Tag-Archive for » instituţii publice «

Plata defalcată a TVA este, în ciuda afirmațiilor inițiatorilor și susținătorilor săi, una dintre cele mai controversate și criticate măsuri, dintre cele introduse în acest an în legislația fiscală. Nu ideea în sine îi sperie pe întreprinzătorii ce vor trebui s-o pună în practică, ci modalitățile concrete prin care ea trebuie dusă la îndeplinire. Complicațiile pe care le produce!

Mai mult …

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă. Mai mult …

Firmele cu minimum 50 de angajați care nu încadrează, din septembrie, persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați vor fi obligate să achite lunar la bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat astfel de persoane.

Astăzi, suma de plată este de doar 50% din salariu. Firmele nu vor mai avea decât opțiunea de a cotiza la buget, nu și de a cumpăra produse/servicii realizate de astfel de persoane. Mai mult …

Majorarea salariilor şi celelate măsuri care consumă din bugetul statului vin la pachet cu decizii menite să crească veniturile bugetare. Schimbarea modului de calcul al contribuţiilor datorate de angajatori, mărirea accizelor la ţigări şi o eventuală plafonare a indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor sunt printre soluţiile la care s-a gândit executivul.

Pentru perioada 2017-2020, guvernul propune o serie de măsuri care să aduca mai mulți bani în visteria statului. De exemplu, angajatorii ar urma să achite contribuțiile datorate la stat, calculate în raport cu salariul minim pe țară, chiar dacă angajații lucrează part time şi sunt plătiţi ca atare. Executivul spera că, în acest fel, va aduna 620 d emilioane de lei. Mai mult …


Prin legea 124/2014 s-a decis exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care personalul plătit din fonduri publice trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor prejudicii. Legea 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice a intrat în vigoare la 27 septembrie 2014. Mai mult …

eeEficiența energetică este o noțiune tot mai des pomenită, în actualul context. Practic, eficiența energetică ne permite să avem acces la aceleași beneficii – de pildă iluminat ambiental sau o bună încălzire a clădirilor în sezonul rece, în condițiile în care consumul de energie este, finalmente, mai redus. Și costurile pe măsură, mai scăzute. Sună foarte bine, nu-i așa? Mai mult …

plata-cu-card

Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost semnat de președintele Klaus Iohannis.

Conform legii, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi au obligația să accepte și plata cu cardul.

Anterior președintele Klaus Iohannis a solicitat reexaminarea actului normativ primit spre promulgare întrucât conținea unele dispoziții ce puteau genera incertitudine juridică și lipsă de previzibilitate în aplicare.

salarizare-bugetari
Majoritatea românilor visează cu ochii deschiși la o mărire a salariului, pentru că, în fiecare lună, după ce încasează leafa pățesc ca în epigrama lui Gheorghe Gurău: „Diminuat și fără vlagă,/Salariul mă luă la rost:/-Mai lasă-mă în pace, dragă,/Ce tragi de mine ca un prost! ”

Iată că legiuitorul s-a gândit că este momentul ca  anumiți bugetari să beneficieze de mărirea salariului. Firește că acest fapt va duce la bucurii pentru unii și invidii pentru alții care se vor simți dați la o parte și nedreptățiți. Este recomandat ca în viață să înveți să te poți bucura de ceea ce ai și obții prin munca ta fără să numeri realizările semenilor și banii acestora.  „De obicei oamenii nu se bucură atât de ceea ce au,  cât se amărăsc cu gândul la ceea ce nu au.”  (Belinski) Mai mult …

documentsMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Astfel, potrivit referatului de aprobare al proiectului de act normativ, în scopul debirocratizării şi simplificării administrative, prin O.U.G. nr. 41/2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 490 din 30 iunie 2016, au fost stabilite o serie de măsuri, printre care se regăseşte şi instituirea în sarcina instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale a obligaţiei de a elimina cerinţa de depunere a copiilor legalizate de pe documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuind-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent. În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată de pe document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.

Prin urmare, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016, Ministerul Justiţiei a întocmit proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei, în scopul corelării cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016, se mai arată în referatul de aprobare al proiectului.

plata-cu-card

Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi au obligaţia să accepte şi plata cu cardul, potrivit unui proiect de lege adoptat de plenul Camerei Deputaţilor.

Proiectul de lege care modifică şi completează O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost adoptat în varianta Senatului, care a amendat textul de lege iniţial, la solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis.

De asemenea, proiectul de lege adoptat mai prevede că operatorii economici pot acorda avansuri în numerar la terminalele de plată, în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante. Avansul în numerar, de maximum 200 de lei, poate fi acordat de operatorii economici cu cifra de afaceri mai mare 10.000 de euro.