Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

RIL admis. Interpretarea sintagmei “până la soluţionarea contestaţiei la executare”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii.

Obiectul sesizării priveşte interpretarea şi aplicarea neunitară a sintagmei «până la soluţionarea contestaţiei la executare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea definitivă a acesteia.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Ştiaţi că instanţa de judecată nu poate consfinţi acordul de mediere referitor la înţelegerea părţilor privind desfacerea căsătoriei?

Acest subiect, desfacerea căsătoriei prin acord de mediere, a constituit obiectul sesizării ÎCCJ cu un recurs în intersul legii în sensul de a stabili dacă instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Protecţie socială

Asistentul maternal profesionist poate primi despăgubiri egale cu indemnizaţia de concediu?

Asistentul maternal profesionist  este persoana fizică, atestată in condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, ingrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care ii primeşte în plasament.

Dat fiind specificul acestei activităţi de-a lungul timpului au intervenit mai multe probleme cu privire la acordarea concediului de odihnă asistentului maternal.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

RIL admis. Încetarea de drept a mandatului de primar

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 1/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 277/2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

ÎCCJ. Renunţarea la compensaţie este compatibilă cu procedura insolvenţei

Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a constituit motiv de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

Categories
Articole Protecţie socială Social

ÎCCJ. Compensarea obligaţiei de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a examinat recursul în interesul legii referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el.

Categories
Articole Profesii juridice

ÎCCJ. Acordarea dobânzilor penalizatoare la drepturile salariale restante pentru personalul din sistemul justiţiei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.

Categories
Articole Profesii juridice

RIL admis. Acordarea pensiei de serviciu auditorilor publici externi!

În practica judiciară a luat naştere o divergenţă cu privire la persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi pentru o perioadă mai mare de 4 ani, dar mai mică de 14 ani şi care, fiind eliberate din funcţie din motive neimputabile lor, şi care aveau o altă ocupaţie la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare ori la data pensionării pot sau nu beneficia de pensia de serviciu.

Categories
Drept civil Ştiri

RIL admis. Suspendarea executării silite

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii în şedinţa de ieri.

Categories
Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Subiectul activ al infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe

ÎCCJ a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: