Categories
Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Subiectul activ al infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe

ÎCCJ a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

Categories
Articole Drept civil Drept penal

ÎCCJ. Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra sesizării privind legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ a admis o sesizare privind Legea protecţiei martorilor!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă dispoziţiile art.19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, pot fi interpretate ca reprezentând o cauză de micşorare a pedepsei, în sensul art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală” şi stabileşte că:

Categories
Articole Pensii

Pensia de serviciu se cuvine personalului Autorității Electorale Permanente?

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 24 septembrie 2018 a fost publicată Decizia nr. 50/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 46.987/3/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept.

Problema de drept care formează obiectul sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție presupune rezolvarea chestiunii dacă persoane din categorii profesionale diferite, cărora li se recunoaște, prin dispoziția legiuitorului, același statut, beneficiază și de aceleași drepturi.

Categories
Articole Drept penal

Excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei, ce decide CCR?

images-23În ceea ce priveşte sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, art. 475 C. procedură penală prevede că în cazul în care, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ştii care sunt ultimele decizii pronunţate de ICCJ în materie civilă?

download-3Potrivit ştirilor juridice, în data de 17.10.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

În cele ce urmează prezentăm pe scurt deciziile Înaltei Curţi.

Categories
Articole Drept penal Financiar bancar Organizare judiciară

Spălarea banilor și fațetele sale infracționale. Trei chestiuni de drept lămurite dintr-un foc, la ÎCCJ!

money„Bani albi, pentru zile negre”… Banii dobândiți în urma unor fapte antisociale poartă pecetea modului în care-au fost obținuți și, pentru a-i mai albi, infractorii trebuie să-și pună mintea la contribuție. E greu să fie pierdută urma banilor în ziua de azi, fiindcă, mai mult ca niciodată, toată lumea-i pe urmele lor!

Banii și alte active obținute prin activitatea infracțională sunt trecuți, de obicei, prin mai multe operațiuni, al căror unic scop este de a masca modul în care a avut loc procurarea lor. Dar „mașinile de spălat bani” ori, mai bine zis, sistemele sau circuitele de albire a banilor negri nu-s infailibile. Nu-s ușor de camuflat.

Categories
Articole Drept penal

Condiţiile pronunţarii unei chestiuni prealabile

images (90)După intrarea în vigoare a noului Cod penal mai multe probleme juridice şi-au găsit rezolvare prin sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a se pronunta asupra unor chestiuni prealabile. Instituţia care a avut nevoie de cele mai multe lămuriri a constituit-o aplicarea legii penale mai favorabile. Trebuie să specificăm faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate fi sesizată cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri prealabile numai pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, respectiv cu privire la interpretarea unor norme de drept. Prin Decizia 15/2016, publicată în Moniorul Oficial nr. 550/2016, Înalta Curtea s-a pronunţat asupra unei astfel de cereri.

Ce chestiune de drept a fost pusă în atenţie?

Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, prin Încheierea din 28 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.388/212/2015 a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: “Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi în aplicarea art. 5 din Codul penal, în cazul unei operaţiuni de contopire a unei pedepse aplicate în temeiul noului Cod penal, pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul Codului penal din 1969, aflată în curs de judecată, cu o pedeapsă aplicată în temeiul noului Cod penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracţiune concurentă săvârşită sub imperiul Codului penal din 1969, se impune aplicarea tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni prevăzut de legea penală în vigoare la momentul efectuării operaţiunii de contopire sau aplicarea tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni prevăzut de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptelor.”

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Ştii pănă când se poate revoca decizia de concediere?

images (51)

Conform minutei publicate,  Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a decis, în şedinţa din 13 iunie 2016, că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 10150/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea art. 55 lit. c) şi art. 77 din Codul muncii, decizia de concediere poate fi revocată până la data comunicării acesteia către salariat, actul de revocare fiind supus exigenţelor de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (decizia de concediere).

Dacă interpretăm aceste dispoziţii putem deduce că după comunicarea deciziei de concediere salariatul va lua act de aceste dispoziţii iar în cazul în care vrea sa conteste decizia o va putea face în instanţă. Odată comunică, decizia îşi produce efectele depline iar salariatul trebuie să ia act de efectele pe care le produce.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ Drept civil Fiscalitate Organizare judiciară Sancţiuni

Întrebarea zilei: se înscrie sancţiunea avertismentului în cazierul fiscal?

attentionButuruga mică răstoarnă carul mare! La fel şi erorile mărunte dar sancţionabile din istoricul personal al oricărei persoane fizice sau juridice pot stârni neîncrederea celorlalţi, pot zădărnici, câteodată, planurile cele mai măreţe şi pot pune obstacole în drumul către succes!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată anul trecut de către Tribunalul Sălaj în scopul pronunţării, printr-o hotărâre prealabilă, a unui răspuns la o importantă întrebare: se înscrie sau ba sancţiunea avertismentului în cazierul fiscal?