Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Măsuri pentru implementarea unei abordări fiscale unitare

euroPotrivit Ministerului Finanţelor Publice, introducerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul veniturilor obţinute din chirii de persoanele fizice, este o măsură ce are în vedere lărgirea bazei de contribuţie, reprezentând un prim pas în vederea implementarii unei abordări fiscale unitare, astfel încât contribuţiile pentru sănătate să fie plătite de către persoanele care obţin venituri şi din alte surse decât cele de natură salarială.
În ceea ce priveşte impozitarea diferenţiată a proprietăţilor în funcţie de utilizarea acestora, începand cu 1 ianuarie 2014, MF menţionează că această prevedere nu este o noutate introdusă în actuala scrisoare, ci reprezintă o măsură asumată prin scrisorile precedente şi care a fost menţinută în noua scrisoare.
Cât priveşte scăderea TVA pe tot lanţul de producţie şi distribuţie a pâinii, respectiv şi pentru făina şi grâu, de la 24% la 9 %, aceasta a fost asumată de către Guvern în programul de guvernare. Măsura a fost intens solicitată şi de mediul de afaceri fiind foarte bine primită de către acesta. Ea oferă premisele dezvoltării unei pieţe concurenţiale loiale, în care oamenii de afaceri corecţi îşi pot dirija eforturile pentru dezvoltarea businessului, pentru investiţii.
Această măsură reflectă în mod pragmatic preocuparea Ministerului Finanţelor Publice şi a Guvernului pentru diminuarea evaziunii fiscale şi creşterea colectării la bugetul de stat. Lupta împotriva evaziunii fiscale este un obiectiv prioritar asumat al Ministerului Finanţelor Publice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Impozitul forfetar se va aplica de la 1 ianuarie 2014

downloadImpozitul forfetar, prin care se înlocuieşte cota de 16% pe profit sau de 3% pe cifra de afaceri cu o sumă fixă, se va aplica de la data de 1 ianuarie 2014, conform unui proiect de lege discutat în primă lectură în Guvern şi care va fi trimis Parlamentului spre adoptare în regim de urgenţă. Surse guvernamentale au precizat că proiectul de lege nu a putut fi adoptat, miercuri, fiindcă nu primise toate avizele necesare, şi va fi aprobat de Guvern săptămâna viitoare, pentru a fi apoi dezbătut în regim de urgenţă în legislativ.
Ministrul delegat pentru IMM, Turism şi Mediu de Afaceri, Maria Grapini, a afirmat că impozitul forfetar se va aplica pentru câteva mari categorii de servicii: hoteluri şi pensiuni; restaurante, baruri şi cafenele; saloane de înfrumuseţare şi spălătorii auto.
Guvernul urmăreşte prin această măsură lărgirea bazei de impozitare prin taxarea firmelor care nu declară profit şi care, conform autorităţilor, fac evaziune fiscală. Impozitul forfetar va fi stabilit ca sumă fixă, în funcţie de anumiţi indicatori pentru fiecare domeniu de activitate.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Ordonanţa privind taxele judiciare de timbru – aprobată

descărcareGuvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă cu privire la taxele judiciare de timbru, care reduce numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 şi le actualizează cu costurile reale ale procesului judiciar, informează Ministerul Justiţiei.
Executivul a aprobat actul normativ, la propunerea MJ, fiind simplificate formalităţile premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată, prin eliminarea timbrului judiciar, ce era accesoriu taxei judiciare de timbru, care are în acest moment valori modice de 0,15 lei, 0,50 lei, 1 leu, 3 lei, 5 lei şi a cărui achiziţionare presupunea un efort suplimentar din partea justiţiabililor şi a avocaţilor.
“A fost redus numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 categorii, făcând sistemul de taxe mult mai uşor de asimilat şi de aplicat de către practicieni. Prin ordonanţa de urgenţă propusă spre adoptare, MJ a urmărit şi actualizarea taxelor judiciare fixe şi corelarea lor cu costurile reale ale procesului judiciar, în condiţiile în care cele mai multe dintre taxele fixe aveau un cuantum foarte mic, stabilit la nivelul anului 1997, cu o ultimă indexare în anul 2010 (exemple: 4 lei pentru cererea de recuzare sau de strămutare; 10 lei pentru ordonanţă preşedinţială; 19 lei acţiunea în grăniţuire)”, se precizează în comunicat.
MJ susţine că taxele fixe au fost mărite astfel încât veniturile obţinute să acopere, chiar dacă doar parţial, dar în mod real, costurile unui proces, având însă grijă ca acestea să rămână la un nivel corespunzător situaţiei economice generale, să nu împovăreze justiţiabilul şi să nu constituie o piedică în exercitarea liberului acces la justiţie.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Mai puţini membri în administraţia ASF

paper work

Proiectul Ordonanţei de Urgenţă 55/2013 care prevede reducerea numărului de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi limitarea remuneraţiei acestora la nivelul celor de la BNR a trecut de Camera Deputaţilor cu 231 voturi pentru, 43 împotrivă şi 17 abţineri.

Ordonanţa prevede că ASF va fi condusă de către un Consiliu format din 11 membri (în loc de 17), din care vor face parte în continuare un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi trei vicepreşedinţi, ca membri executivi. Numărul membrilor neexecutivi a fost redus de la 12 la şase persoane, iar nivelului remuneraţiei membrilor Consiliului ASF a fost limitat la cel mult nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al BNR.

Pentru a fi numit membru în Consiliul ASF nivelului minim necesar de experienţă profesională în domeniul de specialitate este de zece ani. 

De asemenea, actul normativ adoptat de plenul Camerei Deputaţilor reglementează obligativitatea virării la bugetul de stat a unei cote de 80% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului de către ASF şi stabilirea unei cote de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând sumele compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului de muncă sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere din ASF.

Categories
Fiscalitate

Noi modificări ale Codului Fiscal

imagesPreşedintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Potrivit modificărilor aduse, limita veniturilor pentru care se intră în sistemul microîntreprinderilor coboară la 65.000 euro, iar pentru anul 2013 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 februarie 2013, şi persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest sistem de impunere.
Persoanele juridice care au realizat venituri între 65.001 euro şi 100.000 euro şi care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la modificările aduse prin proiectul de ordonanţă păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. În acelaşi timp, persoanele juridice nou-înfiinţate sunt obligate să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. De asemenea, proiectul de act normativ mai prevede impozitarea cu 50%, de la 1 februarie, a contractelor de consultanţă şi prestări servicii cu firme înregistrate în paradisuri fiscale şi state cu care România nu are acorduri de evitare a dublei impuneri.
O altă modificare se referă la creşterea nivelului accizelor pentru bere de la 0,748 euro/hl/grad Plato la 0,8228 euro/hl/grad Plato. Pentru berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30%, se va percepe o acciză suplimentară de 10 euro/hl de produs.
Proiectul de modificare vizează şi includerea în sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultură şi piscicultură, impozitul urmând a avea o cotă de 16%.
O altă prevedere se referă la majorarea deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil pentru activităţi de cercetare-dezvoltare de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Campanie de modificare a timbrului de mediu

download (1)Autorităţile de la Bucureşti par a fi neputincioşi să elaboreze un text de lege cu privire taxa de poluare a autovehiculelor, astfel încât acesta să poată fi aplicat fără a atrage frustrarea oficialilor europeni, a operatorilor economici din domeniu, dar şi a posesorilor de maşini. De altfel, a fost lansată o campanie de modificare a timbrului de mediu, pe care trebuie s-o ia în considerare inclusiv autorităţile, având în vedere că la începutul anului 2013 Ministerul Finanţelor avea deja de achitat 600 mil. lei pentru că s-au încasat vechile taxe auto.
Conform semnalelor din piaţă, putem afirma că şi timbrul de mediu, care intră astăzi în vigoare, va genera la fel ca şi celelalte taxe auto mii de procese pe rolul instanţelor. Ca argument stă faptul că, deşi guvernanţii au vrut să elimine din noua taxă reglementările pentru care au fost criticaţi inclusiv de Comisia Europeană, acestea se regăsesc şi în forma nouă de calcul. Avocaţii afirmă că noul timbru de mediu nu va fi o taxă de mediu, ci “un adevărat impozit discriminatoriu”, care trebuie calculat numai în baza emisiilor de dioxid de carbon reale.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

