Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Cum interpretăm sintagma “loc al producerii prejudiciului” în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa supremă cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea unor dispoziţii din Codul de procedură civilă.

Categories
Drept penal Ştiri

RIL admis. Materia tratamentului penal al concursului de infracţiuni

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată vizând problema de drept a modalităţii de aplicare a pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ÎCCJ. Determinarea momentului de început al curgerii termenului prescripţiei dreptului material la acţiune

Dispoziţiile art. 2523 Cod civil conţin regula generală privind începutul prescripţiei extinctive, având, ca obiect, dreptul la acţiune, în timp ce art. 2528 alin. (1) din acelaşi cod vizează regula specială, edictată pentru situaţia reparării pagubelor cauzate printr-o faptă ilicită, fiind clare în privinţa elementelor care trebuie cunoscute de titularul dreptului la acţiune, şi anume „paguba” şi „pe cel care răspunde de ea”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Competenţa materială a cauzelor având ca obiect obligarea instituţiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale

ÎCCJ a fost sesizată pentru a lămuri căror secţii sau completuri specializate din cadrul tribunalelor le aparţine competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a cauzelor având ca obiect obligarea instituţiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora: celor specializate în materia conflictelor de muncă sau celor specializate în materia contenciosului administrativ.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Violarea vieţii private nu este condiţionată de deţinerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate fără drept!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru pronunţarea
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Categories
Fiscalitate Ştiri

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept a Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei

Decizia nr. 42/2021 a ICCJ a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1009/2021.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Formularea unei cereri de recuzare şi efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

Instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar în ceea ce
priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din
Codul de procedură civilă, în acest sens fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

Formularea unei cereri de recuzare nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ. Subiecţii infracţiunii de incest

ÎCCJ a fost sesizată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în domeniul penal.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ICCJ. Dispozițiile din Legea nr. 165/2013 care și-au încetat efectele nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 219/2020 în sensul de a lămuri dacă aceste prevederi se aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în calea de atac a apelului, în raport cu considerentele Deciziei nr. 80 din 12 noiembrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.