Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare

A fost aprobată metodologia de organizare, desfăşurare şi evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiţiei, precum şi a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiţiei cu ocazia schimbării din funcţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare a fost aprobată de Decizia nr. 506/2020.

Comisia stabileşte tematica şi bibliografia specifică funcţiei vizate, precum şi planificarea probei în ceea ce priveşte locaţia, data şi intervalul orar, informaţii care vor fi publicate pe site-ul unităţii sau aduse la cunoştinţa celor implicaţi prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unităţii.

Categories
Profesii juridice Ştiri

OUG privind procedura de desemnare a procurorului european delegat în România

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 137 din data de 20 februarie 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO). 

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie

Selectarea personalului didactic pentru posturile din sistemul școlilor europene. Cum se realizează?

Poate că nu întotdeauna este foarte evident, dar viața este o sumă de concursuri, de examinări. Pentru că toate încercările existenței pot fi considerate examene în urma cărora fie ne păstrăm statutul deja dobândit, fie retrogradăm, fie (în cazul cel mai fericit) promovăm, trecem la nivelul următor. Acolo ne așteaptă alte probe, alte încercări. Așa e viața. O școală. O sumă de concursuri, examinări, încercări mai mult sau mai puțin dificile.

Nu putem vorbi despre școli și examinări, fără a-i introduce în discuție și pe profesori. Profesori care sunt, în decursul carierei lor didactice, atât examinatori, cât și examinați. Munca la catedră te poate supune unor examinări deloc indulgente. Mai ales atunci când îți dorești ceva mai mult, în ceea ce privește cariera proprie.

Categories
Articole Avocaţi Profesii juridice Proiecte şi propuneri legislative

Avocații care au cel puțin 18 ani vechime în profesie ar putea fi magistraţi doar în urma unui interviu!

O propunere din partea Consiliului Superior al Magistraturii face mare vâlvă în ultimele zile.

Astfel, potrivit ştirilor juridice, acesta a propus ca avocații care au cel puțin 18 ani de vechime în profesie ar putea ajunge judecători sau procurori fără să mai treacă printr-un examen de admitere în magistratură, potrivit unei propuneri recente a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Mai exact, aceștia ar putea fi numiți pe posturile vacante stabilite de CSM, în urma unui interviu susținut în fața Plenului Consiliului însă condiția esențială este ca avocații să aibă o reputație profesională intactă.

În concluzie această prevedere le-ar permite avocaților cu o reputație profesională neștirbită să intre mai ușor în magistratură, fără a susține un examen scris. Propunerea celor din Consiliu este ca acești avocați să susțină un interviu în fața Plenului CSM.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum poți ocupa un post în cadrul misiunii permanente în străinătate din cadrul Ministerului Economiei?

two wooden chess horses
În rețeaua externă a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) există o activitate care este asigurată prin reprezentanții săi în cadrul birourilor care constituie rețeaua economică externă. Reprezentanții MECRMA din rețeaua externă au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pe durata trimiterii lor în misiune în străinătate cu condiția să fie acreditați în această funcție.

Legiuitorul a elaborat noi reguli privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă din cadrul MECRMA. Astfel, în Monitorul Oficial 674 din 1 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 879/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Prevederile legale au intrat în vigoare la 1 septembrie 2016.

Categories
Articole

Noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de execuție de specialitate criminalistică

expert criminalist
Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC)  funcționează ca o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției fiind finanțată din venituri proprii, dar și din subvenții acordate de la bugetul de stat. INEC este organizat la nivel central și teritorial și are ca obiect activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice. La nivel teritorial funcționează laboratoare în București, Brașov, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara.

Pentru că apar posturi vacante și este nevoie în permanență de persoane specializate în cadrul INEC, legiuitorul a elaborat Ordinul MJ 2724/C/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice, care a fost publicat în Monitorul Oficial 582 din 1 august 2016, dată la care prevederile sale au intrat în vigoare.

Categories
Articole Drept penal

Noi reguli privind desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probațiune

probatiune
Serviciul de probațiune este format din consilieri de probațiune care activează în domeniul justiției penale. Acest serviciu are ca scop supravegherea modului în care persoanele condamnate respectă măsurile și obligațiile impuse de către instanța de judecată. Practic, aceștia verifică dacă sunt respectate măsurile educative în cazul celor condamnați sub supraveghere.

Având în vedere importanța activității acestui serviciu, nu oricine poate îndeplini funcția de consilier de probațiune. Legea prevede anumite condiții care trebuiesc îndeplinite cumulativ: să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal, să cunoască limba română, să fie apt din punct de vedere medical, să se bucure de o bună reputație, să fie licențiat în asistență socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept și să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcției pentru care candidează.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi criterii pentru promovarea cadrelor militare

militari„Scopul vieții este dezvoltarea sinelui.”  (Oscar Wilde) De aceea, fiecare dintre noi tinde să își perfecționeze și să își lărgească în timp cunoștințele acumulate pe băncile școlii în scopul de a putea evolua în carieră și nu numai. Plafonarea profesională aduce cu sine frustrări, astfel încât este bine să nu treacă nicio zi fără să învățăm ceva, să ne îmbogățim bagajul de cunoștințe.

Există domenii în care evoluția în carieră este marcată de reguli stricte care trebuiesc urmate întocmai pentru ca aspiranții să poată urca pas cu pas fiecare treaptă profesională. În cadrul armatei regulile guvernează viața de zi cu zi a militarilor, astfel încât și criteriile de a avansa în carieră au anumite principii care trebuiesc respectate întocmai.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

S-a dat startul procedurii de selecţie a preşedintelui ANI

ccConsiliul Național de Integritate (CNI) a informat declanșarea procedurii de selecție a președintelui Agenției Naționale de Integritate (ANI), iar dosarele de candidatură se vor depune până la data de 22 iulie.

În urma demisiei lui Horia Georgescu, arestat preventiv în dosarul ANRP, funcția a rămasă vacantă.

Astfel, concursul pentru ocuparea funcției de președinte al ANI constă într-o probă scrisă și în susținerea interviului.

CNI informează că proba scrisă se va susține la 24 august, ora 12,00, iar interviul la 11 septembrie, ora 11,00, ambele la sediul Agenției Naționale de Integritate.

Procedura de selecție constă în parcurgerea etapelor prevăzute de Legea 144/ 2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/ sau vicepreședinte ai ANI, adoptat prin Hotărârea nr. 2/ 2007 a Consiliului Național de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.