Tag-Archive for » intervenţie «

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că noțiunea de „parte” de la art. 64 alin. 4 C. proc. civ. (Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă) trebuie înţeleasă ca vizând persoana care a formulat cererea de intervenţie principală sau accesorie, iar nu părţile iniţiale ale dosarului. Așadar, în cazul respingerii de către instanța de apel a cererii de intervenție accesorie în interesul apelantului, calitate procesuală activă în condițiilor atacării cu recurs a încheierii de respingere a cererii de intervenție are intervenientul accesoriu, iar nu partea în interesul căreia s-a făcut cererea. Mai mult …

interventieOmul, prin priceperea sa, a reușit să cucerească Everestul, să exploreze abisurile oceanice și chiar să-și lase urmele pașilor în solul selenar. Pe de altă parte, „omul a îmblânzit atomul” iar periodic suntem informați despre progresele făcute în… teleportare. Sunt teleportați doar fotonii, deocamdată. O posibilă concluzie? Omul a devenit stăpânul Naturii. Pripită concluzie!

Deși a avansat pe cărările cunoașterii, omul se află în continuare la cheremul neprevăzutului. Mii de ani, preocuparea de căpătâi a minților luminate a fost să facă viața ceva mai previzibilă. Să înfrângă necunoscutul, neprevăzutul. Un scop al științei: dezvăluirea repetabilului, stabilirea certitudinilor. Mai mult …

urgent
Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

La elaborarea proiectului, sub aspectele sale esenţiale, s-a avut în vedere reducerea numărului de acte normative existente, prin comasarea reglementărilor aflate în conexiune, şi înlăturarea paralelismelor legislative, pentru a permite asigurarea clarităţii şi coerenţei prevederilor incidente.

De asemenea, s-a urmărit clarificarea şi simplificarea cadrului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private, din perspectiva necesităţii, oportunităţii constituirii şi încadrării serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, precum şi eficienţa acestora în protejarea vieţii, bunurilor şi mediului. Mai mult …

images (14)

În data de 28 februarie, de Ziua protecției civilă, la ceremonialul militar de înmânare a drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, secretarul de stat Raed Arafat a declarat că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) îşi propune ca, în acest an, să atragă fonduri europene de aproape 60 de milioane de euro pentru dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență.

Potrivit oficialului, MAI are în vedere achiziția de tehnică pentru căutare și salvare urbană și dotare specifică pentru intervențiile la cutremure.

În 2015, România a atras fonduri structurale de 31 milioane de euro, la care s-au adăugat aproape nouă milioane de euro din bugetul MAI, cu care a fost cumpărată tehnică pentru intervenții pe apă și în caz de inundații.

112Îţi poţi imagina cum ar fi dacă te-ai afla într-o situaţie critică, ameninţătoare pentru viaţă, dar n-ai putea comunica pentru a solicita ajutorul, deşi acesta se află la doi paşi distanţă? Cei mai mulţi dintre noi au avut şansa de a se naşte cu un organism pe deplin funcţional. Dar nu trebuie să îi uităm nici pe ceilalţi, care suferă de diferite grade de dizabilitate – motorie, psihică, senzorială.

Nici legiuitorul nu trebuie să-i uite! Ori de câte ori se impune, el ar trebui să legifereze de o aşa manieră încât, pe cât posibil, să nu existe facilitate publică pe care persoanele cu dizabilităţi să nu o poată accesa. Mai mult …

3d human talk with big mobile phoneLegea nr. 132/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 401 din data de 8 iunie 2015.

Potrivit modificărilor aduse prin actul normativ, numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de urgenţă în reţelele publice de telefonie mobilă este 113.

Persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire au dreptul să comunice prin mesaje asociate unui apel de urgenţă, cu condiţia înregistrării prealabile în baza de date a SNUAU a numărului de telefon deţinut.

Mesajele asociate unor apeluri de urgenţă transmise către numărul 113 de persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrate la administratorul SNUAU, precum şi mesajele scurte transmise de la numărul 113 sunt gratuite.

Mesajul asociat unui apel de urgenţă este orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgenţă, privind aceeaşi situaţie de urgenţă, către Serviciul de urgenţă 112, de o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie, se mai arată în lege.

descărcareLegea nr. 84/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, s-a publicat în Monitorul Oficial al României nr 270/2015.

Astfel, conform actului, principala modificare adusă Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente constă în introducerea posibilității că autorităţile administraţiei publice locale pot decide, în condiţiile legii, finanţarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie în cazul locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.