Categories
Organizare judiciară

Noi atribuţii au fost aduse inspectorului – şef al Inspecţiei Judiciare

Noi atribuţii au fost aduse inspectorului – şef de către Ordinul nr. 81/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului – şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134/2018.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

A fost aprobat Statutul inspectorului de muncă!

Inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei urmărind asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei prin luarea măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, restricţionarea comercializării produselor neconforme, precum şi pentru prevenirea şi combaterea discriminării pe piaţa muncii.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Mai multe voci nu susţin OUG care premiază funcţionarii ANAF cu 15% din amenzi

Întreprinzătorii mici şi mijlocii consideră că 2018 va fi anul exceselor funcţionarilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) asupra contribuabililor, având în vedere că inspectorii fiscali vor fi “premiaţi” cu echivalentul a 15% din amenzile date ori a impozitelor şi taxelor stabilite suplimentar prin decizii de impunere.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a cerut Parlamentului să nu aprobe Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2017, ”care are carenţe structurale şi conceptuale majore, încălcând Constituţia şi principiile fiscal-bugetare şi care va avea un impact negativ semnificativ asupra contribuabililor oneşti, în special asupra IMM-urilor”.

Categories
Asigurări de sănătate Legislaţie utilă Sancţiuni Ştiri

Firmele pot fi sancţionate dacă nu au în dotare o trusă medicală

littleguy-1417782137

Potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorii au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. Deşi nu este menţionată expres în lege, obligativitatea ca firmele să aibă în dotare truse medicale se subînţelege.

De asemenea, acceeaşi lege prevede că inspectorii de muncă îi pot amenda pe angajatorii care nu iau toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.

Lipsa trusei medicale poate fi sancţionată de inspectorii de muncă cu amenzi de la 3.000 până la 6.000 de lei.

În completarea prevederilor de bază referitoare la acordarea primului ajutor, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale. Acesta prevede că întreprinderile, instituțiile și unitățile economice, școlile, cabanele turistice și altele asemenea trebuie să aibă în dotare truse sanitare.

Categories
Acţiunea civilă Învăţământ şi educaţie Ştiri

Produsele lactate distribuite prin programul “Laptele şi cornul” vor fi verificate de ANSVSA

pouring_fresh_raw_milk_in_glass_81992500

În perioada 22 martie – 6 aprilie 2016, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor a dispus organizarea de controale oficiale care vizează respectarea condiţiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea şi procesarea laptelui crud şi a produselor lactate, inclusiv a celor distribuite prin programul “Laptele şi cornul”.

Oficialii ANSVSA mai precizează că va fi acordată o atenţie deosebită asupra respectării condiţiilor de igienă şi a lanţului frigorific pe durata transportului, a depozitării laptelui şi a produselor lactate distribuite prin programul “Laptele şi cornul”.

Controalele inspectorilor au loc la cei care asigură depozitarea produselor lactate, precum şi la operatorii care asigură distribuţia laptelui. Sunt verificate, fermele de animale producătoare de lapte, centrele de colectare și unitățile de procesare a laptelui.

Categories
Activităţi industriale Sancţiuni Ştiri

Verificări la circa 180 de clădiri cu risc seismic

risc_92246100

Primăria Municipiului București anunţă printr-un comunicat că, în ultima lună, inspectorii au efectuat verificări la aproape 180 de clădiri cu risc seismic dintre cele 357 existente pe teritoriul Capitalei.

În urma verificărilor, 13 agenți economici care desfășurau activitate de alimentație publică fără autorizație de funcționare au fost sancționați contravențional cu 1.000 de lei fiecare, în temeiul O.G. nr. 99/2000 și s-a dispus măsura complementară de suspendare a activității.

Pentru utilizatorii spațiilor cu altă destinație care desfășurau alte activități decât cele de alimentație publică (librării, farmacii, vânzări textile, etc.) s-a dispus sistarea activității.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

O nouă instituție va urmări și identifica bunurile provenite din săvârșirea infracțiunilor

bunuri sechestrate
Unul dintre subiectele controversate în ultima vreme este generat de modul în care se reușește recuperarea prejudiciilor create de cei care au săvârșit infracțiuni. Desigur că arestarea unor astfel de persoane și, ulterior, condamnarea lor nu folosește nimănui atâta vreme cât nu se reușește și o recuperare reală a prejudiciilor cauzate.

