Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Modificări aduse de O.U.G. nr. 102/2013 Codului fiscal

Calculator-cheltuieli

Actul normativ O.U.G. nr. 102/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 ianuarie 2013, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014, prevede modificări la articolul 57 privind determinarea impozitul pe venit lunar şi la articolul 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceste modificări constau în următoarele: determinarea impozitului pe venit se realizează la locul unde se află funcţia de bază; cota de 16% se aplică asupra bazei de calcul determinate că diferenţa între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, deducerea personală acordată pentru luna respectivă; cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie.

La art. 84 din Codul fiscal se aduc precizări suplimentare cu privire la termenul scadent al obligaţiei de plata stabilită în urma verificărilor de către organele de inspecţie fiscală.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite Transporturi

Modificări la Codul fiscal

cod insolventaNoutăţi legislative: Guverul a aprobat modificarea Codului Fiscal. Aceasta conţine o serie de prevederi privind introducerea impozitului pe construcţiile speciale, indexarea accizelor, majorarea redevenţelor.

Astfel, noile măsuri fiscale vizează includerea în categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, precum şi includerea în categoria veniturilor neimpozabile a dividendelor primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora, potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

De asemenea, noul pachet de măsuri fiscale prevede, totodată, o creştere a accizelor cu şapte eurocenţi/litru la produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor, respectiv pentru benzină cu plumb, benzină fără plumb, motorină şi kerosen.

O altă măsură importantă se referă la cota impozitului pe construcţii speciale, care va fi de 1,5% din valoarea acestora. Impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu prima zi din 2014, iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări ale Codului fiscal

modif-legislative
Conform unui proiect de OUG se vor efectuat noi modificări ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003.

Astfel, prin actul normativ se propune:

– schimbarea anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit prevederilor art.27 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, concomitent cu stabilirea de reguli corespunzătoare privind calculul, declararea şi plata impozitului pe profit datorat în anul fiscal de tranziţie, precum şi în anii următori;

– revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reglementării mecanismului de reportare şi deducere, în următorii 7 ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scăzute în condiţiile art.21 alin.(4) lit.p) din Codul fiscal, din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv;

Categories
Dreptul proprietăţii Taxe/Impozite

Impozit pe proprietate pentru construcţiile speciale exceptate până în prezent

impozit
Premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul va introduce plata impozitului pe proprietate pentru construcţiile speciale exceptate până în prezent, iar ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu, a confirmat că nu s-au mai făcut derogări, deci vor fi taxate reţelele electrice, eoliene şi hidrologice.

Impozitul va fi aplicat şi pentru parcări şi piscine.

Construcţiile speciale reprezintă acele construcţii care nu sunt realizate sub forma de incintă sau care sunt realizate sub forma de incintă, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi.

Taxarea nu se va extinde pentru construcţii altele decât clădiri care se află în proprietatea persoanelor fizice şi sunt utilizate în scop propriu.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Taxa de 0,5% pentru exploatările forestiere şi extracţia unor minereuri

decretAdministraţia Prezidenţială informează că preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.
Această lege prevede introducerea unui impozit de 0,5% pe veniturile obţinute din exploatarea forestieră, din extracţia cărbunelui superior, a cărbunelui inferior, a petrolului brut, a minereurilor feroase, a minereurilor de uraniu şi toriu, a minereurilor metalifere.

Totodată, a mai semnat şi decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Articolului 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, impozitul de 0,5% se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici, venituri care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri.
Guvernul a argumentat că banii care se dau la buget din acest impozit vor fi folosiţi pentru susţinerea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Măsuri pentru implementarea unei abordări fiscale unitare

euroPotrivit Ministerului Finanţelor Publice, introducerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul veniturilor obţinute din chirii de persoanele fizice, este o măsură ce are în vedere lărgirea bazei de contribuţie, reprezentând un prim pas în vederea implementarii unei abordări fiscale unitare, astfel încât contribuţiile pentru sănătate să fie plătite de către persoanele care obţin venituri şi din alte surse decât cele de natură salarială.
În ceea ce priveşte impozitarea diferenţiată a proprietăţilor în funcţie de utilizarea acestora, începand cu 1 ianuarie 2014, MF menţionează că această prevedere nu este o noutate introdusă în actuala scrisoare, ci reprezintă o măsură asumată prin scrisorile precedente şi care a fost menţinută în noua scrisoare.
Cât priveşte scăderea TVA pe tot lanţul de producţie şi distribuţie a pâinii, respectiv şi pentru făina şi grâu, de la 24% la 9 %, aceasta a fost asumată de către Guvern în programul de guvernare. Măsura a fost intens solicitată şi de mediul de afaceri fiind foarte bine primită de către acesta. Ea oferă premisele dezvoltării unei pieţe concurenţiale loiale, în care oamenii de afaceri corecţi îşi pot dirija eforturile pentru dezvoltarea businessului, pentru investiţii.
Această măsură reflectă în mod pragmatic preocuparea Ministerului Finanţelor Publice şi a Guvernului pentru diminuarea evaziunii fiscale şi creşterea colectării la bugetul de stat. Lupta împotriva evaziunii fiscale este un obiectiv prioritar asumat al Ministerului Finanţelor Publice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Impozitul forfetar se va aplica de la 1 ianuarie 2014

