Categories
Internaţional Ştiri

Normele privind reglementările contabile conforme cu directivele europene au fost actualizate!

Ordinul nr. 1/2023 prevede completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Se introduce un nou capitol care prevede raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

ANAF. Veniturile obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare

ANAF precizează că veniturile obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare reprezintă venituri impozabile.

Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o
remunerație financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii,
călătorii etc.)

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

O nouă obligație fiscală se plătește în contul unic

Ordinul nr. 170/2023 prevede completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulamentul privind intervenția de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, pus în aplicare!

Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență care pune în aplicare în România Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie.

Conform OUG nr. 186/2022 contribuția de solidaritate va fi plătită de societățile comerciale care desfășoară activități în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Funcţionari publici Taxe/Impozite

IT-știi din instituțiile publice vor beneficia de scutire de impozit!

Ordinul nr. 4433/2022 prevede încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detaşare, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Domeniul energetic Economie

Instrucţiuni privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale

Ordinul nr. 3954/2022 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Senatul României salută propunerea privind limitarea deductibilităţii dobânzii în scopul impozitului pe profit

Senatul României constată că propunerea de Directivă a Consiliului privind stabilirea normelor referitoare la o indemnizaţie pentru reducerea favorizării îndatorării şi privind limitarea deductibilităţii dobânzii în scopul impozitului pe profit respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF atenţionează cu privire la mesajele false transmise în numele instituţiei

La sesizarea unor contribuabili, ANAF atenţionează, la nici o lună de la precedentele emailuri ale unor infractori cibernetici, cu privire la mesaje false transmise în numele instituţiei, prin care contribuabilii sunt anunţaţi că au de plătit ”impozite către sistemul bugetar din România”.

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Scutirea de la plata impozitului pentru majorarea salariului minim cu 200 de lei!

OUG nr. 67/2022 prevede unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

Prin actul normativ aprobat, Executivul a stabilit facilitatea temporară a scutirii de la plata impozitului şi a taxelor pentru majorarea voluntară a salariului minim cu 200 de lei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Parlamentul susține o rată minimă globală a impozitului pe profit

În sesiunea plenară din 18-19 mai se așteaptă ca eurodeputații să susțină noile reguli pentru un nivel minim global al impozitului pe profit din 2023.