Categories
Programe de sănătate Protecţie socială Ştiri

Persoanele diagnosticate cu tuberculoză pot beneficia de o indemnizaţie lunară de hrană

Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu se acordă adulţilor şi copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză, numai pe perioada cât sunt trataţi în ambulatoriu, până la vindecarea acestora, constatarea abandonului tratamentului sau până la decesul pacientului.

Categories
Activităţi industriale Internaţional Ştiri

Substanţa roşu allura AC a fost autorizată ca aditiv pentru hrana animalelor

Regulamentul nr. 197/2020 privind autorizarea substanţei roşu allura AC ca aditiv pentru hrana pisicilor şi a câinilor a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. 42/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost modificate regulile pe aplicare a normelor de hrană!

Ultimele ştiri juridice evidenţiază că au fost modificate Regulile de aplicare a normelor de hrană, Regulile privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Avem o nouă Lege a zootehniei!

Noua lege a zootehniei a fost aşteptată de crescătorii de animale, Președintele României a semnat recent decretul de promulgare a acesteia.

În Monitorul Oficial nr. 53/2019 a fost publicată Legea zootehniei nr. 32/2019.  Legea se aplică crescătorilor de animale din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de blană, canide, feline, precum şi crescătorilor de păsări, peşti şi viermi de mătase.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Salarizare Ştiri

Bugetarii vor primi indemnizaţie de hrană!

Dacă până acum numai angajaţii din Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei, SRI, SIE şi SPP, alături de cei ai Poliţiei Locale, beneficiau de drepturi de hrană, începând cu decembrie 2018 o astfel de indemnizaţie se va acorda tuturor bugetarilor, potrivit Legii salarizării unitare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Au fost aprobate normele de hrană specifice persoanelor private de libertate

Structura normelor de hrană specifice persoanelor private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi regulile de aplicare a acestora au fost recent modificate.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 761 din data de 4 septembrie 2018, a fost publicat Ordinul nr.  3147/2018 privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Aplicarea Regulamentului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, modificări

algeRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/673 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 116 din 30 aprilie 2016.

Potrivit actului normativ, întrucât până acum nu au fost prevăzute norme de producție detaliate pentru microalgele consumate ca alimente în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (2) și deoarece au apărut întrebări referitoare la normele pe care trebuie să le respecte operatorii care cultivă microalge destinate utilizării ca alimente, este necesar să se clarifice situația și să se prevadă norme de producție detaliate pentru astfel de produse.

Producția de microalge seamănă în multe privințe cu producția de alge marine, deși nu se desfășoară în mare. În plus, atunci când sunt utilizate ca hrană pentru animalele de acvacultură, microalgele, la fel ca algele marine pluricelulare și ca fitoplanctonul, fac deja obiectul normelor de producție detaliate referitoare la recoltarea și cultivarea algelor marine, în temeiul articolului 6a din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Așadar, este oportun să se precizeze faptul că normele de producție detaliate pentru algele marine ar trebui să se aplice și producției de microalge care urmează a fi utilizate ca alimente, se mai arată în actul normativ.

Astfel, conform modificărilor aduse Regulamentului (CE) nr. 889/2008, articolul 6a stabileşte că termenul «alge marine» include algele marine pluricelulare, fitoplanctonul și microalgele.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări privind drepturile de hrană ale personalului din sectorul de apărare naţională

computer

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, proiectul de lege se referă la modificarea art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/1994, în sensul precizării faptului că instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot înfiinţa popote/bucătării de unitate şi în sediile în care își desfășoară activitatea, nu numai în unităţile subordonate şi în garnizoane.

Potrivit expunerii de motive, proiectul propune egalizarea baremurilor calorice ale normelor de hrană a persoanelor reţinute sau arestate preventiv, cu cel al persoanelor condamnate, considerându-se că nu există justificare pentru diferenţa de tratament între cele două categorii de persoane private de libertate.

De asemenea, în proiect mai este propusă şi stabilirea unor baremuri calorice minime pentru normele de hrană ale persoanelor private de libertate, având ca fundamentare determinări efectuate de specialiştii nutriţionişti, în ceea ce priveşte necesarul zilnic de aport caloric al unei persoane.

Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Unităţi sanitare/spitale

Cresc alocaţiile de hrană pentru pacienţii din spitale

bani_monede

Un proiect de hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii prevede majorarea alocaţiilor de hrană pentru pacienţii internaţi în spitalele publice, la 7 – 19,4 lei pentru adulţi şi 3 – 17,5 lei pentru copii, începând cu luna decembrie. Începând cu luna decembrie 2014, nivelul alocaţiilor de hrană va fi actualizat cu indicele preţurilor de consum la mărfuri alimentare, în perioada mai 2008 – septembrie 2014, precum şi creşterea cu 5% a cotei TVA.

Este necesară o actualizare a cuantumului alocaţiilor pentru bolnavi. Acestea au rămas neschimbate din anul 2008 şi nu mai corespund realităţilor, iar succesul tratamentului este dat şi de o alimentaţie corespunzătoare. Proiectul de act normativ pe care îl propunem noi aduce trei noutăţi importante: creşterea efectivă a sumelor destinate alimentaţiei, introducerea unor sume pentru bolnavii în regim de hemodializă (aceştia nu beneficiau de masă chiar dacă programul de dializă se desfăşoară între 4 şi 6 ore), precum şi crearea bazei legale pentru ca autorităţile locale să poată suplimenta aceste sume prin hotărâri ale consiliilor locale pentru spitalele din subordine“, se arată în nota de fundamentare a proiectului.