Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Autorităţile publice au obligaţia de transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 26/2022 prevede Metodologia de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor public.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Instituţiile publice de spectacole primesc finanţare

Hotărârea nr. 1254/2021 prevede repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ – teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Accesul în incinta autorităţilor publice, restricţionat celor nevaccinaţi!

ANAF informează că accesul în incinta Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi în sediile structurilor subordonate, se va efectua în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Atestarea instituţiilor specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor

În Monitorul Oficial nr. 802/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Categories
Ştiri Transporturi

Domeniul transportului aerian va beneficia de anumite facilităţi!

Conform Programului naţional de facilităţi în domeniul transportului aerian, aprobat prin Ordinul nr. 596/2021, acesta nu implică şi nu îşi propune modificarea responsabilităţilor sau a competenţelor stabilite prin legislaţia naţională în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice.