Tag-Archive for » inadmisibilă «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune sancţionarea revizuentei – în cazul exercitării cu rea-credință a drepturilor procedurale prin introducerea în mod repetat a unor cereri vădit netemeinice –  cu o amendă judiciară în cuantum de 200 lei. În speţă, decizia împotriva căreia este promovată revizuirea este ea însăși o soluție de respingere a unei revizuiri, ca inadmisibilă, îndreptată tot împotriva unei decizii pronunțate în revizuire.

(Decizia nr. 533 din data de 21 februarie 2018 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect revizuire)

Plenul Curții Constituționale a luat în discuție obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, obiecție formulată de un număr de 97 de deputați, aparținând grupurilor parlamentare al Uniunii Salvați România și al Partidului Național Liberal, precum și deputați neafiliați, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate. Mai mult …

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac care poate fi formulată aşa cum am mai menţionat în cazurile strict şi limitativ prevăzute de lege, mai exact de art. 426 C. procedură penală.

Aest aspect a aras mai multe critici, invoocându-se că se încalcă dispoziţiile constituţionale prin limitare accesului la justiţie.

Excepţia de neconstituţionalitate invocată s-a motivat că dispoziţiile art. 426 din Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, deoarece situaţia în care o hotărâre judecătorească nu este motivată nu este acoperită de instituţia contestaţiei în anulare. Mai mult …

Eroii care s-au jertfit pentru ţară le sunt recunoscute meritele iar legiuitorul a avut în vedere reglementarea modalităţilor de exercitare a recunoştinţei faţă de eroii – martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi grija faţă de urmaşii eroilor – martiri, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

OUG nr. 95/2014 a adus modificări şi completări Legii recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Mai mult …

În ceea ce priveşte soluţionarea excepţiei privind necompetenţa materială a instanţei de judecată legislaţia prevede în art. 132 C. procedură civilă că atunci când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent.

Alin. 4) al aceluiaşi articol prevede că dacă instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de competenţa instanţelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Mai mult …

images (5)Legislaţia românescă în domeniul prevenirii şi combateri evaziunii fiscale prevede că în cazul în care ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală dacă nu se pot stabili, pe baza evidenţelor contribuabililor, sumele care se datorează bugetului general consolidat, vor fi determinate de organul competent potrivit legii, prin estimare, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Aceste prevederi sunt reglementate în art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale , publicată în Monitorul Oficial nr. 672/2005. S-au adus mai multe critici acestor prevederi invocându-se şi o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …

lcSesizarea formulată de 43 de senatori PNL, privind neconstituţionalitatea prevederilor articolului 173 din Regulamentul Senatului a fost respinsă, în urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, de Curtea Constituţională (CC). 

Astfel învestirea Plenului Curţii Constituţionale în temeiul art.146 lit.c) din Constituţia României şi al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea prevederilor art.173 din Regulamentul Senatului.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică preşedintelui Senatului. Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial.

Reamintim că PNL a sesizat Curtea Constituţională după ce Senatul nu a încuviinţat cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie de avizare a arestării preventive a lui Dan Şova, ca urmare a faptului că nu a fost întrunit votul majorităţii senatorilor.