Categories
Achiziţii publice Articole

Dezlegarea unor chestiuni de drept – reevaluarea integrală a ofertei în urma controlului de legalitate.

În Monitorul Oficial nr. 970/2018 a fost publicată Decizia nr. 66/2018 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, ca urmare a sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava – Secția de contencios administrativ și fiscal.

1.Obiectul sesizării

Solicitarea Curții de Apel Suceava- Secția de contencios administrativ și fiscal, făcută în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, vizează pronunțarea unei hotărâri prealabile, prin care Înalta Curte de Casație și Justiție să dea o rezolvare de principiu unei chestiuni vizând posibilitatea de a reevalua integral o ofertă supusă controlului de legalitate.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Excepţia nulităţii recursului vs. excepţia inadmisibilităţii recursului

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în condițiile invocării a două excepții – excepţia nulităţii recursului şi excepţia inadmisibilităţii recursului, va fi soluționată cu prioritate excepţia inadmisibilităţii, întrucât vizează inexistenţa căii de atac, în timp ce nulitatea vizează modul (condiţiile procedurale) în care trebuie să se exercite calea de atac. Legiuitorul nu face o precizare expresă cu privire la ordinea de soluţionare a celor două categorii de excepţii.

Categories
Articole Drept penal

Care este decizia CCR în cazul în care s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate?

descarcare-58Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în acea cauză, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.

Potrivit legislaţiei, menţiunile de mai sus sunt reglementate de art. 453 alin. 1) lit. f) C. de procedură penală, dispoziţii care au fost considerate neconstituţionale, invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate.