Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ce efecte va produce crearea Platformei naţionale de interoperabilitate?

În Monitorul Oficial nr. 752/2022 a fost publicată Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate.

Legea are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software şi datele utilizate de acestea, în vederea contribuirii la creşterea gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile şi obiectivele Cadrului european de interoperabilitate.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Piaţa muncii Ştiri

Instituţiile publice locale pot transmite solicitări de ocupare a posturilor vacante

Ordinul nr. 1394/2022 aproba Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor publice locale.

Comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitările de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental

OUG nr. 89/2022 prevede unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digital.

Actul normativ reglementează regimul juridic general privind înființarea, administrarea și dezvoltarea, la nivel național, a unei infrastructuri de tip cloud hibrid – Platforma de Cloud Guvernamental. Aceasta are ca scop utilizarea serviciilor de tip cloud de către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate – 27 aprilie 2022

Președintele României, a semnat miercuri, 27 aprilie 2022, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Salarizare Ştiri

A fost modificată data plăţii salariilor pentru personalul unei instituţii publice

Ordinul nr. 199/2022 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

PatrimVen conţine informaţii de interes public din administraţia publică centrală şi locală

Ordinul nr. 109/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 136/2022, prevede aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.

PatrimVen este un depozit de informaţii şi documente, în formă dematerializată, în care sunt colectate şi agregate date obţinute de la instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili, în condiţiile legii, care sunt furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală.

Categories
Achiziţii publice Articole Unităţi sanitare/spitale

O Comisie parlamentară va ancheta achiziţiile efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă

Se înfiinţează Comisia parlamentară de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României de către Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, precum şi de alte instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Autorităţile publice au obligaţia de transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 26/2022 prevede Metodologia de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor public.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Instituţiile publice de spectacole primesc finanţare

Hotărârea nr. 1254/2021 prevede repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ – teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Accesul în incinta autorităţilor publice, restricţionat celor nevaccinaţi!

ANAF informează că accesul în incinta Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi în sediile structurilor subordonate, se va efectua în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare.