Categories
Fiscalitate Funcţionari publici Ştiri

Aplicarea anevoioasă a legislaţiei fiscale

anca_dragu_taxe

În cadrul unei întâlniri cu oamenii de afaceri care au atacat în special ANAF, ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a declarat că legislaţia în domeniul fiscal este bine gândită, dar că implementarea este anevoioasă.

Totodată, ea a subliniat că a trimis numeroase circulare către instituţiile din teritoriu pentru aplicarea corectă a legislaţiei.

Vicepreşedintele ANAF, Doru Dudaş, a spus că ar trebui luate măsuri administrative când se constată că legislaţia în vigoare nu este aplicată corespunzător.

Dudaş a anunţat că din 5 decembrie toate circularele ANAF care vor fi trimise instituţiilor din teritoriu pentru aplicarea prevederilor legale şi care au un impact faţă de contribuabili vor fi publicate pe site-ul ANAF pentru o mai mare transparenţă.

Oamenii de afaceri s-au plâns că obiecţiile depuse de agenţii economici nu sunt luate în considerare. De asemenea, ei spun că nu sunt consiliaţi şi că nu există suficient personal în structurile fiscale.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

gaze-naturalePropunerea legislativă care stabileşte norme sau reguli pentru toate proiectele de importanţă strategică în domeniul gazelor naturale pentru România, şi contribuie la consolidarea securităţii energetice a României prin creşterea siguranţei în aprovizionare în domeniul gazelor naturale prin introducerea unei infrastructuri înnoite cu nivel înalt de presiune, a fost aprobată de Camera Deputaţilor.

În primul rând proiectul vizează implementarea proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA).

De aceea, începând de marţi, toate proiectele de interes comun stabilite la nivelul UE, care urmează a fi implementate pe teritoriul României, inclusiv proiecte de transport gaze naturale extrase din Marea Neagră, se vor bucura de o legislaţie clară şi predictibilă.

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Implementarea unui Registru național electronic de evidenţă a caselor de marcat instalate

downloadPentru identificarea fiecărui aparat de marcat electronic fiscal instalat, ANAF propune implementarea unui Registru național electronic de evidență a tuturor caselor de marcat.

Implementarea acestui registru are drept scop accesul în timp real la fiecare casă de marcat, la istoricul sau, corelat cu locația și identitatea operatorului economic, care livrează legal bunuri cu amănuntul și/sau prestează legal servicii direct către populație. De asemenea registrul național electronic va elimina posibilitatea utilizării unui aparat de marcat electronic nefiscalizat, şi va limita subdeclararea sau nedeclararea veniturilor, care ulterior contribuie la prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Participarea României la implementarea “Iniţiativei privind viitorul muncii”

downloadMinisterului Muncii a comunicat că România doreşte să participe la implementarea “Iniţiativei privind viitorul muncii” lansată de Organizaţia Internaţională a Muncii. Astfel, Guvernul României îşi manifestă disponibilitatea de a participa în cadrul Grupului de nivel înalt, şi susţine pentru un al doilea mandat al actualului director general al OIM pentru perioada 2017-2021, precum şi suportul pentru “Iniţiativa privind viitorul muncii” (lansată de OIM alături de alte şase iniţiative în perspectiva celebrării centenarului organizaţiei din anul 2019).

De asemenea au fost prezentate măsurile luate de Guvernul României în contextul actual şi s-a referit la întărirea dialogului civic şi social, la eliminarea disfuncţionalităţilor şi inechităţilor existente în sistemul salarial din sectorul public, dar şi la pachetul naţional anti-sărăcie.

În perioada 30 mai – 10 iunie 2016, la Geneva are loc cea de-a 105-a sesiune anuală a Conferinţei Internaţionale a Muncii, la care participă delegaţii tripartite (guverne, patronate şi sindicate) din 187 state membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, reunite pentru a discuta tematici de importanţă majoră în domeniu: munca decentă în lanţurile de aprovizionare, munca decentă pentru pace, securitate şi rezilienţa împotriva dezastrelor, dar şi impactul Declaraţiei OIM privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Înființarea Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

descărcareÎnfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost aprobată prin Legea nr. 8/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 48/2016.

Legea prevede înființarea Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei, Mecanismului de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenţiei, precum şi a Punctelor de contact pentru implementarea Convenţiei.

Consiliul de monitorizare are ca principală atribuţie activitatea de monitorizare a următoarelor instituţii:
– facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi;
– spitale/secţii de psihiatrie.
Activitatea de monitorizare se realizează prin vizite de monitorizare şi prin informarea în orice alt mod asupra respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către aceste instituţii.

