Tag-Archive for » inspector de munca «

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de muncă.

Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ‘pentru’, două abţineri şi 7 ‘împotrivă’, inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei în scopul verificării respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei şi în scopul luării măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi restricţionarea introducerii pe piaţă a produselor neconforme”.

inspectia-muncii-465x215

Pentru realizarea activităţii de inspecţie a muncii, activitate deosebit de complexă prin specificul acesteia şi prin diversitatea entităţilor controlate, este necesar să se asigure un corp de inspectori de muncă bine pregătit profesional, cu competenţe şi abilităţi specifice muncii, capabile să acţioneze ca factor al schimbării şi să contribuie la îmbunătăţirea şi dezvoltarea pieţei muncii, precum şi la armonizarea acesteia cu nevoile reale ale societăţii şi ale cetăţenilor.

Ţinând cont de faptul că, în exercitarea activităţilor de inspecţie, inspectorii de muncă sunt purtători de autoritate de stat iar, în relaţia cu entităţile inspectate, reprezintă interesele statului şi acţionează conform acestor interese pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţii, este necesară crearea unui corp de inspectori de muncă stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial.

Astfel, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă.

Statutul inspectorului de muncă va asigura:

  • cadrul normativ privind îndatoririle, drepturile şi incompatibilităţile specifice inspectorului de muncă;
  • crearea corpului inspectorilor de muncă stabil, profesionist, eficient şi imparţial care să acţioneze în interesul angajaţilor şi care să realizeze actul de inspecţie la cele mai înalte standarde de performanţă;
  • poziţionarea profesională a inspectorilor de muncă în ansamblul funcţiilor publice specifice din administraţia publică;
  • asumarea responsabilităţii inspectorilor de muncă faţă de actul de inspecţie şi motivarea acestora;
  • atragerea şi menţinerea în corpul inspectorilor de muncă a persoanelor cu abilităţi, aptitudini şi competenţe profesionale care să asigure eficienţa şi eficacitatea activităţii de inspecţie;
  • accentuarea aspectelor referitoare la caracterul de serviciu public al activităţii profesionale desfăşurate de inspectorul de muncă, care se exercită numai în slujba persoanei şi în sprijinul instituţiilor statului;
  • stabilirea unor măsuri speciale de protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor sau a oricăror fapte care pun în pericol inspectorii de muncă, familiile şi/sau bunurile lor;
  • alinierea la principiile comune europene de inspecţie stabilite de Comisia Europeană;
  • favorizarea construirii şi dezvoltării unei identităţi profesionale a inspectorului de muncă.