni un negustor cinstit, de bună-credință.

Mai mult …

Tot mai multe întrebări am primit în ultimul timp privind lămurirea situaţiei dacă o întreprindere individuală are personalitate juridică. Este importantă această diferenţiere mai ales că în ceea ce priveşte cuantumul anumitor contravenţii diferă în funcţie de persoana care este sancţionată.

Potrivit ştirilor juridice, această situaţie a fost stabilită în practica judiciară.

Într-un caz practic prin procesul-verbal de contravenție  întocmit de agentul constatator BF, având funcția de polițist local din cadrul DGPL C-N, Direcția Inspecție și control, petenta C V. L Întreprindere Individuală a fost sancționată contravențional cu amendă minimă în cuantum de 400 de lei, în baza art. 74 și 73 pct. 1 lit. a) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.  Mai mult …

pfa
Din 2016 Codul fiscal a dat o lovitură PFA-urilor stabilind cotele de contribuții pe care acestea au obligația să le achite, totodată precizând și o serie de contribuții opționale pentru aceste forme de organizare. Astfel, din 2016 PFA-urile achită obligatoriu contribuția de asigurări sociale (CAS) de 10,5% sau 26,3% conform opțiunii, calculată la venitul net obținut și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 5,5%.

Prin aceste noutăți legislative, micii întreprinzători au fost afectați ținând cont de faptul că taxele obligatorii impuse de stat le-au afectat bugetul fragil. Mulți nu au supraviețuit acestor taxe și au decis închiderea afacerii. Mai există și unele contribuții opționale, cea pentru bugetul asigurărilor de șomaj (0,5% din venitul asigurat),  cea pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale și contribuția pentru concedii și indemnizații ( care este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit). Mai mult …

contabilitateÎntreprinderea individuală este forma de activitate economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică. Desfăşurarea activităţilor economice de către întreprinderile individuale este reglementată în legislaţie prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008.

Potrivit normelor în vigoare, întreprinzătorii persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale au obligaţia să ceară înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice.

Pentru a înființa o întreprindere individuală, titularul trebuie să întocmească documentația necesară pe care să o depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (ORCT) în raza căruia acesta își stabilește sediul profesional, la ghișeu, prin corespondență sau prin biroul de asistență și reprezentare din cadrul primăriilor.

Prima etapă în procedura de înfiinţare o constituie rezervarea denumirii, prin depunerea la ORCT a cererii de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu cel puţin trei denumiri, în ordinea preferinţelor şi achitarea taxei de registru, al cărei cuantum actual este de 72 de lei.  Mai mult …

De la Winston Churchill ne-a rămas, printre altele, și afirmația că ”responsabilitatea este un preț al măreției”. Însă chiar și fără a urmări făurirea unui destin măreț, responsabilitatea te va însoți pretutindeni, zi de zi, fie că ești conștient de prezența sa, fie că nu. Pe tărâmul economic, există posibilități legale de angajare limitată a răspunderii – în sens patrimonial, dar se pare că, până la urmă, fiecare plătește pentru tot ceea ce a făcut, însă și pentru ceea ce ar fi trebuit să facă dar… nu s-a obosit. Mai mult …