downloadImpozitul forfetar, prin care se înlocuieşte cota de 16% pe profit sau de 3% pe cifra de afaceri cu o sumă fixă, se va aplica de la data de 1 ianuarie 2014, conform unui proiect de lege discutat în primă lectură în Guvern şi care va fi trimis Parlamentului spre adoptare în regim de urgenţă. Surse guvernamentale au precizat că proiectul de lege nu a putut fi adoptat, miercuri, fiindcă nu primise toate avizele necesare, şi va fi aprobat de Guvern săptămâna viitoare, pentru a fi apoi dezbătut în regim de urgenţă în legislativ.
Ministrul delegat pentru IMM, Turism şi Mediu de Afaceri, Maria Grapini, a afirmat că impozitul forfetar se va aplica pentru câteva mari categorii de servicii: hoteluri şi pensiuni; restaurante, baruri şi cafenele; saloane de înfrumuseţare şi spălătorii auto.
Guvernul urmăreşte prin această măsură lărgirea bazei de impozitare prin taxarea firmelor care nu declară profit şi care, conform autorităţilor, fac evaziune fiscală. Impozitul forfetar va fi stabilit ca sumă fixă, în funcţie de anumiţi indicatori pentru fiecare domeniu de activitate.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Ordonanţa privind taxele judiciare de timbru – aprobată

descărcareGuvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă cu privire la taxele judiciare de timbru, care reduce numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 şi le actualizează cu costurile reale ale procesului judiciar, informează Ministerul Justiţiei.
Executivul a aprobat actul normativ, la propunerea MJ, fiind simplificate formalităţile premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată, prin eliminarea timbrului judiciar, ce era accesoriu taxei judiciare de timbru, care are în acest moment valori modice de 0,15 lei, 0,50 lei, 1 leu, 3 lei, 5 lei şi a cărui achiziţionare presupunea un efort suplimentar din partea justiţiabililor şi a avocaţilor.
“A fost redus numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 categorii, făcând sistemul de taxe mult mai uşor de asimilat şi de aplicat de către practicieni. Prin ordonanţa de urgenţă propusă spre adoptare, MJ a urmărit şi actualizarea taxelor judiciare fixe şi corelarea lor cu costurile reale ale procesului judiciar, în condiţiile în care cele mai multe dintre taxele fixe aveau un cuantum foarte mic, stabilit la nivelul anului 1997, cu o ultimă indexare în anul 2010 (exemple: 4 lei pentru cererea de recuzare sau de strămutare; 10 lei pentru ordonanţă preşedinţială; 19 lei acţiunea în grăniţuire)”, se precizează în comunicat.
MJ susţine că taxele fixe au fost mărite astfel încât veniturile obţinute să acopere, chiar dacă doar parţial, dar în mod real, costurile unui proces, având însă grijă ca acestea să rămână la un nivel corespunzător situaţiei economice generale, să nu împovăreze justiţiabilul şi să nu constituie o piedică în exercitarea liberului acces la justiţie.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Mai puţini membri în administraţia ASF

paper work

Proiectul Ordonanţei de Urgenţă 55/2013 care prevede reducerea numărului de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi limitarea remuneraţiei acestora la nivelul celor de la BNR a trecut de Camera Deputaţilor cu 231 voturi pentru, 43 împotrivă şi 17 abţineri.

Ordonanţa prevede că ASF va fi condusă de către un Consiliu format din 11 membri (în loc de 17), din care vor face parte în continuare un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi trei vicepreşedinţi, ca membri executivi. Numărul membrilor neexecutivi a fost redus de la 12 la şase persoane, iar nivelului remuneraţiei membrilor Consiliului ASF a fost limitat la cel mult nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al BNR.

Pentru a fi numit membru în Consiliul ASF nivelului minim necesar de experienţă profesională în domeniul de specialitate este de zece ani. 

De asemenea, actul normativ adoptat de plenul Camerei Deputaţilor reglementează obligativitatea virării la bugetul de stat a unei cote de 80% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului de către ASF şi stabilirea unei cote de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând sumele compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului de muncă sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere din ASF.

Categories
Fiscalitate

Noi modificări ale Codului Fiscal

imagesPreşedintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Potrivit modificărilor aduse, limita veniturilor pentru care se intră în sistemul microîntreprinderilor coboară la 65.000 euro, iar pentru anul 2013 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 februarie 2013, şi persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest sistem de impunere.
Persoanele juridice care au realizat venituri între 65.001 euro şi 100.000 euro şi care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la modificările aduse prin proiectul de ordonanţă păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. În acelaşi timp, persoanele juridice nou-înfiinţate sunt obligate să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. De asemenea, proiectul de act normativ mai prevede impozitarea cu 50%, de la 1 februarie, a contractelor de consultanţă şi prestări servicii cu firme înregistrate în paradisuri fiscale şi state cu care România nu are acorduri de evitare a dublei impuneri.
O altă modificare se referă la creşterea nivelului accizelor pentru bere de la 0,748 euro/hl/grad Plato la 0,8228 euro/hl/grad Plato. Pentru berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30%, se va percepe o acciză suplimentară de 10 euro/hl de produs.
Proiectul de modificare vizează şi includerea în sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultură şi piscicultură, impozitul urmând a avea o cotă de 16%.
O altă prevedere se referă la majorarea deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil pentru activităţi de cercetare-dezvoltare de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile.