Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Obiectivul urmărit în asigurarea transparenţei demnităţilor publice este proporţional cu scopul urmărit?

Exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri trebuie să se desfăşoare cu transparenţă.

Legea care reglementează unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, este Legea nr. 161/2003.

Potrivit art. 90 din legea menţionată, consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice

hexi-pharma01-465x390

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care aduce schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice.

Prin această ordonanță de urgență se lărgeşte sfera persoanelor care pot ocupa această funcţie. Astfel, selecția managerilor se va putea face și din rândul altor categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de conducere dovedite. Nu va fi obligatoriu să fie cadru universitar sau medic primar, cum a fost până în prezent.

De asemenea, au fost extinse și incompatibilitățile pentru manager şi ceilalţi membri ai comitetului director. Astfel, aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale.

Pentru ocuparea acestor funcţii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane.

Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății și prin contractul de management.

Categories
Articole Drept penal

Inadmisibilitatea cererii de recuzare, motiv de sesizare CCR

images-28Legislaţia prevede că judecătorul este incompatibil să soluţioneze cauza în anumite cazuri strict prevăzute de lege. Art. 67 alin. 5) C. procedură penală prevede că în cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, părţile, subiecţii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate.

Mai mult formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiaşi persoane pentru acelaşi caz de incompatibilitate cu aceleaşi temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Este de reţinut şi faptul că încheierea prin care se soluţionează abţinerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac.

Categories
Articole Profesii juridice

Noutăți cu privire la organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență

insolventa
Din păcate, în ultimii ani multe dintre afacerile românilor au ajuns pe butuci și au intrat în faliment neputând supraviețui valului crizei și al datoriilor acumulate. Cei vizați au constatat că „ falimentul e o procedură legală prin intermediul căreia îți pui banii în buzunarele de la pantaloni și dai paltonul creditorilor.” (Joey Adams)

Astfel au apărut practicienii în insolvență care s-au organizat în formele prevăzute de lege și îndeplinesc calitatea de administrator judiciar (exercită atribuțiile din cadrul procedurii insolvenței, pe perioada de observație și în cadrul reorganizării), lichidator (conduce activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment), conciliator (exercită atribuțiile legale sau stabilite de instanță în cadrul procedurii de concordat preventiv).

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Noi reguli privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

cmr
Odată cu aderarea României la UE au apărut oportunități la care românii doar visau până în acel moment. Din 2007 și până în prezent aproximativ 30% din medicii din România aflați în baza de date a Colegiului Medicilor din România au solicitat să plece să trateze bolnavii din alte țări. Cei care au renunțat la munca în spitalele din România au reclamant condițiile improprii în care se lucrează și salariile mici. Deși statisticile sunt îngrijorătoare și pare că în curând pacienții români nu vor mai avea medici care să îi trateze, pentru autorități sănătatea rămâne Cenușăreasa pe care nimeni nu o bagă în seamă.

S-a considerat că prioritar ar fi să se modifice condițiile de acordare a certificatului de membru al CMR, sens în care în Monitorul Oficial 542 din 19 iulie 2016 a fost publicată Decizia CMR nr. 16/2016. Prevederile sale intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Știm cu ce se ocupă ANI. Dar cum este organizată?

ani
Mereu auzim că ANI a constatat că anumiți demnitari sunt incompatibili și s-au aflat în conflict de interese, pentru că, de exemplu, au exercitat funcția de primar în urma căreia au primit o indemnizație lunară, dar și alte activități remunerate ca urmare a participării lor în anumite comisii.

Poate că unul dintre cele mai de temut verdicte date de ANI este cel privind conflictul de interese. Mulți demnitari ajung în această situație și suportă consecințele. De exemplu,cazul în care un consilier local a aprobat pe durata mandatului său un caiet de sarcini, o procedură de licitație în vederea concesionării și, ulterior, primăria unde lucra acesta a încheiat un contract de concesiune cu o asociație unde președinte era o rudă de IV a consilierului local.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Persoane juridice. Societăţi Sancţiuni Taxe/Impozite

Care sunt cazurile de incompatibilitate, în desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală?

cnsltUrmărirea atentă a noilor ştiri juridice îi oferă oricărui profesionist şansa de a sesiza, cel dintâi, oportunităţile din domeniul său de expertiză, precum şi posibilitatea de a naviga, cu măiestrie şi în siguranţă, într-un ocean legislativ imens, deloc pacific şi nu foarte prietenos faţă de cei care nu îi cunosc tainele.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost votat proiectul de lege privind incompatibilităţile

lcProiectul de lege referitor la incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar cu funcţii de conducere în cadrul societăţilor comerciale a fost votat de Senat.

Actul normativ prevede că funcţia de deputat şi senator este incompatibilă cu “funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale care desfăşoară sistematic şi efectiv activităţi comerciale organizate ce constau în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri, comerţ ori prestarea de servicii ca şi contribuabili activi în sensul reglementărilor din Codul Fiscal, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice”.

În expunerea de motive, iniţiatorul precizează că au fost înregistrate cazuri când s-au înfiinţat societăţi comerciale care “nu au funcţionat niciodată şi chiar s-a uitat de ele”.

Proiectul urmează să fie transmis Camerei Deputaţilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propunerea legislativă de eliminare a unei stări de incompatibilitate

agent

Agenţia Naţională de Integritate a dat publicităţii un comunicat cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

În punctul de vedere al inspectorilor ANI, o astfel de modificare” poate fi o piedică pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în România şi poate genera efecte negative asupra transparenţei şi legalităţii procesului decizional” afectând, totodată, angajamentele asumate de România prin intermediul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003 prevede următoarele: “Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile […]”.

Modificarea urmăreşte completarea normei cu sintagma ”la societăţile comerciale ce rezultă din documentele ANAF”.

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Sănătate

Proiect –Vrei să exerciți profesia de medic veterinar? Ai obligația la un an de stagiu!

medic veterinar

Will Rogers spunea că „cei mai buni medici din lume sunt medicii veterinari. Un medic veterinar nu își poate întreba pacientul de ce suferă…el trebuie să știe! „ Cei care și-au ales această nobilă profesie au înțeles că animalele, ca și oamenii au nevoie să fie tratați corespunzător atunci când suferă de vreo afecțiune și trebuie să aibă parte de îngrijire adecvată. Până la urmă,  „nivelul de civilizație a unei națiuni este dat de atitudinea față de animale.”  (Mahatma Gandhi)

Pasiunea cu care acești oameni își exercită meseria se poate citi în atitudinea pe care o au față de micii pacienți pe care îi tratează cu atâta grijă. Acești oameni au înțeles că „ochii animalelor au puterea de a vorbi o limbă minunată.”( Martin Buber)