Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Internaţional

Constituie infracțiune diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene

Legea nr. 125/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 440/2023, prevede completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Categories
Articole Drept penal Transporturi

Ril admis. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care deţine un permis de conducere provizoriu

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

Problema supusă atenției are în vedere:

“În situaţia în care, potrivit legislaţiei române, este obligatoriu ca persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul să deţină un permis de conducere, iar aceasta posedă exclusiv un permis de conducere provizoriu eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie («Provisional Driving Licence»), se reţine forma atenuată a infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal, respectiv situaţia în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România?”.

Categories
Articole Protecţie socială Social

O dispoziție din Legea privind ordinea şi liniştea publică a fost declarată neconstituțională!

Curtea Constituţională a României a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate privind sintagma “în mediul urban” din cuprinsul art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cine nu poate candida la alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor?

Legea nr. 295/2022 prevede modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Categories
Articole Drept penal Ştiri

Aceleaşi fapte constituie infracţiune de incitare la ură în toate statele membre UE!

Rasismul şi xenofobia sunt încălcări directe ale principiilor libertăţii, democraţiei, ale respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi ale statului de drept, principii pe care se întemeiază Uniunea Europeană şi care sunt comune statelor membre.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Măsurile restrictive impuse de UE ar putea fi incluse pe lista infracțiunilor incriminate de UE

Comisia Europeană a propus ca încălcarea măsurilor restrictive impuse de UE să fie inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de UE.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

Pedepse mai aspre pentru cei care fac rău animalelor!

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile sau încredinţarea lui unei asociaţii sau fundaţii de protecţia animalelor care are contract de prestări de servicii medicale veterinare cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

O dispoziţie din Codul vamal a fost declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal şi ale art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine că, potrivit art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal, nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani.

Categories
Drept penal Economie Ştiri

Incendierea oricărui tip de deşeu constituie infracţiune!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor a fost recent modificată de OUG nr. 38/2022.

Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect şi se introduce o nouă prevedere care reglementează că îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

ICCJ. Organul de urmărire penală competent să instrumenteze infracţiunea de abuz în serviciu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată vizând următoarea problemă de drept:

Organul de urmărire penală competent să instrumenteze infracţiunea de abuz în serviciu, în situaţia în care funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie raportat la art. 297 din Codul penal, în condiţiile în care niciuna dintre persoanele cercetate nu are vreuna dintre calităţile prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, paguba produsă nu depăşeşte pragul de 200.000 euro prevăzut de art. 13 alin. (1) lit. a) din actul normativ menţionat anterior, iar valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro.