Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ.Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare!

Unele dispoziţii din Codul de procedură penală au pus la probleme de interpretare în practică, în acest sens fiind sesizată ÎCCJ.

Obiectul sesizării are în vedere dacă din categoria cererilor privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, cu privire la care legea prevede că hotărârile judecătoreşti nu sunt supuse recursului, fac parte numai acţiunile întemeiate pe art. 538 din Codul de procedură penală (dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară) sau şi cele întemeiate pe art. 539 din Codul de procedură penală (dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate)?

Categories
Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

În practica judiciară s-a pus problema dacă procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul infirmării unei soluţii dispuse de către un procuror din cadrul parchetelor din subordine ori structurilor specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), are sau nu calitatea expres stipulată de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală în care se face referire la «procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia?

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ştirilor juridice Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Medici/personal medical Ştiri

Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională!

ÎCCJ a admis recent un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 26/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 27/2020.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

ÎCCJ. Interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ICCJ. Termenul privind formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

Conform Legii nr. 18/1991 proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii

ÎCCJ. Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat

În Monitorul Oficial nr. 1295/2020 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 63/2020.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară!

Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară a creat probleme de interpretare în practica judiciară iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a lămurit această chestiune de drept încă de la începutul anului trecut.

Categories
Articole Drept penal

De la ce dată începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube?

Examenul jurisprudenţei actuale în materie penală a evidenţiat mai multe orientări cu privire la data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor intenţionate la care elementul material al laturii obiective constă într-o singură acţiune, dar în cazul cărora urmarea imediată (paguba, folosul necuvenit care constituie rezultatul prevăzut de norma de incriminare) se realizează într-un anumit interval de timp, uneori îndelungat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii şi, în consecinţă, stabileşte că: