Tag-Archive for » HG nr. 740/2016 «

frecvenţe radioÎncepând cu data de 22 noiembrie 2016, a intrat în vigoare HG nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor care transpune în legislația românească noile prevederi europene cu privire la punerea la dispoziţie pe piață a echipamentelor radio, a declarat Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Prin Hotărârea adoptată se stabilesc cerințele esențiale ce trebuie respectate de orice echipament radio produs, introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață, condițiile care trebuie respectate de către organismele ce efectuează evaluări a conformității produselor, precum și măsuri privind cadrul de supraveghere și control efectiv al pieței echipamentelor radio.

Nerespectarea prevederilor acestui act normativ se sancționează de către organismele abilitate cu amenzi cuprinse între 500 de lei și 50.000 de lei.