Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

ÎCCJ. Dreptul de preempţiune având ca obiect înstrăinarea posesiei asupra unui teren agricol din extravilan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

”Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în cazul încheierii unor contracte de vânzare a posesiei terenurilor agricole din extravilan, reglementate de art. 13 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, respectiv dacă trebuie respectat dreptul de preempţiune, conform art. 4 din Legea nr. 17/2014, în cazul vânzării posesiei terenurilor agricole din extravilan care se notează în cartea funciară, conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 7/1996.”

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii având în vedere unele dispoziții din Codul de procedură civilă.

Recursul în interesul legii vizând următoarea problemă de drept: în interpretarea dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, va fi exonerat pârâtul de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere, respectiv un litigiu privind anularea unui act pentru care legea prevede că singura modalitate de anulare este contestaţia introdusă la instanţa competentă şi care poate fi formulată doar în cadrul unui termen de decădere (cum ar fi contestaţia la decizia de stabilire a pensiei, contestaţia la executare, plângerea contravenţională etc.) sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului?

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Salarizare

ÎCCJ. Drepturile personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în interesul legii și a stabilit că:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

ÎCCJ. Sunt suspendate de drept căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează o dispoziţie din Legea nr. 85/2014.

Recursul în interesul legii vizează următoarea problemă de drept: “Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri?”.

Categories
Articole Dreptul muncii Pensii Piaţa muncii Salarizare

ÎCCJ. Nulitatea actului juridic care a dus la încetare de drept a contractului individual de muncă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea unei dispoziţii din Codul muncii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

Guvernul a adoptat proiectul de lege care vizează modificarea Legii privind organizarea judiciară

Guvernul a adoptat proiectul de lege care vizează modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară în acord cu recomandările organismelor europene și deciziile Curţii Constituţionale.

Se consacră principiul potrivit căruia Ministerul Justiției şi Consiliul Superior al Magistraturii contribuie la buna organizare și administrare a justiției, ca serviciu public; Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii cooperează loial în exercitarea propriilor competențe referitoare la buna organizare şi administrare a justiției ca serviciu public.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Actul prin care procurorul remediază neregularităţile rechizitoriului nu este supus verificării pentru legalitate

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

“Care este natura juridică a termenului de 5 zile în cadrul căruia procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare, care este felul actului procesual prin care se realizează remedierea, dacă actul trebuie verificat pentru legalitate şi temeinicie de către procurorul ierarhic superior şi care este termenul – limită până la care ar putea interveni această verificare?”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Numărul maxim de posturi pentru ÎCCJ va fi suplimentat

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Persoane juridice. Societăţi

RIL adimis. Judecătorul – sindic poate confirma planul de reorganizare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu dezlegarea unor chestiuni de drept privind Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Competenţele Guvernului în numirea unor funcţii

ÎCCJ a fost sesizată cu soluţionarea unui chestiuni de drept având în vedere practica judiciară neunitară.