Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Strategia naţională privind reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027

În Monitorul Oficial nr. 359/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027.

Prin adoptarea acestei strategii se îndeplineşte una din condiţiile favorizante necesare pentru accesarea fondurilor europene aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.

Categories
Economie

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat

Legea nr. 219/2015 privind economia socială a fost recent modificată şi completată de OUG nr. 33/2022.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Social Ştiri

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a organizat o nouă reuniune cu societatea civilă

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a organizat o nouă reuniune cu societatea civilă, pentru definitivarea Programului Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 (POIDS).

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială.

Categories
Articole Protecţie socială

Noutăţi legislative! Unele categorii de persoane pot opta pentru acordarea gratuităţii la transport sau pentru decontarea carburantului!

Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora sunt reglementate de Legea nr. 448/2006.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative Legea nr. 145/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 648/2020, a modificat şi completat Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Social Ştiri

Ministerul Fondurilor Europene anunţă lansarea „Platformei online de bune practici pentru romi”

Ministerul Fondurilor Europene, prin Punctul Naţional pentru Romi, anunţă lansarea „Platformei online de bune practici pentru romi”.