Categories
Articole Dreptul muncii Economie IMM Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii Salarizare

Avantaje sporite pentru angajatorii ce încadrează în muncă șomeri și absolvenți ai unor instituții de învățământ

Se spune că munca îl scapă pe om de (cel puțin) trei lucruri nedorite: de plictiseală, de fapte rele și de sărăcie. Cu condiția ca omului să-i placă munca. În România, asistăm la o situație paradoxală. Deși unii antreprenori se plâng de lipsă de personal, de numărul mare de posturi neocupate, există sute de mii de persoane ce nu muncesc și nici n-au de gând.

Alții ar vrea să se angajeze, dar au dificultăți pe piața muncii. Poate fi vorba despre șomeri de lungă durată, persoane discriminate din cauza vârstei avansate sau tineri absolvenți care n-au reușit să acumuleze o experiență consistentă. E clar, pentru anumite categorii de cetățeni accesul la un loc de muncă este mai anevoios.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Un nou aviz pentru a încadra în muncă străini

1

În Monitorul Oficial nr. 640/2014 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, urmând să intre în vigoare la 28 noiembrie 2014.
Astfel angajatorii vor fi nevoiți să obțină un nou aviz pentru a putea încadra în muncă anumiți salariați, adică străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă numai în baza avizului de angajare, obținut de angajatori.

Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Avizul de angajare se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Angajatorul va depune la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) o cerere însoțită de mai multe documente, după cum urmează:

  • copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenționează să îl încadreze în muncă și, după caz, copia permisului de ședere temporară în România al acestuia;
  • două fotografii tip ¾ ale străinului;
  • declarația pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștințe minime de limba română;
  • fișa postului pentru locul de muncă vacant;
  • copia actului de identitate, în cazul angajatorului persoană fizică.