Tag-Archive for » hotarare recurata «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că lipsa indicării hotărârii judecătorești împotriva căreia a fost exercitat recursul și a motivelor de nelegalitate face imposibilă identificarea hotărârii care se atacă, sancțiunea fiind anularea recursului, conform art. 407 alin. 1 C. proc. civ. raportat la art. 489 alin. 1 C. proc. civ.. În speță, cererea de recurs cuprindea numele, prenumele, domiciliul și semnătura părții. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că instanța de recurs nu poate verifica legalitatea și temeinicia hotărârii recurate, întrucât acestea se analizează în funcție de motivele care trebuie să fie în concordanță cu argumentele părților, probele administrate și dispozițiile legale incidente, iar în lipsa indicării unor astfel de motive impunându-se casarea cu trimitere spre rejudecare.

(Decizia nr. 81 din data de 18 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect clasare imobil)