Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăți privind organizarea Gărzii Forestiere Naționale

Garda Forestieră Naţională este instituţie publică ce funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură.

Hotărârea nr. 46/2023 prevede organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Organizarea Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Decizia nr. 481/2022 prevede înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Comitetul este condus de prim – ministru, care asigură coordonarea politicii generale a procesului de aderare la OCDE, iar în lipsa acestuia, conducerea Comitetului este asigurată de ministrul afacerilor externe.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ce efecte va produce crearea Platformei naţionale de interoperabilitate?

În Monitorul Oficial nr. 752/2022 a fost publicată Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate.

Legea are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software şi datele utilizate de acestea, în vederea contribuirii la creşterea gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile şi obiectivele Cadrului european de interoperabilitate.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Piaţa muncii Ştiri

Instituţiile publice locale pot transmite solicitări de ocupare a posturilor vacante

Ordinul nr. 1394/2022 aproba Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor publice locale.

Comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitările de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental

OUG nr. 89/2022 prevede unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digital.

Actul normativ reglementează regimul juridic general privind înființarea, administrarea și dezvoltarea, la nivel național, a unei infrastructuri de tip cloud hibrid – Platforma de Cloud Guvernamental. Aceasta are ca scop utilizarea serviciilor de tip cloud de către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate – 27 aprilie 2022

Președintele României, a semnat miercuri, 27 aprilie 2022, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Salarizare Ştiri

A fost modificată data plăţii salariilor pentru personalul unei instituţii publice

Ordinul nr. 199/2022 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

PatrimVen conţine informaţii de interes public din administraţia publică centrală şi locală

Ordinul nr. 109/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 136/2022, prevede aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.

PatrimVen este un depozit de informaţii şi documente, în formă dematerializată, în care sunt colectate şi agregate date obţinute de la instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili, în condiţiile legii, care sunt furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală.

Categories
Achiziţii publice Articole Unităţi sanitare/spitale

O Comisie parlamentară va ancheta achiziţiile efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă

Se înfiinţează Comisia parlamentară de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României de către Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, precum şi de alte instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Autorităţile publice au obligaţia de transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 26/2022 prevede Metodologia de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor public.