Categories
Articole Drept penal

Au fost adoptate modificările Codului penal! Ce se modifică?

Plenul Camerei Deputaților a adoptat modificările la Codul penal criticate de opoziție, reprezentanții magistraților și societatea civilă.

Potrivit noutăţilor legislative, printre cele mai importante modificări sunt cele prin care se dezincriminează total neglijența în serviciu și parțial abuzul în serviciu. Proiectul de modificare a Codului penal a primit în plenul Camerei Deputaților, la doar o zi după votul din Senat, 167 voturi „pentru”, 97 voturi „împotrivă” și 19 abțineri.

Modificările contestate:

Categories
Articole Drept penal Funcţionari publici

Îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor profesionale. Când reprezintă o infracțiune de serviciu?

Exprimările vagi, echivoce, pot suna foarte bine într-o lucrare de beletristică, însă textul legii penale – a cărei interpretare eronată poate nărui destine umane sau conduce la condamarea unor nevinovați, e ultimul loc în care-ai vrea să le găsești.

Art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 prevede că „încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi (…) sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la doi ani sau cu amendă”.

Categories
Administraţie publică locală Articole Drept penal

Aleşii locali condamnaţi definitiv pentru corupţie ar putea spune “adio” funcţiilor publice!

mtcOrice alegător investeşte încredere în candidatul pe care-l votează! Dar când aleşii neamului se dovedesc a fi răufăcători sadea, când cazierul li se pătează prin fărădelegi, este nefiresc ca, prin utilizarea unor portiţe legale, aceştia să rămână mai departe în funcţiile în care au trădat interesul public şi naţional.

Actualmente, între prevederile Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali există o carenţă legislativă! Aleşii locali ce au suferit o condamnare definitivă pentru infracţiuni de serviciu şi de corupţie pot activa nestânjeniţi în funcţia publică, până la final de mandat, dacă instanţa a considerat că nu-i necesară aplicarea unei pedepse privative de libertate şi restrângerea unor drepturi politice, ca pedeapsă complementară.