Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost majorată valoarea Programului naţional de Competenţe digitale pentru angajaţi

Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 este de 100.483 mii de lei, echivalentul a 20.796.007,29 de euro la cursul InforEuro din luna august 2020.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Au fost aprobate plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2021!

Legea nr. 14/2021 prevede aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2021.

Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2021 de 7,16%, iar în anul 2022 de 5,84%.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protecţia consumatorului

S-a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem.

Categories
Administraţie publică locală Ştiri

Modificarea OUG pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

guvern
În cadrul şedinţei Guvernului din 13 mai a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

Conform O.U.G nr. 28/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 22 aprilie 2013, pentru obiectivele de investiţii noi, beneficiarii sunt obligaţi să transmită MDRAP documentaţiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, şi cu respectarea standardelor de cost în vigoare, documentaţii care sunt finanţate şi aprobate de beneficiari. Obiectivele de investiţii noi se avizează în Consiliul tehnico-economic al ministerului.

Prin O.U.G. adoptată de Guvern se abrogă prevederea din O.U.G. nr. 28/2013 care instituia obligativitatea obţinerii unui aviz suplimentar, în condiţiile în care indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi în concordanţă cu prevederile legale de către autorităţile nominalizate în mod expres de lege.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Impozitul forfetar se va aplica de la 1 ianuarie 2014

downloadImpozitul forfetar, prin care se înlocuieşte cota de 16% pe profit sau de 3% pe cifra de afaceri cu o sumă fixă, se va aplica de la data de 1 ianuarie 2014, conform unui proiect de lege discutat în primă lectură în Guvern şi care va fi trimis Parlamentului spre adoptare în regim de urgenţă. Surse guvernamentale au precizat că proiectul de lege nu a putut fi adoptat, miercuri, fiindcă nu primise toate avizele necesare, şi va fi aprobat de Guvern săptămâna viitoare, pentru a fi apoi dezbătut în regim de urgenţă în legislativ.
Ministrul delegat pentru IMM, Turism şi Mediu de Afaceri, Maria Grapini, a afirmat că impozitul forfetar se va aplica pentru câteva mari categorii de servicii: hoteluri şi pensiuni; restaurante, baruri şi cafenele; saloane de înfrumuseţare şi spălătorii auto.
Guvernul urmăreşte prin această măsură lărgirea bazei de impozitare prin taxarea firmelor care nu declară profit şi care, conform autorităţilor, fac evaziune fiscală. Impozitul forfetar va fi stabilit ca sumă fixă, în funcţie de anumiţi indicatori pentru fiecare domeniu de activitate.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Obiectivul „Realizare sistem de canalizare sat Strejnic” – proiect

downloadÎn prezent satul Strejnic, comuna Tîrgsoru Vechi, judeţul Prahova, dispune de un sistem centralizat de alimentarea cu apă a gospodăriilor individuale şi a instituţiilor publice. Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, cauzează formarea unor debite însemnate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care deversate liber în mediul natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare şi epurare a acestor ape, generează impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu noxe specifice acestor ape. Astfel, ar putea apărea epidemii de boli infecţioase precum şi zone insalubre, ceea ce ar degrada aspectul localităţii.

Urmare necesității de modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2011 datorită faptului că în teren nu se mai regăsesc toate condițiile luate în calcul la întocmirea proiectului tehnic, proiectantul lucrării a căutat soluții pentru rezolvarea acestor situații și a emis Dispoziția de șantier nr.15/15.01.2013 prin care se produc unele modificări ale proiectului tehnic și care constau în principal
din:
– Modificarea unor diametre ale unor conducte de canalizare;
– Modificarea locului de amplasare a unor stații de pompare;
– Modificarea adâncimii unor șanțuri pentru pozarea conductelor de canalizare;
– Modificarea lungimii conductei de refulare.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Sistarea lucrărilor la Unitatea 5 de la Cernavodă

download (1)Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Economiei, lucrările la Unitatea 5 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă vor fi oprite, urmând să fie schimbată destinaţia şi folosirea spaţiilor şi structurilor deja realizate, pentru exploatarea în siguranţă a Unităţilor 1 şi 2, dar şi pentru îmbunătăţirea răspunsului centralei în caz de accidente severe.
Finanţarea activităţilor pentru schimbarea destinaţiei şi utilizării spaţiilor se va face din sursele proprii ale Nuclearelectrica.
Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, a fost prevăzută (în 1978) să cuprindă 4 Unităţi CANDU 6 a 706,5 MW fiecare, profil care a fost extins ulterior la 5 Unităţi. Prin HG nr.750/1990, s-a aprobat studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5×700 MW”. Caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici şi prevederile de realizare a acestor 5 unităţi, au fost menţionate prin Anexa la Hotărârea menţionată. Ulterior, această Hotărâre a fost modificată cu HG nr. 341/1993.
La moment, pe amplasamentul CNE Cernavodă, sunt în funcţiune Unităţile 1 şi 2, Unităţile 3 şi 4 sunt planificate să fie finisate la nivelul anilor 2019 şi respectiv 2020, iar Unitatea 5 se află în conservare.