Categories
Articole Drept civil

ICCJ. Competenţa teritorială a instanţei de executare

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă raportat la art. 109 din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili dacă instanţă de executare poate fi judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află, la data sesizării organului de executare, dezmembrământul fără personalitate juridică al unei persoane juridice de drept privat, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta.

Categories
Articole Executori judecătoreşti Profesii juridice

Te afli în situația unei executări silite? Care va fi instanța competentă?

jstAtunci când un creditor dorește să își recupereze datoria de la debitorul său trebuie, obligatoriu, să apeleze la un executor judecătoresc care să facă demersurile legale. Decizia de a-și alege executorul judecătoresc este la aprecierea fiecărui creditor, mergându-se pe principiul că medicul, avocatul, notarul pot fi aleși de fiecare după propria dorință sau după recomandările primite de la cunoștințe. „Un om înțelept își ia singur deciziile, un om ignorant se ia după opinia publică.” (proverb chinezesc)