Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal organizează “Ziua porţilor deschise”

Pe data de 31 ianuarie 2020, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europene a Protecţiei Datelor, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal organizează “Ziua porţilor deschise”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministrul Afacerilor Interne poate delega dreptul de a semna în numele său!

Ministrul afacerilor interne coordonează la nivel strategic întreaga activitate a unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un nou Regulament de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

În Monitorul Oficial nr. 938 din 21 noiembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 153/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor, procedura vizitelor, statutul personalului, precum şi răspunderea disciplinară a acestuia.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie formulate în scris, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, și pot fi transmise prin poștă, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.

Categories
Articole Dreptul muncii Învăţământ şi educaţie

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă în unităţile de învăţământ!

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2019, în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia, a fost stabilită prin Ordinul nr. 3956/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 386/2019.

Conform Ordinului mai sus menţionat, în anul 2019 se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

A fost aprobat Statutul inspectorului de muncă!

Inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei urmărind asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei prin luarea măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, restricţionarea comercializării produselor neconforme, precum şi pentru prevenirea şi combaterea discriminării pe piaţa muncii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se va înfiinţa Agenţia pentru Administrarea Bunurilor Statului!

Secretarul general al Guvernului a declarat că se lucrează la înființarea Agenției pentru Administrarea Bunurilor Statului.

Acesta a declarat: “O altă problemă (…) este lipsa registrelor naționale și a interconectării și interoperabilității între aceste registre. Fiecare instituție din România a crezut că e mai puternică dacă nu dă acces celeilalte la baza ei de date (…) Cred că e deosebit de important să existe registre unice la nivel național, centralizate și Guvernul își propune înființarea Agenției Naționale pentru Servicii Electronice și Cloud, care să unifice și standardizeze aceste registre și un lucru deosebit de important — să aibă o evidență clară a domeniului public și privat al statului, acest lucru nu l-am făcut și este nevoie și aici lucrăm în acest moment la acest proiect, la înființarea Agenției pentru Administrarea Bunurilor Statului atât în domeniul public și privat”.

Categories
Administraţie publică locală Articole Protecţie socială Social

Comisia pentru protecția copilului. Cum e organizată și cum funcționează, după ultimele prevederi?

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Înfiinţarea instituţiei care va gestiona şi valorifica resursele naturale

padure_despaduriere_taiere_copaci_04215700Proiectul de lege care include înfiinţarea instituţiei publice cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din fonduri proprii, având atribuţii principale ca gestionarea, administrarea şi valorificarea resurselor naturale, terenurilor cu destinaţie agricolă sau forestieră proprietate publică şi privată a statului, a fost depus la Senat.

Astfel, se propune înfiinţarea Agenţiei Resurselor Statului (ARS) pentru administrarea Fondului Suveran de Investiţii ca instituţie publică şi se va afla în subordinea Parlamentului. Noua instituţie va fi condusă de un preşedinte ajutat de doi vicepreşedinţi, numiţi de Parlament.

Proiectul prevede şi efectuarea unei analize a modului de gestionare a resurselor statului în perioada 1990-2016, precum şi prezentarea unui raport, Parlamentului, care va include modalităţile de recuperare a resurselor gestionate cu încălcarea legii.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Lansarea portalului RUTI

193175_articol_04795300_55186600Conform unui comunicat al Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, reprezentații instituţiei au participat, în data de 14 octombrie, la sesiunea de prezentare a portalului Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), cu privire la modul în care înformațiile din ruti.gov.ro vor putea fi de folos ministerelor în interacțiunea cu grupurile interesate pentru a-și își aduce contribuția în procesul de luare a deciziilor de la nivel central.

La 18 septembrie, Guvernul României a aprobat Memorandumul pentru Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor, având drept obiectiv afișarea, într-o platformă online – ruti.gov.ro, a unor informații privind decindeții din administrația centrală și grupuri specializate din societatea civilă, în scopul modificării unei decizii de politică publică.

Astfel, începând cu data de 15 octombrie 2016, demnitarii vor trebui să completeze zilnic agenda cu informații despre întâlnirile avute, marcându-le în platformă cele care au avut loc cu membrii RUTI, cu precizarea locației, orei întâlniri, a numelor participanților și a obiectului discuției.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Ştiri

Primării mai eficiente

prima-sedinta-guvernului-ciolos
Într-un proiect de hotărâre emis de Guvern, se vor pune în aplicare direcţiile strategice privind eficientizarea administraţiei publice
şi profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.

Conform proiectului, INA se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea MDRAP. Institutul, cu sediul în Bucureşti, are atribuţii în domeniul administraţiei publice: formarea şi perfecţionarea profesională a personalului, cercetare-inovare, facilitarea comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor şi asigurarea calităţii în domeniul formării personalului. Înfiinţarea institutului a fost decisă printr-o ordonanţă de guvern şi presupune preluarea de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a centrelor regionale, a personalului, patrimoniului şi a programelor aferente activităţii de formare profesională.

INA va avea maxim 100 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual, exclusiv demnitari şi posturi ale cabinetului preşedintelui Institutului. Bugetul necesar pentru funcţionare va fi asigurat prin preluarea sumelor aferente activităţii de formare şi perfecţionare de la ANFP, iar începând cu anul 2017 se estimează la o valoare de 15.000.000 lei pe an.