Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Ştiri

Ajutoare de stat pentru sprijinirea IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă

Ordinul nr. 2096/2022 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritară 4 – “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover

A început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover pentru contractarea de granturi pentru investiţii.

Începând de ieri potenţialii beneficiari se pot înrola în aplicaţia IMM Recover şi pregăti documentele pentru Acţiunea 4.1.1. – „Investiţii în activităţi productive”.

Categories
Economie Ştiri

Procedura implementării Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor

Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM a fost aprobată de Ordinul nr. 1314/2022.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie

Întreprinderile pot beneficia de ajutor de la stat pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

Hotărârea nr. 959/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 776/2022, prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare.

Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat rezultatele indicelui economiei și societății digitale

Comisia Europeană a publicat rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) 2022, care urmărește progresele înregistrate în domeniul digital în statele membre ale UE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

MIPE a publicat proiectul OUG pentru acordarea granturilor pentru investiții

IMM-urile a căror activitate a fost grav afectată de pandemia COVID-19 vor fi sprijinite prin acordarea de granturi pentru investiții, finanțate în cadrul Acțiunii 411 – Programul Operațional Competitivitate. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică miercuri, 25 mai, proiectul de Ordonanță de urgență care va reglementa acordarea granturilor pentru investiții în activități productive.

Prin publicarea acestui proiect, MIPE răspunde solicitărilor mediului de afaceri, această măsură fiind una așteptată de reprezentanții IMM-urilor în condițiile în care primele demersuri pentru acordarea de granturi pentru investiții au fost făcute în anul 2020.

Propunerea de act normativ vizează adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin sub formă de granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și granturi pentru investiții necesare retehnologizării, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de minimis și ajutorului de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Programul operaţional “Iniţiativa pentru IMM”. Modificări

Ordinul nr. 697/2022 prevede modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional “Iniţiativa pentru IMM”.

Categories
Economie Ştiri

Programul operaţional regional 2014 – 2020. Noutăţi

Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 a fost recent modificat de Ordinul nr. 635/2022.

Categories
Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Microgranturi şi granturi acordate entităţilor din domeniul agroalimentar

OUG nr. 61/2022 prevede unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Măsura face parte din pachetul ”Sprijin pentru România” și este destinată susținerii agriculturii și industriei alimentare, contribuind, implicit, la reducerea impactului generat de creșterea prețurilor la produsele de bază.
Pentru acordarea de microgranturi este alocată suma de 50 milioane euro, iar pentru granturi pentru capital de lucru este alocat un buget de 250 milioane euro.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia a aprobat o schemă românească de credit la export pe termen scurt în valoare de 7,2 milioane EUR

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, reintroducerea unei scheme româneşti de credit la export pe termen scurt, cu un buget de aproximativ 7,2 milioane EUR.

În cadrul schemei, statul român poate acoperi (i) riscurile suportate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu o cifră de afaceri la export mică şi (ii) riscurile legate de tranzacţiile de export unice.