Tag-Archive for » inspecţie «

Grila după care se face inspecţia în vederea autorizării farmaciilor ar trebui să fie unitară la nivel de ţară şi elaborată şi aprobată de Ministerul Sănătăţii, a declarat în cadrul unei dezbateri de specialitate un reprezentant al Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR).

Ministerul Sănătăţii a organizat, la solicitarea ADRFR, o dezbatere publică a proiectului de ordin pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice. Mai mult …

În vederea evaluării sistemului de control al calităţii la nivelul auditorului financiar sau firmei de audit, precum şi a respectării cerinţelor de etică profesională, inspecţiile pentru asigurarea calităţii se pot desfăşura şi asupra altor misiuni de audit financiar efectuate de auditorul financiar sau firma de audit la clientul de audit statutar în cadrul perioadei auditate.

În Monitorul Oficial nr. 922/2018 a fost publicat Ordinul 166/2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar. Mai mult …

Inspecția Muncii a informat că, în perioada 27 august – 14 septembrie 2018, a desfășurat acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 5.798.700 de lei, potrivit unui comunicat.

În cadrul acțiunilor de control (3516 în domeniul relațiilor de muncă și 2612 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă), Inspecția Muncii a identificat 549 persoane care lucrau fără forme legale. Totodată, angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 402 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă. Mai mult …

Automobilele care merg la inspecţia tehnică periodică cu parbrizul crăpat nu vor mai primi dreptul de circulaţie. Chiar dacă crăpăturile din parbriz nu influenţează vizibilitatea şoferului inspectorii sunt obligaţi să respingă aceste autoturisme.

Înainte de montarea camerele de supraveghere în staţiile ITP, doar 2 din 10 maşini erau respinse. Acum, numărul celor care nu reuşesc să-şi ia ITP-ul este dublu.  Mai mult …

De la 1 ianuarie, mașinile mai vechi de 12 ani vor ajunge la verificarea tehnică mai des, adică o dată pe an, nu o dată la doi ca până acum. În ceea ce-i privește pe șoferi, cardiacii și diabeticii ar putea să-și reînnoiască sau să obțină permisul numai dacă vor primi avizul medicului de specialitate.

Din 2018 mașinile vor trece sau nu de inspecția tehnică periodică, în funcție de gravitatea defectelor pe care le au. Specialiștii vor fi îngăduitori dacă e vorba doar despre probleme minore, dar vehiculele cu defecte grave vor pica testul. Mai mult …

descarcare-62Ministerul Finanţelor Publice a supus spre consultare publică Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

Pentru îndeplinirea unor măsuri prevăzute de condiţionalitatea ex-ante privind achiziţiile publice, Ministerul Finanțelor Publice este responsabil de modificarea şi completarea cadrului legal pentru consolidarea controlului financiar preventiv în vederea implementării unor măsuri specifice, care să contribuie, în mod semnificativ, la:

  • întărirea regulilor de integritate aplicabile persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, prin stabilirea unor incompatibilități specifice acestora. Soluția aleasă a fost extinderea regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese prevăzute pentru funcționarii publici, astfel cum sunt prevăzute acestea în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, asupra tuturor categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu la entitățile publice;
  • responsabilizarea conducătorilor entităţilor publice cu privire la respectarea prevederilor legale privind numirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, precum şi cu privire la elaborarea, avizarea şi aprobarea normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în scopul eliminării neregulilor şi disfuncţionalităţilor în ceea ce priveşte angajarea cheltuielilor publice şi plata acestora;
  • reconfigurarea prevederilor legale cu privire la activitatea de inspecție economico – financiară și la cea de soluționare a plângerilor prealabile, în raport cu evoluția cadrului legal de reglementare în scopul exercitării în mod unitar a competenţelor de control stabilite în sarcina Ministerului Finanţelor Publice şi efectuării de inspecţii ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operaţiuni, eliminând limitarea cazurilor de efectuare a inspecţiilor în legătură cu utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public.

Mai mult …

guvern
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin HG nr. 151/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Prin proiect de HG se are in vedere reglementarea aspectelor privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru pentru Plăţi şi Inspecţie Socială astfel:

  • suplimentarea cu 160 de posturi a numărului maxim de posturi, finanţate de la bugetul de stat, aprobat pentru funcţionarea aparatul central şi a agenţiilor teritoriale din subordine;
  • modificarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a agenţiilor de plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

imagesUnde-i lege, nu-i tocmeală. În procedura fiscală scrie, negru pe alb, că „inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de creanţă fiscală şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării”. Legea-i lege. Trebuie respectată. Însă tot legea stabilește și excepții… de la lege. Situații bine determinate în care litera sa fie nu se aplică, fie este modificată, sub constrângerea unor necesități.

Mai toți contribuabilii care au trecut prin cel puțin o inspecție știu, în linii mari, care sunt pașii care vor fi parcurși pe durata verificărilor. E greu de crezut că există contribuabili într-atât de căliți încât să nu aibă absolut nicio strângere de inimă, odată ce s-au pomenit cu echipa de control la ușă. Mai mult …

lc+oleseaAgenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a trecut din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin ordonanţă de urgenţă.

Un comunicat al Biroului de presă al Guvernului arată că „prin ordonanţa de urgenţă adoptată se au în vedere: elaborarea unitară şi urgentă a Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014-2020, asigurarea finanţării programelor multianuale pentru colectarea datelor, inspecţie şi control în sectorul pescăresc, creşterea gradului de absorbţie a .Fondurilor Europene pentru Pescuit atribuite României în perioada 2014-2020„.

 

earthqDe la ultimul mare cutremur au trecut 37 de ani! Cu alţi 37 de ani înainte de acesta (în 1940) a fost un alt groaznic seism, care-a prevestit un şir lung de năpaste pentru România, de la război la foamete şi ocupaţia sovietică. De marele cutremur din 1940 rămâne legată amintirea tragică a blocului Carlton din Bucureşti, una dintre cele mai impunătoare clădiri ale perioadei interbelice. La prăbuşirea sa au pierit 150-200 de oameni. Şi doar 4 au scăpat vii. Dacă ar veni, acum, un cutremur similar? Ar fi… vai şi amar!

Conform portalului juridic, recent a fost aprobată o procedură privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor, prin Ordinul nr. 847/2014 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

După cum se ştie, Inspectoratul de Stat în Construcţii reprezintă organul tehnic specializat ce exercită controlul de stat privind respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor. ISC controlează respectarea dispoziţiilor legale privind calitatea în construcţii, în concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi post-utilizare, indiferent de forma de proprietate şi destinaţia construcţiilor.

Tot ISC poate dispune (proprietarilor, administratorilor, utilizatorilor) efectuarea expertizelor tehnice la construcţii şi chiar încetarea folosirii lor, după producerea unor accidente sau dezastre, dacă reiese că sunt puse în primejdie vieţile utilizatorilor. Mai mult …