Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Subiectul activ al infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
“Dacă poate fi subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal (Conducerea unui vehicul fără permis de conducere) persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) din Codul penal (Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe)
şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice?”.

Categories
Drept penal Ştiri

În Codul penal a fost introdusă o nouă infracţiune

Codul penal a fost recent modificat de Legea nr. 186/2021.

Conform noutăţilor legislative a fost introdusă o nouă infracţiune. Aşadar, fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Categories
Drept penal Ştiri

ÎCCJ. RIL admis cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Codul penal

ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabileşte că:

Categories
Articole Drept penal

Servicii de sprijin de care poate beneficia victima unei infracţiuni!

Dacă aţi fost victima unei infracţiuni aveţi dreptul la servicii de sptijin şi protecţie.

Ordinul nr. 173/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 587/2021, prevede aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor.

Categories
Articole Drept penal

Martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Obiectul sesizării are în vedere “Dacă martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 din Codul penal, sau de favorizare a făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal.”

Categories
Articole Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Considerente pentru reţinerea infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri

În practica judiciară au fost constatate dificultăţi în interpretarea unor chestiuni de drept cu privire la infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe fiind sesizată în acest sens Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Articole Drept penal

Fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare pe numele altei persoane constituie infracţiune!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date personale reale care permit identificarea acesteia, întruneşte două dintre cerinţele esenţiale ale infracţiunii de fals informatic prevăzută în art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca acţiunea de introducere a datelor informatice să fie realizată fără drept şi cea ca acţiunea de introducere a datelor informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.

Categories
Articole Drept penal

Infracţiunea de loviri sau alte violenţe. Se poate pronunţa încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor?

Potrivit Codului penal lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar conform art. 193 C. penal acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Categories
Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracţiuni

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Categories
Articole Drept penal

Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite instituie o suspendare a dreptului de a conduce?

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-a fost solicitat să se pronunţe pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Se are în vedere dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
“Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal”.

Practica judiciară

Într-o primă opinie se reţine că obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar şi tot în conţinutul aceluiaşi act i se atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea – credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Într-o a doua opinie, analiza dispoziţiei legale de la art. 335 alin. (2) din Codul penal porneşte de la constatarea faptului că noţiunea juridică de “suspendare a exercitării dreptului de a conduce” nu este definită în vreun act normativ. Astfel, în cuprinsul actului normativ de referinţă în materie, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia de drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), este definită, la art. 6 pct. 291, noţiunea de “suspendarea înmatriculării”, însă nu şi suspendarea dreptului de a conduce.

Decizia ICCJ

ICCJ a admis sesizarea prin Decizia nr. 18/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 66/2020.

S-a reţinut că principiul legalităţii incriminării şi pedepsei presupune că nicio faptă nu poate fi considerată infracţiune dacă nu există o lege care să prevadă acest lucru (nullum crimen sine lege) şi nicio sancţiune penală nu poate fi aplicată dacă ea nu era prevăzută de lege pentru fapta comisă (nulla poena sine lege). Legalitatea incriminării şi a pedepsei apare ca una dintre cele mai importante limitări ale lui ius puniendi, ea reprezentând principala garanţie a securităţii juridice a cetăţeanului în faţa dreptului penal. Acest deziderat de securitate presupune în mod necesar posibilitatea oricărei persoane de a cunoaşte, anterior comiterii, faptele care constituie infracţiuni şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii lor.

Aşadar, obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal.