Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Instituţiile de învăţământ superior de stat pot organiza fazele naţionale ale activităţilor extracurriculare

Instituţiile de învăţământ superior de stat pot organiza, împreună cu studenţii, elevii din clasele a XI – a şi a XII – a, după caz, fazele naţionale ale activităţilor extracurriculare – ştiinţifice, tehnice, cultural – artistice şi sportive naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Ministerul Educației

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituţiei, rata generală de vaccinare a angajaţilor din aparatul propriu al Ministerului Educației este 66% din totalul celor 444 angajaţi în aparatul central. Raportat la personalul care deţine funcţii de conducere, ponderea celor vaccinaţi este de peste 93%.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

România şi Republica Populară Chineză au semnat Acordul privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor

A fost aprobat Acordul dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză.

Conform Hotărârii nr. 1095/2021 Acordul priveşte recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022 în cadrul programelor de master

Au fost aprobate domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţiei lansează Campania Naţională „Vaccinare şi testare pentru învăţare!”.

Ministerul Educaţiei lansează Campania Naţională „Vaccinare şi testare pentru învăţare!”.

Astfel, în perioada 8-29 aprilie 2021, în fiecare judeţ din România, Ministerul Educaţiei organizează conferinţe tematice/webinarii la care vor participa reprezentaţii tuturor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ. Formatul conferinţelor va fi de tip mixt, prin participare fizică şi online, cu respectarea normelor legale privitoare la limitarea efectelor pandemiei de COVID-19.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Noi reglementări privind scenariile de funcţionare a unităţilor de învăţământ

În Monitorul Oficial nr. 292/2021 a fost publicat Ordinul nr. 3515/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Va fi constituit un fond distinct pentru finanţarea situaţiilor speciale acordate instituţiilor de învăţământ superior

Anual, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor va fi constituit un fond distinct pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare.

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN nr. 4635/2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020

Având în vedere art. 1 alin. (2), (24) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    conform dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID – 19,
    în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Ce prevede noul regulament-cadru privind regimul actelor de studii?

Ce-și doresc tinerii din ziua de azi? În linii mari, nimic mai mult decât tinerii… de ieri! Ajunși la vârsta marilor speranțe, cu toții ne dorim ca, la maturitate, să obținem un anume statut social, să avem un acoperiș solid, stabil deasupra capului, să nu ne lipsească niciun lucru important, să ne întemeiem o familie sau măcar să existe câteva persoane care să ne fie alături la bine și la rău și să avem acces la o fericire de durată, de s-ar putea, cumva. Pentru a ne îndeplini dorințele e nevoie de resurse. Însă, prin voia destinului, nu toți ne-am născut în familii în care prosperitatea e la ea acasă. Și puțini sunt privilegiații care s-au trezit, peste noapte, stăpâni peste vreo moștenire de milioane. Cum trăim într-un context imprevizibil, în care chiar și obținerea strictului necesar poate deveni, pe neașteptate, problematică, ajungem să fim conștienți, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, că ar cam trebui să punem osul la treabă și… mintea la contribuție. Să muncim, să învățăm cât mai multe.

Categories
Articole Dreptul muncii Învăţământ şi educaţie

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă în unităţile de învăţământ!

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2019, în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia, a fost stabilită prin Ordinul nr. 3956/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 386/2019.

Conform Ordinului mai sus menţionat, în anul 2019 se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.