Tag-Archive for » incheiere preliminara «

Codul de procedură penală prevede că, după sesizarea instanței prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară. Dacă s-au formulat cereri și excepții sau a ridicat din oficiu excepții, judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra acestora prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului și a inculpatului. Aceste dispoziții s-au aplicat până la modificarea Codului de procedură penală prin lega 75/2016 care a intrat în vigoare din 29 aprilie 2016.

Anterior acestei modificări, legea prevedea că încheierea pronunțată în camera preliminară este comunicată în 3 zile, iar procurorul și inculpatul pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și excepțiilor și a probelor excluse, asupra cazului când s-a apreciat că instanța nu este competentă sau s-au constatat neregularități ale actului de sesizare. Mai mult …