Categories
Notari Profesii juridice

Interdicţia notarului de a face acte de comerţ este lipsită de precizie?

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Actul normativ care reglementează activitatea notarială este Legea nr. 36/1995.

Categories
Articole Dreptul muncii

Cât de legală este interdicția de a concedia liderii de sindicat timp de 2 ani de la încetarea mandatului?

justitie3
Cu ceva vreme în urmă, angajații au înțeles că au nevoie să se unească în organizații sau uniuni care să le apere drepturile și să le promoveze interesele profesionale în fața autorităților și a angajatorului. Oamenii au înțeles că unde-s mulți puterea crește, sens în care în 1858 istoria a marcat prima asociație profesională din România care aparținea tipografilor.

După 1900 au apărut uniuni de sindicate pentru anumite ramuri ale aceleiași profesii sau pe meserii înrudite. Primul sindicat muncitoresc din România a fost cel al tâmplarilor și a luat ființă în 1905. De atunci mișcarea sindicală a luat avânt și s-a implicat pentru apărarea drepturilor membrilor săi. Calitatea de lider sindical vine la pachet cu o serie de obligații, dar și drepturi care uneori le creează acestora un statut special creând discriminări între ei și restul membrilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Sancţiuni Ştiri

Interzicerea fumatului în maşinile personale

interzicere-fumat-masina

Inițiatoarea legii ce a interzis fumatul în locurile publice, Aurelia Cristea, deputat PSD, propune un nou amendament care ar putea extinde interdicţia fumatului chiar şi în maşina proprietate personală, dacă în maşină sunt minori sau femei însărcinate.

“Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, precum şi în autovehiculele în care se află minori sau femei însărcinate”, se arată în amendament.

Deputatul PSD susţine că prevederile suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unui drept din Constituţie, conform căruia copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie.

De asemenea, Cristea vrea ca în lege să fie incluse noi prevederi referitoare la ţigara electronică.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Sancţiuni Turism

Activităţile ce implică aglomerări de persoane – interzise în clădirile cu risc seismic!

old buildingPământul ţării noastre ascunde comori şi resurse pe care mulţi şi le-ar dori. Însă, după cum nu există om fără cusururi, tot astfel şi un loc sau teritoriu care pare prielnic traiului poate avea… vicii ascunse. Poate camufla imense pericole!

Pe lângă numeroasele sale calităţi, pământul generos care ne susţine şi ne hrăneşte de milenii tăinuieşte şi forţe distructive, de soiul celor pe care românii le-au putut observa, terifiaţi, în martie 1977. Glia are răbdarea sa. Una limitată. “Să ne ferească Sfântu’ de furia pământului”, zicea, parcă mai ieri, un bătrân de la sat. Şi mare dreptate avea, sărmanul, în simplitatea sa!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Sănătate Ştiri

Decontarea medicamentelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

Medicamentele-sunt-decontate-la-un-curs-de-42-lei-pentru-un-euro

Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 572 din 12 august 2010.

Prin prezentul proiect, nu se propune înlăturarea interdicţiei decontării serviciilor medicale şi medicamentelor din străinătate, însă se propune circumstanţierea acesteia pentru situaţiile obiective şi justificate în care anumite medicamente nu se pot procura în reţeaua farmaceutică din România, acestea negăsindu-se pe piaţa de profil din ţară, din considerente mai mult sau mai puţin obiective.

Astfel, dacă medicamentele, materialele sanitare şi protezele sunt autorizate pe piaţa farmaceutică din România, decontarea se va putea face în limitele stabilite de legislaţia aplicabilă sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Categories
Acţiunea civilă Articole Protecţie socială

Spune stop violenţei domestice! Obţine ordinul de protecţie

De multe ori viaţa bate filmul. Chiar şi filmele americane care ne-au invadat ecranele televizoarelor după 1989 confirmă zicala de mai sus.

M-a impresionat foarte mult povestea unei doamne cu doi copii care a fost agresată de soţul violent ani de zile şi a îndurat în tăcere. Ea ştie cât a durut-o această tăcere pe care şi-a impus-o de dragul celor doi copii. Numai ea ştie câte nopţi a petrecut pe scara blocului în frig, pentru că a fost dată afară din casă de soţul aflat sub imperiul lui Bachus. Şi-a dus povara destinului fără să spună sau să facă ceva pentru a pune punct calvarului zilnic pe care îl îndura pentru că ştia că legal nu poate face nimic. Şi nici forţă să facă nu mai  avea. Într-o zi până şi destinul ei nefast s-a revoltat pe tăcerea ei şi i-a curmat suferinţa punând punct. În urma ei au rămas doi copii minori şi un soţ la fel de alcoolic şi violent.

