Tag-Archive for » informaţii «

Instituțiile publice nu vor mai putea cere firmelor date și informații care există deja în baza de date din sistemul public, începând cu anul viitor, funcționarii care vor încălca regula urmând să fie sancționași disciplinar, relevă un proiect redactat în ideea de a reduce aglomerația la ghișee, dar și de a elimina o practică denumită în document ”șpagă”.

Proiectul, avansat în Parlament, obligă instituțiile și autoritățile publice să utilizeze date și informații aflate în sistemul public, indiferent de autoritatea sau instituția publică care le creează sau le administrează. Mai mult …

Firmele și persoanele care fac obiectul unor inspecții fiscale de stabilire a bazei de impunere a TVA au dreptul să ceară și să primească de la ANAF documentele și informațiile din dosar, potrivit unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) într-o speță înaintată de Curtea de Apel Cluj. Decizia, aflată în posesia Profit.ro, creează baza legală, iexistentă până în prezent, ca Fiscul să nu mai poată refuza accesul la dosar decât in situații excepționale.

Eventuale restricționări ale acestui drept, stabilite de autoritatea națională, sunt permise doar dacă obiective de interes general justifică restrângerea accesului la respectivele informații și documente, cum ar cerințe de confidențialitate sau de secret profesional, cărora accesul la anumite informații și documente le poate aduce atingere. Mai mult …

Omul onest pune de-o parte bani albi pentru zile negre iar individul certat cu legea agonisește grămezi de bani negri pentru… nopți albe. Aceasta pentru că oricine poate spune „adio” somnului odihnitor, precum și liniștii sufletești, atunci când are seiful (ori salteaua) doldora de bani negri!

Chiar dacă există câteva metode vechi, patentate, de spălat banii, plus o mulțime de metode proaspăt născocite, banul negru nu-l poți curăța cu toată apa Oceanului Planetar. Deseori, proprietarul banilor negri ajunge să se dea singur în vileag, intrând în vizorul autorităților, prin repetate tranzacții sau operațiuni bancare suspecte.

În „Monitorul oficial” 415/2017 a fost publicată Legea 125/2017 privind modificarea și completarea Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. Mai mult …

Inspecţia Judiciară (IJ) propune ca jurnaliştii să nu mai primească informaţii din dosare în cursul urmăririi penale, singura comunicare permisă Parchetelor fiind elaborarea unor comunicate care să nu conţină numele celor puşi sub acuzare şi în care să fie descrisă pe scurt fapta şi încadrarea juridică a acesteia.

În acest sens mai multe Parchete din ţară au fost supuse unor controale, în urma cărora a propus să nu se mai elibereze către reprezentanţii mass-media niciun act din cursul urmăririi penale.

Deşi raportul în urma controalelor arată că s-a respectat legea în ceea ce priveşte caracterul nepublic al anchetelor, s-a propus amendarea Ghidului privind relaţia dintre mass-media şi sistemul judiciar.

computerMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordin pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public la nivelul de spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit proiectului de act normativ, spitalele publice, serviciile judetene de ambulanţă publice şi instituţiile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a transmite electronic Ministerului Sănătăţii, informaţii cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public, în scopul transparentizării acestora.

De asemenea, în cazul achiziţiilor publice cu valoare de peste 20.000 lei realizate prin proceduri de atribuire definite de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în termen de 7 zile de la finalizarea oricărei proceduri de atribuire, unităţile prevăzute mai sus vor încărca în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro informaţiile următoare:
– Formularul electronic cu informaţiile definite în Anexa 1, punctul 1;
– Documente din dosarul achiziţiei publice, după caz: strategia de contractare; solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; contractul de achiziţie publică/acordul-cadru/contractul subsecvent, semnate, inclusiv anexele; anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; alte documente relevante.

interes-public-poza_iz84
În cadrul şedinţei din 8 iunie, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.

Prin proiectul adoptat, toate societăţile comerciale în care statul este acţionar, precum şi orice entitate care primeşte subvenţii sau orice formă de finanţare din bani publici sunt obligate să furnizeze informaţii de interes public celor care le solicită.

Orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau după caz în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ – teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional“, se arată în proiect.

lcMinisterul Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate, pe niveluri de secretizare elaborate sau deținute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a întocmit o nouă Listă cuprinzând categoriile informaţiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de acesta și termenele de clasificare aferente acestora.

De asemenea, prin promovarea actului normativ se are în vedere punerea în acord a prevederilor legale cu situația de fapt.

Totodată, la data intrării în vigoare a hotărârii se abrogă H.G. nr. S/348/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate, pe niveluri de secretizare elaborate sau deținute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia.

sri-2
Marius Popa, vicepreşedinte al comisiei de control asupra SRI, a iniţiat un proiect, potrivit căruia miniştrii care primesc informări de la SRI şi le ignoră ar putea fi traşi la răspundere.

Parlamentarul vrea ca aleşii să îi poată audia pe miniştri. De asemenea, Marius Popa vrea să se modifice şi legea privind răspunderea ministerială.

În acest context, vicepreşedintele comisiei de control parlamentar a propus ca modificările să fie asumate de întreaga comisie.

jud4Raportul privitor la proiectul de iniţiativă legislativă  cu nr. 555/2015 care include o modificare substanţială la legea avocaturii a fost adoptat. Modificările aduse legii avocaturii se referă la secretul informaţiilor client – avocat, astfel se asigură noi garanţii în ceea ce priveşte secretul informaţiilor care sunt schimbate, care ajung la cunoştinţa apărătorului, prin prisma contractului pe care îl are şi prin prisma reprezentării pe care o face.

Potrivit formei noi a articolul 35, ‘‘decanul baroului local sau reprezentantul acestuia participă în mod obligatoriu la efectuarea percheziţiei desfăşurate la sediul profesional al avocatului. Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri şi de la măsura confiscării: înscrisurile care conţin comunicări între avocat şi clientul său; înscrisurile care conţin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client; înscrisurile, suporturile de sunet, imagine şi date încredinţate de către un client al său în vederea exercitării apărării. Exceptările prevăzute la alin. (12) nu se aplică în situaţia în care din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că avocatul a comis infracţiuni în exercitarea activităţilor specifice profesiei”.

Modificările au vizat şi articolul legat de nedenunţarea unor fapte pe care avocatul le află în legătură cu exercitarea mandatului său, de stabilirea unor onorarii minime.

Legea ar urma să ajunsă în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional, săptămâna viitoare.

lcPlatforma unde se vor încărca toate datele antropometrice şi biometrice ale elevilor din România, şi care va permite sondarea în timp real a stării de sănătate a elevilor din România, va fi lansată de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Tineretului.

În acest sens a  fost semnat protocolul de colaborare privind derularea Programului ”Biomotric”, în cadrul căruia va fi dezvoltată o platformă digitală populată cu seturi de date, actualizate la intervale precise, referitoare la parametrii antropometrici şi biomotrici ai elevilor din România.

Platforma va fi dezvoltată de Institutul Naţional de Cercecetare Sportivă (INCS) şi va fi folosită ca instrument de sondare în timp real a stării de sănătate somatică a elevilor din România şi a perspectivelor de evoluţie a performanţei sportive.