Categories
Articole Financiar bancar

Ce instituții financiare raportează la ANAF câți bani au românii în cont? În ce condiții?

banci
De la 1 iulie 2016, s-a decis ca băncile să transmită zilnic ce persoane fizice sau juridice își închid sau își deschid conturi, ce date de identificare au acestea, cine are drept de semnătură pentru conturile deschise și cine închiriază căsuțe de valori.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS)

193175_articol_04795300_55186600Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat Ordinul privind implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS).

Ordinul stabileşte acțiunile/procedurile de aplicat pentru îndeplinirea obligațiilor reglementate de Codul de procedură fiscală (art. 62, alin. 2), cu scopul combaterii evitării plății impozitelor și evaziunii fiscale.

De asemenea, actul legislativ stabileşte implementarea CRS privind conturile financiare așa cum sunt elaborate de OECD.

În acelaşi timp, actul normativ introduce următoarele reguli pentru aplicarea unitară a CRS, a Codului de procedură fiscală și a Acordului semnat intre România și Statele Unite cu privire la implementarea FATCA:
– stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare;
– categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare;
– instituțiile financiare non raportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare;
– regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații;
– normele și procedurile administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală.

Categories
Fiscalitate Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

De la 1 ianuarie 2016 se va aplica Directiva 107 obligatorie pentru statele membre UE

toader_pnl_solicitam_o_discutie_foarte_tehnica_pe_codul_fiscal

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 359/1 din 16 decembrie 2014 s-a publicat Directiva 2014/107/UE a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE, în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

Fiecare stat membru va lua măsurile necesare pentru a impune instituțiilor sale financiare raportoare să aplice normele de raportare și de precauție și să asigure respectarea acestora.

Fiecare stat membru va furniza Comisiei, până la data de 31 iulie 2015, lista entităților care trebuie tratate drept instituții financiare non-raportoare, respectiv conturilor care sunt excluse şi informează Comisia în cazul în care survin eventuale modificări în acest sens.

Fiecare stat membru se va asigura că fiecare instituție financiară raportoare aflată sub jurisdicția sa va informa fiecare persoană care face obiectul raportării cu privire la faptul că informațiile care o privesc vor fi culese și transferate în conformitate cu Directiva și că instituția respectivă furnizează persoanei toate informațiile la care aceasta are dreptul în temeiul legislației naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Statele membre vor adopta și publica, până la data de 31 decembrie 2015, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei.

Totodată, statele membre vor comunica imediat Comisiei textul acestor măsuri și vor aplica aceste măsuri începând cu 1 ianuarie 2016.