Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Va fi înființat Comitetul pentru Coordonarea Investiţiilor Teritoriale Integrate

Decizia nr. 118/2023 prevede înființarea Comitetului pentru Coordonarea Investiţiilor Teritoriale Integrate.

Coordonarea Comitetului este asigurată de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene. În lipsa acestuia, coordonarea este asigurată de un secretar de stat din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare al Institutului Naţional al Patrimoniului a fost modificat

Ordinul nr. 2902/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Programul Oficial de Internship al Guvernului României va continua și în acest an!

Programul Oficial de Internship al Guvernului României va continua și în acest an, 150 de stagiari având șansa de a activa în instituțiile administrației publice centrale, în perioada 3 iulie – 31 august 2023.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Situaţiile financiare trimestriale centralizate se tranmit online!

Situaţiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituţiile publice pentru trimestrele I – III ale anului 2023, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Obligații care le revin instituţiilor publice în calitate de solicitanţi ai finanţării prin PNRR

Au fost adoptate Instrucțiunile nr. 1/2023 privind obţinerea unor date şi informaţii privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăți privind organizarea Gărzii Forestiere Naționale

Garda Forestieră Naţională este instituţie publică ce funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură.

Hotărârea nr. 46/2023 prevede organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Organizarea Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Decizia nr. 481/2022 prevede înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Comitetul este condus de prim – ministru, care asigură coordonarea politicii generale a procesului de aderare la OCDE, iar în lipsa acestuia, conducerea Comitetului este asigurată de ministrul afacerilor externe.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ce efecte va produce crearea Platformei naţionale de interoperabilitate?

În Monitorul Oficial nr. 752/2022 a fost publicată Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate.

Legea are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software şi datele utilizate de acestea, în vederea contribuirii la creşterea gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile şi obiectivele Cadrului european de interoperabilitate.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Piaţa muncii Ştiri

Instituţiile publice locale pot transmite solicitări de ocupare a posturilor vacante

Ordinul nr. 1394/2022 aproba Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor publice locale.

Comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitările de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental

OUG nr. 89/2022 prevede unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digital.

Actul normativ reglementează regimul juridic general privind înființarea, administrarea și dezvoltarea, la nivel național, a unei infrastructuri de tip cloud hibrid – Platforma de Cloud Guvernamental. Aceasta are ca scop utilizarea serviciilor de tip cloud de către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.