Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Numărul maxim de posturi pentru ÎCCJ va fi suplimentat

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Persoane juridice. Societăţi

RIL adimis. Judecătorul – sindic poate confirma planul de reorganizare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu dezlegarea unor chestiuni de drept privind Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Competenţele Guvernului în numirea unor funcţii

ÎCCJ a fost sesizată cu soluţionarea unui chestiuni de drept având în vedere practica judiciară neunitară.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

ÎCCJ. Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare nu este încadrat în condiţii speciale de muncă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost recent sesiazată cu un recurs în interesul legii.

Obiectul sesizării are în vedere dacă personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Introducerea în ţară a drogurilor de către o persoană care călătoreşte în România cu avionul

ÎCCJ a admis recent o sesizare privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Categories
Executori judecătoreşti Profesii juridice Ştiri

RIL admis. Onorariile maximale ale executorului judecătoresc nu includ şi taxa pe valoarea adăugată

ÎCCJ a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează problema de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea neunitară a art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 125 din Codul fiscal din 2003 (actualul art. 265 din Codul fiscal), art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa analizează doar condiţiile formale ale hotărârii arbitrale sau şi pe cele de fond?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind art. 603 din Codul de procedură civilă.

Obiectul recursului în interesul legii are în vedere interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă cu privire la sintagma “după verificarea (. . .) respectării condiţiilor”, în sensul de a stabili dacă instanţa de judecată, învestită în baza prevederilor legale amintite, analizează doar condiţiile formale ale hotărârii arbitrale sau şi pe cele de fond.

Categories
Articole Drept civil Sănătate

ÎCCJ. Competenţa materială privind achitarea daunelor morale pentru malpraxis revine judecătoriei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii cu privire la dispoziţiile art. 679 – 685 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Perimarea cererii de chemare în judecată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind o problemă de drept.

Problema supusă atenţiei are în vedere dacă perimarea unei cereri de chemare în judecată sau a unei căi de atac în condiţiile art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul suspendării facultative dispuse de către instanţă în baza dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, în ipoteza în care partea interesată nu solicită repunerea cauzei pe rol în termen de sase luni de la soluţionarea cauzei de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, suntem în prezenţa unui caz de repunere a cauzei pe rol din oficiu sau nu?

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Competenţa de soluţionare a litigiilor având ca obiect anularea documentului constatator

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 25/2021.