Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Economie Internaţional Piaţa muncii

Înregistrarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate – noutăți legislative

Viața trăită prin țări străine, departe de cei dragi și de locurile în care te-ai născut și te-ai format ca om, prezintă multiple dificultăți, capcane, provocări. Aceste dificultăți nu sunt cunoscute, în detaliu și cu adevărat, decât celor care le-au trăit și le-au experimentat în viața de zi cu zi.

Milioane de români s-au văzut puși în situația în care preferabil a fost s-o ia de la zero, printre străini, decât să mai zăbovească în țara natală, istovindu-se prematur în confruntarea cu neajunsurile. Este, desigur, regretabil că atâția și atâția români nu și-au putut găsi rostul și împlinirea decât pe alte meleaguri, în alte state. Cauzele acestui exod ne sunt cunoscute tuturor.

Categories
Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

tribunalConform proiectului de Hotărâre pentru modificarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 169 din 9 martie 2007, începând cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul hotărârii.

Astfel, în perioadele 15 – 30 iulie şi 1 – 15 decembrie 2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, perioada cuprinsă între 31 decembrie 2013 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceștia.

Categories
Dreptul muncii

Revisal – schimbarea parolei şi modificări ale bazei de date

Ordinul nr. 1918/2011 reglementează procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Completarea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea 677/2001. Pentru înregistrarea prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă, angajatorii au obligaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de muncă aceasta cel mai târziu la data încetării sau rezilierii, în vederea eliberării unei noi parole angajatorului. Angajatorul are obligaţia să solicite obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, indiferent dacă angajatorul prestează serviciul de completare şi transmitere a registrului sau are încheiat un contract de prestări de servicii, şi activarea accesului la portalul Inspecţiei Muncii. Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul.
Dacă registrul general de evidenţă a salariaţilor este completat de un angajat al societăţii, iar societatea a solicitat şi obţinut parola, poate folosi aceeaşi parolă sau dacă angajatorul doreşte să modifice parola va solicita eliberarea unei alte parole inspectoratului teritorial de muncă.
Referitor la modificările în baza de date, ITM-ul nu deţine altă bază, dacă respectivele modificări nu au fost introduse în Revisal, ele nu apar nici în baza de la ITM. Numai dacă s-a pierdut, din motive tehnice, o parte din bază, atunci puteţi solicita sprijunul ITM-ului, care este acordat contra cost.