Categories
Economie Ştiri

Se acordă sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Ordinul nr. 1057/2020 a aprobat schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 4 “Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 “Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”.