         Mi-aş dori ca femeile să aibă curajul să spună nu violenţei domestice, pentru că acum legea este în sfârşit de partea lor. Mi-aş dori să nu mai existe femei care din ruşine, necunoaştere sau teamă să suporte violenţa domestică.

         Soluţia găsită de legiuitor se numeşte ordin de protecţie şi a fost instituită prin legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie modificată şi completată prin legea 25/09.03.2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 165/13.03.2012 şi este în vigoare din data de 12.05.2012.

Pasul 1 – Cerere către judecătoria de la domiciliul dumneavoastră

         Dacă viaţa, integritatea fizică sau psihică vă sunt puse în pericol prin acte de violenţă exercitate de un membru al familiei dumneavoastră, formulaţi o cerere pe care o depuneţi la judecătoria de la domiciliul dumneavoastră. Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi se judecă de urgenţă, participarea procurorului fiind obligatorie. De asemenea, este obligatoriu ca cel împotriva căruia se solicită emiterea ordinului de protecţie să fie asistat de un avocat ales sau din oficiu. În general, primul termen de judecată vi se acordă la 48 de ore de la depunerea cererii.

 Pasul 2 – Ce va conţine cererea?

          Veţi solicita instanţei să dispună cu caracter provizoriu una sau mai multe din următoarele măsuri, după caz:

– evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, chiar dacă acesta ar fi proprietarului respectivului imobil;

– reintegrarea dumneavoastră şi a copiilor în locuinţă dacă aţi plecat din casă;

– limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi din locuinţa comună doar în situaţia în care este un imobil care permite acest lucru. De exemplu,

într-un apartament semidecomandat acest aspect ar veni în contradicţie cu ideea ca victima să fie protejată.

– agresorul să fie obligat să păstreze o distanţă minimă faţă de dumneavoastră, de copii, de reşedinţă, locul de muncă sau şcoală;

– interdicţia agresorului de a se deplasa în anumite localităţi sau zone pe care le frecventaţi;

– interzicerea oricărui contact chiar şi telefonic sau prin corespondenţă cu dumneavoastră; – dacă agresorul are arme să le predea poliţiei;

 – obligarea agresorului de a  achita chiria şi întreţinerea imobilului în care v-aţi mutat singură sau cu copii, pentru că nu mai puteaţi locui în aceeaşi casă cu agresorul.

–  agresorul să fie obligat să urmeze terapie la un psiholog sau tratament.

Pasul 3 – Probe în susţinerea cererii şi durata măsurii

         Este important să reţineţi că acest ordin de protecţie are o durată limitată: 6 luni de la emitere. În susţinerea cererii puteţi depune la dosar certificate medico-legale dacă aţi fost victima violenţei fizice sau CD-uri cu înregistrarea agresorului când vă ameninţa. Sunt acceptaţi şi martorii, însă în marea majoritate a cazurilor secvenţele de violenţă domestică se petrec în intimitatea casei, ferite de restul lumii.

 Pasul 4 – Punerea în aplicare a ordinului de protecţie

         Cererile se judecă de urgenţă fiind supuse termenului de recurs în 3 zile de pronunţare. Ordinul de protecţie se comunică organelor de poliţie şi se pune în executare imediat. Acest lucru este util, pentru că pentru punerea în executare a ordinului, poliţistul poate intra în locuinţa familiei cu consimţământul persoanei protejate sau al altui membru al familiei. Dacă agresorul încalcă una dintre obligaţiile impuse prin ordinul de protecţie trebuie să sesizaţi cu o plângere secţia de poliţie atenţionând asupra faptului că s-a săvârşit infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an.

  Pasul 5 – Ce se întâmplă după ce expiră ordinul de protecţie ?

         După ce expiră cele 6 luni în care este în vigoare ordinul de protecţie puteţi cere emiterea unui alt ordin de protecţie dacă viaţa, liberatea vă sunt încă în pericol.

         Agresorul la rândul său poate cere revocarea ordinului de protecţie printr-o cerere către instanţa care l-a pronunţat. El va cere să se  constate că nu mai prezintă pericol pentru dumneavoastră, că a respectat obligaţiile impuse sau a urmat tratament şi consiliere psihologică.

         Fireşte că ordinul de protecţie poate fi cerut de victima agresiunii care poate fi o femeie, dar şi un bărbat. În majoritatea cazurilor femeile sunt cele supuse agresiunii, astfel încât legiuitorul a creat această lege ca un sprijin pentru femeile supuse violenţei domestice.

         Iată că după ani de zile în care a existat un vid legislativ în acest domeniu, legiutorul a găsit o soluţie. Sper că aşa veţi căpăta curaj şi veţi putea spune stop violenţei domestice. Nimeni nu merită să îndure violenţe şi umilinţe!