În acest sens, s-a decis înființarea unui nou organism care să aibă ca scop identificarea bunurilor ce pot fi indisponibilizate și confiscate pentru a se putea acoperi paguba creată. Astfel, a fost publicată legea 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționare Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative în Monitorul Oficial 961 din 24 decembrie 2015. Prevederile sale au intrat în vigoare în 27 decembrie 2015.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Ordin privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile MAI

-b--font-color--Red---Calendar-legislativ-14-27-aprilie----font---b-Cele-mai-importante-modificari-pentru-mediul-de-afaceri
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.

Iniţiativa elaborării unui astfel de act normativ care să înlocuiască Ordinul MAI nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne a avut la bază aspecte privind remedierea unor neajunsuri constatate în aplicarea reglementării, precum şi corelarea acestuia cu acte normative de nivel superior intrate în vigoare ulterior publicării ordinului referit.

Prin proiect urmează să fie reglementate, în principal, următoarele aspecte:

  • stabilirea unităţilor care deţin surse/echipamente de poluare, precum şi corelarea definiţiilor cu cele prevăzute de actele normative de nivel superior, în vigoare;
  • stabilirea personalului ce îndeplineşte atribuţiile de responsabil de mediu pentru unităţile MAI ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite;
  • modalitatea de pregătire de specialitate a personalului MAI care îndeplineşte atribuţiile specifice responsabililor de mediu;
  • modificarea atribuţiilor inspectorilor de mediu din cadrul DGL în sensul reprezentării şi apărării interesului MAI ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale, teritoriale sau locale pentru protecţia mediului;
  • completarea şi modificarea atribuţiilor inspectorilor de mediu din cadrul unităţilor MAI ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite, în sensul descentralizării reprezentării şi apărării interesului instituţiilor în referinţă ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale, teritoriale sau locale pentru protecţia mediului;
  • constituirea Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie în toate unităţile MAI.
Categories
Protecţia consumatorului Sancţiuni Ştiri

Operatorii din industria alimentară care activează pe litoral sunt amendaţi

litoral-022-640x360

În perioada 3 – 9 august, Inspectorii sanitari – veterinari care activează în cadrul “Comandamentului Sezon Estival 2015” au verificat 246 de operatori din industria alimentară. Pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor descoperite au aplicat 19 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 16.200 de lei.

Conform Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), au fost controlate 126 de restaurante, 12 unităţi de tip fast-food, 9 braserii, 12 unităţi de tip bufet, 5 pizzerii, 16 baruri, 4 beach baruri, o pensiune, 37 magazine alimentare, două rulote fast food, 6 laboratoare cofetărie/patiserie, 10 cofetării/patiserii, un depozit alimentar, trei cantine, o autofrigorifică, un târg de vară, unităţi localizate în cele şapte zone de interes turistic Năvodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costineşti şi Mangalia.

Printre neregulile depistate în urma inspecţiei, se numără următoarele: neconformităţi cu privire la depozitarea şi comercializarea în condiţii necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare a acestora, precum şi comercializarea produselor alimentare neconforme sau în spaţii neaprobate/neigienizate sanitar veterinar.

În urma controalelor, au fost confiscate şi retrase de la vânzare carne şi produse din carne, lapte şi produse lactate, peşte şi produse din peşte, ouă, cu o valoare totală de 59.309 lei.

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Mai mulți inspectori antifraudă

55308-anaf_L

În data de 13 mai, Guvernul a aprobat creșterea numărului de specialiști cu atribuții în ceea ce privește analiza, investigarea și instrumentarea cazurilor de fraudă. În acest sens, Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, suplimentarea cu 60 a numărului de posturi din cadrul Ministerului Public.

Din totalul de posturi, 5 vor reveni Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar 10 vor fi destinate Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Detașarea în interes de serviciu a inspectorilor antifraudă se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detațării în funcție, cu acordul acestora.

Guvernul a aprobat creşterea numărului de posturi din Ministerul Public, destinate inspectorilor antifraudă, în condiţiile în care din analiza activităţii inspectorilor antifraudă detaşaţi deja pe posturi de specialist la parchete reiese faptul că pe primul semestru al anului 2014 a rezultat un volum foarte mare de activitate, un număr mare de dosare economico-financiare.