Tag-Archive for » incompatibilitati «

Incompatibilitățile și conflictul de interese se vor prescrie în 3 ani, pentru cei în funcții sau care au demnități publice, după ce proiectula fost adoptat de Cameră, la ședința de vot final, cu 159 de voturi ”pentru” și 59 ”împotrivă”. Proiectul mai permite aleșilor locali aibă afaceri care nu au legătură cu funcția. Proiectul a trecut deja de Senat, iar Camera a fost for decizional.

Scut pentru primari, incompatibili și cei aflați în conflict de interese. Proiectul permite aleșilor locali să desfășoare activități în sectorul privat în domenii care nu au legătura cu atribuțiile de aleși locali. Mai mult …

Spitalele publice sunt conduse de un manager persoană fizică sau persoană juridică. În ceea ce priveşte managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Art. 178 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006 prevede anumite incompatibilităţi pentru funţia de manager şi anume se prevede că funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar – artistică. Mai mult …

Legislaţia prevede şi o serie incompatibilităţi de soluţionare a cauzei atât absolute cât şi relative. Art. 41 C. procedură civilă prevede o incompatibilitate absolută şi anume judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare.

Iar potrivit art. 42 alin. (1) pct. 1 şi pct. 13 din acelaşi cod, judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece ori atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa. Mai mult …

anabi

Într-o perioadă în care criza economică a lovit România, faptul că se decide înființarea unei instituții care va crea noi locuri de muncă, este un lucru pozitiv. Încă din decembrie 2015, legiuitorul a decis înființarea acestei Agenții, însă, așa cum ne-am obișnuit regulamentul de organizare și funcționare apare la o distanță considerabilă în timp de la data constituirii.

În Monitorul Oficial 383 din 19 mai 2016 a fost publicată HG 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru Completarea HG 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

Mai mult …

diplomatieAbraham Lincoln definea diplomația ca fiind „arta de a-i lăsa pe alții să facă de bună voie… ceea ce le spui tu.” Sigur, diplomația este o artă pe care unii o învață în timp urmând școli de specialitate, trecând examene și doar cei mai buni dintre cei buni ajung la final să facă parte din Corpul diplomatic și consular al României

Doar cei pentru care „arta conversației constă atât în ascultarea politicoasă, cât și în discuția agreabilă” (Atwell) și cei care au înțeles că „arta diplomației constă în a-l ține pe adversar în expectativă” (Paulo Coelho) ajung să fie trimiși în misiuni diplomatice și consulare, ca reprezentanți ai țării.

Ca în orice meserie, și-n acest domeniu legiuitorul a considerat că se impune să stabilească anumite reguli ce trebuie urmate de cei care fac parte din corpul diplomatic și consular. Astfel, potrivit programului legislativ, în Monitorul Oficial nr. 271 din 14 aprilie 2014 a fost publicat Codul etic pentru Corpul diplomatic și consular al României.

Cui i se aplică prevederile acestui Cod etic?

Mai mult …