IMPOZITUL pe zarzavaturi

zarzavaturi

O nouă surpriză a pregătit guvernul pentru agricultori, de această dată: IMPOZITUL pe zarzavaturi. Introducerea unui nou impozit, și anume, cel pe venitul obținut de țărani din vânzările la tarabă, va fi introdus prin noile reglementări pregătite de Guvern pentru accesul și vânzarea la piață a produselor agricole.

Proiectul de „Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol“, elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), şi propus spre aprobare Executivului, schimbă actualele certificate de producător și se introduc carduri electronice.

Astfel pentru ca ţăranul să-şi poată vinde legumele și fructele în piață, vor avea nevoie de trei documente:
– certificatul de producător;
– certificatul de comercializare;
– cardul de acces în piață.

Procedurile de eliberare a acestor documente sunt destul de anevoioase.
Pe de altă parte adevăratul scop al acestui proiect de act normativ constă în impozitarea veniturilor obținute de cei care vând produse agricole la tarabă.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propunerea pentru simplificarea sistemului fiscal

propunereConsilierul ministrului Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu,  propune ca simplificarea fiscală trebuie să fie una sistemică, o soluţie fiind  desfiinţarea impozitului pe profit.
Sistemele fiscale devin competitive nu doar prin reducerea nivelului impozitării, ci, deopotrivă, prin uşurinţa plăţii impozitelor, adică prin simplificarea sistemului fiscal, arată cele mai titrate cercetări internaţionale. Oamenii de afaceri ajung uneori să conteste nu cât doreşte guvernul să impoziteze, ci mai degrabă cum.
Pe agenda de politici publice simplificarea sistemului fiscal a constituit un adevărat motiv. Fireşte, au existat şi diverse tentative în ultimii ani, cum ar fi reducerea numărului de taxe şi tarife parafiscale, de la aproape 500 la 245 în prezent. Ca motivaţie, au fost invocate costurile ridicate de administrare. Totuşi, trebuie să ne fie limpede că, prin definiţie, statul nu operează pe bază de calcul economic.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Termenul de depunere a formularului 306 este 25 februarie

default36Formularul 306 reprezintă cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 6/2010).
Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)-(3) din Normele Metodologice. Astfel, în sensul art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată a persoanei impozabile, o altă perioadă fiscală: – semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru; – anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.
Cererea se depune până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Ştiri Taxe/Impozite

OUG privind taxa clawback este parţial neconstituţională

download (3)Marţi, 5 februarie, Curtea Constituţională (CC) a admis în parte sesizarea de neconstituţionalitate a OUG 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii – Taxa de clawback, respectiv faptul că includerea TVA în baza de impozitare a taxei clawback este nelegală.
În acest fel, Curtea Constituţională a admis sesizarea societăţii Labormed Pharma Bucureşti, care a contestat taxa impusă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
“Justă şi aşteptată”, care elimină un “nonsens fiscal”- a declarat despre decizia CC, Dragoş Damian, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).
Producătorii români de medicamente avertizau, la jumătatea lunii ianuarie, că  nu vor mai putea efectua investiţii în producţie, în cazul menţinerii formulei actuale a taxei.
“Taxa clawback este nesustenabilă, iar cuantumurile impuse pentru trimestrul I al anului 2012 sunt relevante în acest sens. Încercarea de a forţa industria de medicamente să finanţeze întregul deficit din sistemul de sănătate nu poate duce decât la distrugerea acesteia, în detrimentul pacienţilor şi al economiei româneşti”, a spus atunci Dragoş Damian.