Tag-Archive for » handicap «

Potrivit OUG de rectificare bugetară pe 2018, vărsămintele de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate în muncă au crescut de la 225 de milioane de lei la sfârşitul lui 2016 înainte de apariţia noii legi, până la 2,4 miliarde de lei în întregul an 2018. Cifra este importantă pentru economie şi reflectă o taxare netransparentă efectuată de bugetul de stat a companiilor care nu angajează persoane cu handicap. Mai mult, estimarea pe 2018 a acestor tipuri de încasări era de numai un miliard de lei, iar diferenţa realizată a fost dublă. Mai mult …

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost recent modificată.

Potrivit legii, așa cum a fost modificată, măsurile de protecție reprezintă măsuri stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cuprinse în programul individual de reabilitare și integrare socială, de tip: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidențiale. Mai mult …

Persoanele cu handicap beneficiază de protecţie şi ajutor din partea statului. Legea nr. 448/2006 reglementează protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art. 28 din Legea nr. 448/2006 prevede că persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Această scutire se aplică pentru un singur autoturism deţinut. Mai mult …

Persoanele cu grad de invaliditate I şi II vor putea primi atât pensia de handicap, cât şi veniturile din PFA sau activităţi independente.

Modificarea de cumulare a veniturilor se va aplica şi în cazul urmaşilor.

Acestea au fost amendamentele adoptate în unanimitate în Comisia de Muncă a Camerei Deputaţilor. Mai mult …

copiiMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale.

Potrivit actului normativ, dispozițiile ordinului se aplică copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES), indiferent de locul în care aceștia se află: în familie, internate ale unităților de învățământ special, sistemul de protecţie specială sau în alte alte situații, precum centrele educative, unități sanitare. Mai mult …

upPartidul Naţional Liberal a iniţiat 2 proiecte de lege prin care adulţii cu handicap grav, accentuat sau mediu vor avea indemnizaţii mai mari, iar aparţinătorii adulţilor cu handicap grav sau accentuat vor fi scutiţi de plata impozitelor pe clădirile de domiciliu sau pe maşini.

Astfel, potrivit actului normativ, adulţii cu handicap grav vor avea venituri egale cu salariul minim pe economie, adulţii cu handicap accentuat 50% din salariul minim, iar adulţii cu handicap mediu în cuantum de 25% din salariul mimin.

În prezent, adulţii cu handicap grav încasează 340 de lei pe lună, cei cu handicap accentuat 272 de lei, iar adulţii încadraţi în grad de handicap mediu, 39 de lei lunar.

Conform unei statistici publicată de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în România sunt în jur de 700.000 de persoane adulte cu handicap.

Avocatul-poporului
Avocatul Poporului a formulat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi anume stabilirea înţelesului termenului de “nevăzător”.

Avocatul Poporului a promovat acest recurs în interesul legii întrucât Legea nr. 263/2010 şi Legea nr. 19/2000 au fost interpretate şi aplicate diferit, atât la nivelul caselor teritoriale de pensii, cât şi la nivelul instanţelor judecătoreşti, situaţie ce a determinat în unele cazuri stabilirea unor debite de 50.000 şi chiar 65.000 de lei.

Astfel, magistraţii au avut două moduri de a interpreta termenul de “nevăzător”.

Într-o primă opinie, formulată de către o parte din instanţele de judecată, termenul de “nevăzător” se referă exclusiv la persoanele cu grad de handicap grav, iar persoanelor cu handicap vizual accentuat/mediu nu le sunt aplicabile prevederile privind “nevăzătorii”. Într-o altă opinie, exprimată de către alte instanţe judecătoreşti, prevederile art. 59 din Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile atât persoanelor cu handicap vizual grav, cât şi celor cu handicap accentuat“, se precizează în recurs.

Avocatul Poporului susţine că dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 263/2010 şi art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 se aplică şi persoanelor cu grad de handicap accentuat.

persoanele-cu-handicap-grav-sau-accentuat-scutite-de-impozit-pentru-toate-veniturile_01

Ministerul Muncii informează că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată pe 28 ianuarie în Monitorul Oficial, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la plata impozitului pentru toate categoriile de venituri realizate începând din 2015.

Potrivit actului normativ, pe lângă scutirea de la plata impozitului pe salarii, persoanele cu handicap grav sau accentuat nu vor plăti impozit nici pentru veniturile provenite din pensii, din activităţi independente ori agricole, din silvicultură şi piscicultură, altele decât cele impozitate prin tranşe de venit.

De această reglementare vor beneficia peste 680.000 de persoane. Reprezentanţii Ministerului Muncii au precizat că, la 31 decembrie 2014, numărul total de adulţi cu handicap grav şi accentuat era de 683.738.

ajutor
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va verifica la nivel naţional modul de plată către beneficiari a indemnizaţiilor destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Această decizie a venit în urma reclamaţiilor că nu toţi beneficiarii au primit indemnizaţii majorate cu 16%, din ianuarie.

Am fost informată că sunt câteva reclamaţii în ceea ce priveşte faptul că unele dintre persoanele cu dizabilităţi, care primesc această indemnizaţie, nu au primit-o majorată cu 16%, drept pentru care vom verifica în toată ţara modul în care a fost aplicată măsura luată de către Guvern de a majora cu 16% aceste indemnizaţii“, a anunţat ministrul Muncii, Rovana Plumb.

De majorare a indemnizaţiei trebuie să beneficieze 730.000 persoane.

bani
Potrivit unui proiect de lege, persoanele fizice care au plătit nejustificat după 1 iulie 2012 contribuţii de asigurări de sănătate, precum pentru alocaţiile copiilor, vor avea dreptul la restituirea sumelor achitate.

Actul normativ anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată după data de 1 iulie 2012, când colectarea a fost preluată de către ANAF, pentru mai multe categorii de persoane, printre care copiii până la împlinirea vârstei de 15 ani şi copiii de la vârsta de 15 ani şi tinerii până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi.

Contribuţia va fi anulată şi pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului.

Anularea contribuţiei va mai fi decisă pentru soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, anumiţi revoluţionari, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veniturile acordate în baza legilor care li se aplică, pentru persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au avut niciun venit sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.