Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

RIL admis. Încetarea de drept a mandatului de primar

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 1/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 277/2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Primar incompatibil. Dispoziţiile privind raportul de evaluare comunicat prefectului sunt constituţionale?

download-1Conflictul de interese şi starea de incompatibilitate în care s-a constatat că s-au aflat unii funcţionari publici a dat multe bătăi de cap acestora. În ultimul timp Agenţia Naţională de Integritate a declarat pe bandă rulantă starea de incompatibilitate în care se aflau primari, consilieri locali sau alţi funcţionari publici.

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 621/2016, prevede că fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.