Categories
Magistraţi Pensii Profesii juridice Ştiri

Unii judecătorii au reacţionat faţă de avansarea procedurilor privind eliminarea pensiei de serviciu

Unii judecătorii au reacţionat faţă de avansarea procedurilor privind eliminarea pensiei de serviciu şi a potenţialelor demersuri care ar putea conduce la afectarea independenţei financiare a magistraţilor raportat la diminuarea remuneraţiei acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Procurorii au formulat o declaraţie de independenţă!

Subsemnații, procurori în cadrul Ministerului Public, cu respectarea principiului separațiilor puterilor în stat și a obligației de rezervă, luând act de discuțiile publice privind atribuțiile și activitatea procurorilor precum și de aspectele inserate în minuta Deciziei Curții Constituționale a României din data de 30 mai 2018.

Având în vedere Principiile de la Bangalore care permit magistraților să își exprime liber opiniile atunci când le este afectată independența sau când există riscul de a se aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Stema țării a fost modificată. Acvila și-a redobândit coroana, simbol al suveranității și independenței!

rf„Se modifică stema țării, deci se vor tipări noi bancnote”, se anunța în presă încă de-acum câteva săptămâni. Sigur, unii cetățeni n-au fost prea impresionați. N-au lipsit nici criticile. Ba că trebuiau schimbate întâi alte lucruri, mai importante, în țară, ba că apar cheltuieli în plus. Greu să-i mulțumești pe toți! Important e că oricine-și poate spune opinia, oricum ar fi ea, fără vreo sfială. Așa evoluăm, prin confruntarea opiniilor!

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Drept penal Magistraţi Organizare judiciară Profesii juridice

Noutăţi legislative privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

JustitiaDorinţa de dreptate, de justiţie a românului este greu de astâmpărat iar aşteptările pe care le are el faţă de sistemul judiciar sunt pe măsură. Însă, după cum ştim, există grupuri influente şi indivizi certaţi cu legea care au tot interesul ca isprăvile lor să nu iasă la lumină şi să nu fie puse nicicând în balanţa dreptăţii. De frica suportării consecinţelor legale ale nelegiuirilor săvârşite, acei răufăcători se grupează şi recurg la diverse acţiuni, încercând să şubrezească independenţa justiţiei. Dar există o vorbă: de ce te temi, de aceea nu scapi!

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 110/2013

cerereO cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune a fost trimisă preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu de preşedintele Traian Băsescu.

Cererea de reexaminare arată că ” în situaţia în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se întruneşte din lipsă de cvorum legal, birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc un director general interimar al societăţii pe o perioadă de 60 de zile. Atrag atenţia asupra faptului că numirea unui interimar pentru conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune de către birourile permanente ale celor două Camere fără menţionarea expresă a numărului maxim de interimate care pot fi votate este de natură să afecteze independenţa editorială a preşedintelui-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune“.

Prin urmare, şeful statului este de părerea că prin modificările programului legislativ, se creează premisele unei instabilităţi şi ale unei lipse de independenţă a preşedintelui-director general.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Parlamentul a adoptat Declaraţia privind susţinerea Ucrainei pe calea europeană

lc-ana

Prin declarația dată, ce exprimă “susţinerea deplină pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute internaţional“, va fi trimisă “pe canale diplomatice, oficiale, către ţările interesate din spaţiul european, către ţările membre ale UE, Radei Ucrainei şi celor două Camere ale Federaţiei Ruse.”
Potrivit acestora, România solicită găsirea unei soluţii paşnice, politice în zonă, iar interesele populaţiei rusofone să fie apărate “cu mijloace democratice, aşa cum se întâmplă în tot spaţiul european civilizat”.

De asemenea, este evidențiată importanța voinței comunității internaționale de acțiune în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei ONU, angajamentul afirmat de toate statele semnatare ale actului final de la Helsinki.

Această declarația este semnată de către președintele Comisiei pentru politică externă din Senat, Petru Filip, și președintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților.