Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii având în vedere unele dispoziții din Codul de procedură civilă.

Recursul în interesul legii vizând următoarea problemă de drept: în interpretarea dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, va fi exonerat pârâtul de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere, respectiv un litigiu privind anularea unui act pentru care legea prevede că singura modalitate de anulare este contestaţia introdusă la instanţa competentă şi care poate fi formulată doar în cadrul unui termen de decădere (cum ar fi contestaţia la decizia de stabilire a pensiei, contestaţia la executare, plângerea contravenţională etc.) sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului?

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ Drept civil

Decizie CCR. Instanţa competentă să soluţioneze plângerile contravenţionale

Cei care au fost sancţionaţi contravenţional şi care consideră că au fost sancţionaţi fără un temei legal pot face plângere împotriva proceselui verbal de contravenţie.

Ordonanţa 2/2001 constituie cadrul legal în materie. Potrivit art. 32 alin. 1 din Ordonanţa 2/2001 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu tutela. Cine are competența de soluționare, în primă instanță?

Atunci când se pune problema ocrotirii intereselor unor categorii vulnerabile, cum ar fi copiii lipsiți de ocrotirea părintească, este necesară intervenția neîntârziată. Autoritățile cărora legea le cere să intervină ar trebui să acționeze în baza unor proceduri clare, aplicate cu operativitate. Interesul copilului trebuie să fie, mereu, în plin plan. Nu este loc de ezitări și neclarități!

În iunie 2017, completul competent de la ICCJ a trebuit să examineze un recurs în interesul legii în materie civilă în ceea ce privește interpretarea şi aplicarea unitară unor prevederi ale Legii 272/2004 (cu al său art. 133, alin. 1) şi ale Codului civil (art. 107). În concret a trebuit să se precizeze dacă instanţa competentă să soluţioneze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu tutela e judecătoria ori tribunalul.

Categories
Drept civil Ştiri

Sotul are domiciliu în alt stat. Care este instanţa competentă în soluţionarea cererii de divorţ?

Reclamanta MP a solicitat în contradictoriu cu pârâtul AHMR desfacerea căsătoriei dintre părţi din culpa exclusivă a pârâtului. (…)

Instanţa a reţinut din actele procedurale efectuate în cauză că pârâtul de naţionalitate arabă îşi are reşedinţa în Grecia, aici aflându-se ultimul domiciliu comun al părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Regulamentul nr. 2201/2003 sunt competente să hotărască în problemele privind divorțul, separarea de drept și anularea căsătoriei instanțele judecătorești din statul membru:

Categories
Articole Drept civil

Instanţa competentă să soluţioneze un prejudiuciu în care parte este preşedintele unei asociaţii de proprietari

Potrivit legislaţiei, preşedintele asociaţiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

În acest context în practica judiciară s-a pus problema care este instanţa competentă să soluţioneze un prejudiciu în care parte este preşedintele unei asociaţii de proprietari remuneraţi pe baza unui contract de mandat?

Într-un caz practic s-a stabilit că prin cererea adresata Judecătoriei, petenta, Asociaţia de Proprietari, a solicitat în contradictoriu cu intimatul T.D.A. să fie obligat acesta la plata de despăgubiri pentru prejudiciul suferit de petentă, în suma de 9230 lei, ca urmare a managementului defectuos.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Instanţa competentă de soluționare a acțiunii în răspundere delictuală dacă fapta este săvârşită în mediul online

Mediul virtual, cine ar putea trăi fără accesarea lui sau câţi dintre noi nu îl foloseşte. Dar trebuie să cunoaştem şi pericolele la care ne expunem.

Caz practic

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului, reclamantul a chemat în judecată pârâta, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 200.000 euro cu titlul de daune morale; obligarea pârâtei de a înceta să mai facă, în spațiul public, afirmații de natură să încalce drepturile reclamantului la onoare, reputație, demnitate și probitate morală și profesională, de a comunica și publica astfel de afirmații în toate mijloacele media (presa on-line și scrisă, televiziune, etc.) de a posta pe bloguri și pe toate rețelele de socializare astfel de afirmații; obligarea pârâtei de șterge de pe bloguri și de pe toate rețelele de socializare orice astfel de postări și de a-și cere scuze public pe toate rețelele de socializare, pentru afirmațiile făcute la adresa reclamantului, afirmații de natură să încalce drepturile reclamantului la onoare, reputație, demnitate și probitate profesională precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Categories
Articole Drept civil

Instanţa competentă în materie de răspundere părintească dacă copilul are o legătura strânsă cu un alt stat

Tot mai mulţi români sunt plecaţi în străinătate iar unii dintre ei au ales să se stabilească cu întreaga familie departe de ţara natală.

Protecţia minorilor este primordială din acest motiv ne propunem să analizăm care sunt instanţele competente în materie de răspundere părintească?

Potrivit legislaţiei, în conformitate cu art. 12 al. 3 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, instanţele judecătoreşti dintr-un stat membru sunt competente în materie de răspundere părintească atunci când copilul are o legătura strânsă cu acest stat membru, în special datorită faptului ca unul dintre titularii răspunderii părinteşti îşi are reşedinţa obişnuită aici sau copilul este resortisant al acestui stat membru şi competenţa instanţelor a fost acceptată în mod expres sau în orice alt mod neechivoc de către toate părţile la data sesizării instanţei, iar competenţa este în interesul superior al copilului.

Categories
Acţiunea civilă Articole Dreptul muncii

Noțiunea de domiciliu în drept, particularitățile sale în dreptul muncii

casaSe spune că nicăieri nu-i ca acasă. Pentru fiecare dintre noi noțiunea de „acasă” înseamnă altceva. Pentru unii poate fi casa părintească, pentru alții casa de vacanță mult visată pe care și-au cumpărat-o sau mica garsonieră pe care au achiziționat-o cu trudă făcând un credit la bancă. De multe ori când mergi în vizită la cineva îi spui „la tine m-am simțit ca acasă.”

Până la urmă în viața de zi cu zi valențele pe care le îmbracă noțiunea de „acasă” nu au o importanță așa de mare. Însă în domeniul dreptului, lucrurile nu pot fi lăsate la voia întâmplării, trebuie să fie clare pentru a nu da naștere la confuzii.

Dar cum rezolvi problema din punct de vedere legal când noțiunea de „acasă” nu este clară, adică ai o adresă în cartea de identitate și de fapt stai în altă parte?

În această situație era și Andreea. Adresa ei de domiciliu din acte era în județul Giurgiu, dar își găsise un loc de muncă în Prahova și acum locuia în fapt acolo. La momentul angajării, în contractul de muncă a fost trecută adresa din județul Giurgiu. Firește că era un lucru fără importanță la acel moment unde locuia de fapt Andreea.