Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

RIL admis. Recidiva internațională

Înalta Curte de Casației și Justiție s-a pronunțat prin Decizia nr. 13/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 818/2023, asupra recursului în interesul legii având ca obiect recidiva internațională.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Numărul posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost actualizat!

Ordinul nr. 1482/2023 prevede actualizarea, pentru anul 2023, a numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Completul competent să soluţioneze cereri de strămutare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

În interpretarea dispoziţiilor art. 142 şi 144 din Codul de procedură civilă şi art. 59 din Legea nr. 304/2022, completul competent să soluţioneze cereri de strămutare este format în toate situaţiile dintr-un singur judecător sau este format şi din doi sau trei judecători, după caz, dacă se cere strămutarea soluţionării unui dosar aflat în faza de apel sau de recurs?

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Fixarea sumei definitive ce i se datorează creditorului!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

Obiectul sesizării vizează dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
”Cererea de stabilire a sumei definitive datorate cu titlu de penalităţi prin care se solicită stabilirea sumei definitive pentru o perioadă mai mare de trei luni se subsumează dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă?”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Aplicarea legii penale mai favorabile

Dispoziţiile art. 426 lit. b) şi art. 431 din Codul de procedură penală au făcut obiectul sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.

Categories
Articole Drept civil

ICCJ. Competenţa teritorială a instanţei de executare

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă raportat la art. 109 din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili dacă instanţă de executare poate fi judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află, la data sesizării organului de executare, dezmembrământul fără personalitate juridică al unei persoane juridice de drept privat, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

ÎCCJ. Incadrarea locurilor de muncă din domeniul silviculturii în condiții speciale

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că locurile de muncă din domeniul silvicultură, în care se desfăşoară activităţile menţionate la art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000, se încadrează ope legis în condiţii speciale.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

RIL admis. Determinarea competenţei materială procesuală a instanţei de control judiciar

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

“În interpretarea art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1), art. 133 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, ce va determina competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar: competenţa materială procesuală a instanţei care a judecat litigiul în fond ori natura, obiectul sau valoarea pretenţiei deduse judecăţii?”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

RIL admis. Furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase!

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul penal.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Competența materială a cauzelor având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată să se pronunțe asupra unui recurs în intersul legii privind interpretarea unor dispozitii din Codul de procedura civilă.