Tag-Archive for » implementare «

Pactul comisoriuMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011
Prin prezentul proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, se propun modificări asupra textului care au ca scop clarificarea şi asigurarea îndeplinirii de către România a responsabilităţilor ce decurg din implementarea licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
Potrivit prevederilor ordonanţei, metodologia de iniţiere şi derulare a programelor finanţate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru proiecte definite în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, nu este clar definită şi în consecinţă pot apărea erori procedurale şi neclarităţi ce pot conduce la tergiversarea procedurii, în detrimentul instituţiilor implicate şi al beneficiarilor finali. Mai mult …

download (1)Într-o conferinţă organizată la Universitatea Politehnica din Bucureşti, directorul pentru economia socială de piaţă în statele membre al Fondului Social European, Peter Stub Jorgensen a afirmat că România trebuie să ia măsuri pentru ameliorarea capacităţii de implementare a fondurilor europene şi să facă o reformă administrativă publică pentru o mai bună absorbţie a acestora.
Conform acestuia, România are nevoie de soluţionarea problemelor de “ineficienţă, superreglementare şi luare a deciziilor”.
După părerea sa, România are nevoie de o strategie de ocupare în sectorul public. Privitor la cadrul juridic Peter Stub Jorgensen crede că sunt necesare reglementări mai bune, reducerea birocraţiei, însă şi realizarea de analiză de impact. “România trebuie să se concentreze pe o reformă publică strategică”, a spus oficialul european.
Jorgensen a mai subliniat că România a reuşit să cheltuie doar 16% din alocările pentru Fondul Social European puse la dispoziţie de Uniunea Europeană.