Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Formularea unei cereri de recuzare şi efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

Instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar în ceea ce
priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din
Codul de procedură civilă, în acest sens fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

Formularea unei cereri de recuzare nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ. Subiecţii infracţiunii de incest

ÎCCJ a fost sesizată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în domeniul penal.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ICCJ. Dispozițiile din Legea nr. 165/2013 care și-au încetat efectele nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 219/2020 în sensul de a lămuri dacă aceste prevederi se aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în calea de atac a apelului, în raport cu considerentele Deciziei nr. 80 din 12 noiembrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

ANAF. Proiect privind plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate pentru misiunile diplomatice și consulate

ANAF a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind Procedura de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular, pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum şi pentru aprobarea unor formulare.

Categories
Articole Drept civil

Instanţa de tutelă poate dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta!

Înalta Curte de Casaţie şi Justitţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Subiectul activ al infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
“Dacă poate fi subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal (Conducerea unui vehicul fără permis de conducere) persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) din Codul penal (Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe)
şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice?”.

Categories
Drept penal Ştiri

ÎCCJ. RIL admis cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Codul penal

ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabileşte că:

Categories
Drept civil Ştiri

ÎCCJ. Compunerea completului care soluţionează conflictul de competenţă

ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii în ceea ce priveşte compunerea completului care soluţionează conflictul de competenţă.

Categories
Articole Dreptul muncii

RIL admis. Acordarea sporului de risc personalului silvic

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Codul silvic.

Obiectul recursului în interesul legii îl constituie aplicarea dispoziţiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, respectiv dacă personalul silvic beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază în absenţa elaborării normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici, conform prevederilor art. 115 alin. (1) din aceeaşi lege.