Tag-Archive for » identificare «

Metodologia de autorizare a ofițerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale/europene a fost recent aprobată şi publicată în Monitorul Oficial.

Aşadar, Decizia nr. 55/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 194/2019, aprobă Metodologia de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene. Mai mult …

fals privind identitatea

Se spune că „nu există diversitate fără identitate, după cum nu există identitate fără diferențe.” (Juliana Mallart) De multe ori copiii după ce fac o boacănă dau vina pe altcineva pentru isprava respectivă sau susțin atunci când sunt prinși cu mâța-n sac că au alt nume decât cel real. Desigur, pentru aceste mici năzbâtii copiii nu pățesc nimic decât poate o muștruluială din partea adulților. Dar ce pățește un adult care fură identitatea altei persoane pentru a scăpa de rigorile legii?

Caz practic

 În noaptea de 15 iunie 2013 BAF a fost depistat de către lucrătorii jandarmeriei consumând băuturi alcoolice pe alee din fața Căminului Cultural din localitatea X. Acestuia i s-a întocmit proces-verbal de constatare și sancționare și s-a prezentat sub o identitate falsă indicând numele și datele unui vecin al său TCD și semnând în acest sens la rubrica contravenient. Mai mult …

downloadSpre dezbatere publică a fost lansat proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, de către Ministerul Afacerilor Interne.

Schimbările propuse prin proiect se referă la simplificarea procedurii naţionale de desemnare a infrastructurilor critice europene şi sunt în deplin acord cu opinia Comisiei transmisă prin punctele naţionale de contact tuturor statelor membre privind modalitatea de desemnare a infrastructurilor critice, aliniindu-se bunelor practici din statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea se creează posibilitatea desemnării infrastructurilor critice europene a căror perturbare sau distrugere poate aduce atingere securităţii europene, prin schimb de scrisori între autorităţile competente din România şi statele membre.

Se instituie regula aprobării desemnării infrastructurilor critice europene, în mod similar infrastructurilor critice naţionale, respectiv prin hotărâre a Guvernului.

Astfel modificările vor avea ca efect creşterea nivelului de protecţie pentru infrastructurile critice europene prin implementarea în mod operativ şi eficient a măsurilor stabilite prin planurile de securitate ale operatorilor.

 

descărcare

Sesizarea Avocatului Poporului (AP) privind Legea referitoare la identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay va fi discutată marţi de Curtea Constituțională a României (CCR). Astfel obiecția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Legii de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, act oferit de orice program legislativ, va fi dezbătută de CCR.

Reamintim că AP a sesizat, pe 9 iulie, Curtea cu Legea de modificare a OUG 111/2011 invocând că actul normativ contravine prevederilor art. 1 alin. (5), art. 26, art. 53 alin. (2) și art. 147 alin. (4) din Constituție deoarece soluția legislativă referitoare la obligația de a stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă de 6 luni de la data reținerii acestora este afectată de un viciu de constituționalitate din perspectiva considerentelor reținute în Decizia CCR nr. 1258/2009.

Actul normativ contestat nu prevede garanții suficiente care să permită asigurarea unei protecții eficiente a datelor față de riscurile de abuz, precum și față de orice accesare și utilizare ilicită a datelor cu caracter personal.