Consiliul de monitorizare sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau contravenţionale ori să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor supuse monitorizării, în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Implementarea contoarelor inteligente de energie electrică propusă pentru anul 2020, eliminată

imagesImplementarea de contoare inteligente de energie electrică la aproximativ 80% din clienţii finali, propusă de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru anul 2020, a fost eliminată.

Motivul eliminării îl constituie faptul că nu s-a realizat până acum o analiză relevantă privind costurile şi beneficiile acestui proiect, iar perioada în care ANRE va face o analiză cost-beneficiu pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligente nu va mai fi 2016-2020, ci 2017-2020.

Astfel se propune modificarea ordinului 145/2014 al preşedintelui ANRE şi abrogarea articolul 3, care precizează că “Pentru implementarea sistemelor inteligente de măsurare a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi are ca ţintă până în anul 2020 implementarea la circa 80% din numărul de clienţi finali”.

Categories
Comunicaţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Implementarea serviciilor publice electronice – Proiect

imagesSpre dezbatere publică, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a publicat proiectul de HG privind aprobarea cheltuielilor de investiții pentru proiectul Implementare servicii publice electronice pentru eficientizarea interactiunii cu publicul al Agenţiei Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).

Proiectul are ca scop achiziționarea de infrastructura hardware ( stații, servere, echipamente de comunicații, ups-uri) pentru APM-uri, implementarea semnăturii electronice și implementarea a 4 servicii web după cum urmează:
– Implementarea unui instrument pentru emiterea avizelor de mediu pentru produse de protecția plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrășămintelor;
– Implementarea unui tablou de bord pentru consultarea informațiilor de mediu adresat Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor;
– Implementarea unui instrument online de consultare și planificare a vizitelor în teren în vederea verificărilor efectuate de Garda Naționala de Mediu;
– Implementarea unui instrument de raportare a stării calității aerului, planurilor și programelor și atingerea obiectivelor de mediu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Deblocarea fondurilor din bugetul Ministerului Apărării

imagesPentru achiziţionarea avioanelor multirol şi securizarea bazei militare de la Deveselu, dar şi pentru  derularea în termen a proiectelor comune stabilite cu NATO şi SUA, Guvernul a deblocat fonduri totale de 145.868 lei din bugetul Ministerului Apărării.

Astfel prin deblocare de fonduri va fi posibil continuarea finanţării programului Avion multirol al Forţelor Aeriene Române, implementarea Planului de acţiune pentru creşterea capacităţii de reacţie a Alianţei (RAP), finalizarea securizării Bazei Militare de la Deveselu, precum şi asigurarea condiţiilor necesare continuării exerciţiilor planificate pe anul 2015 şi a creşterii nivelului de instruire a structurilor militare.

Categories
Magistraţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Şedinţele publice ale CC vor fi înregistrate

Curtea-Constitutionala

Conform sistemului implementat de reprezentanţii instituţiei, în cadrul proiectului “Transparenţa actului de justiţie constituţională”, şedinţele publice ale Curţii Constituţionale vor fi înregistrate audio-video.

Spaţiul sălii de şedinţe al CC este limitat şi nu este loc pentru toţi reprezentanţii mass-media de aceea s-a decis implementarea acestui sistem, de asemenea, urmând să aibă loc şi alegerile pentru noul preşedinte al Curţii Constituţionale.

Potrivit Legii nr. 47/1992, care reglementează regulile procedurale specifice activităţii Curţii Constituţionale, accesul publicului este limitat la numărul de locuri din sala de şedinţă.

La articolul 53, alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial nr. 807 din 3 decembrie 2010, se arată că: “În scopul asigurării solemnităţii şedinţei, utilizarea în sala de şedinţă a aparatelor ce permit înregistrarea, fixarea sau transmiterea cuvântului ori a imaginii este admisă numai înaintea începerii dezbaterilor şi cu autorizarea prealabilă a preşedintelui Curţii Constituţionale”.

De asemenea, articolului 58, alin. (1) din aceeaşi lege spune că: “Deliberarea se face în secret şi la ea vor fi prezenţi numai judecătorii care au participat la dezbateri. Magistratul-asistent care a pregătit dezbaterile şi a participat la ele poate fi consultat”.

Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificarea OMS privind aprobarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor

1
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică, proiectul de Ordin privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.

În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2014, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.

În România a avut loc un amplu proces de clasificare a unităţilor medicale conform criteriilor de evaluare în categoria corespunzătoare gradului de competenţă în conformitate cu prevederile art. 171 alin.(5) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1408 / 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările ulterioare.