Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

România va participa la un proiect de analiză al OCDE în domeniul guvernanţei publice şi al reformei administrative


În cadrul şedinţei din 3 august, Guvernul a aprobat participarea României la un proiect de analiză specifică realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind 5 sectoare-cheie din domeniul guvernanţei publice şi al reformei administrative.

Este vorba de funcţia publică, coordonarea la centrul guvernului, guvernarea deschisă, managementul bugetar şi agenda digitală, care vor beneficia de realizarea unor analize specifice, evidenţiind punctele forte şi punctele slabe ale fiecăreia din cele 5 zone prin raportare la bunele practici ale OCDE, iar concluziile vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe pe această temă.

Executivul a aprobat, de asemenea, plata contribuţiei voluntare a României la OCDE pentru 2016, reprezentând echivalentul a 150.000 de euro, alocând către bugetul Secretariatului General al Guvernului suma de 685.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului aferent anului 2016. Necesitatea alocării sumei respective din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului este justificată de faptul că această cheltuială este generată de o situaţie nou apărută în timpul exerciţiului bugetar.

Categories
Articole Economie Financiar bancar

Guvernanţa corporativă la entităţile supravegheate de către ASF. Un nou cadru normativ!

GuvCorpor1În nicio organizație nu poate exista un management de succes fără un control adecvat al activităților desfășurate. Controlul nu trebuie să fie nici foarte accentuat – atingând un nivel abuziv și dictatorial, dar nici nu trebuie să fie de o lejeritate generatoare de haos.

La nivel organizațional, aplicarea principiilor moderne ale guvernanței corporative oferă marele avantaj al armonizării diferitelor interese și al unui management echilibrat, în care se acordă atenție nu doar mecanismelor de control, ci și celor consultative. Astfel, activitatea decizională va avea de câștigat, viziunea strategică va fi substanțial îmbunătățită și riscurile vor fi corect gestionate!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noile proiecte aprobate de Consiliul ASF

asf555

În şedinţa din 27 ianuarie, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat regulamentul privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF. Proiectul va fi publicat pe pagina de internet a instituţiei pentru consultare publică, timp de 30 de zile.

Totodată, au mai fost aprobate trei proiecte de normă emise în aplicarea Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, ca urmare a integrării propunerilor şi observaţiilor rezultate din procesul de consultare publică. Normele vor fi transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României şi vor intra în vigoare la data publicării.

În aceeaşi şedinţă a fost aprobat proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.

De asemenea, Consiliul ASF a aprobat solicitarea Bursei de Valori Bucureşti de validare individuală a noilor membri ai Consiliului de Administraţie, precum şi de autorizare a modificării autorizaţiei de funcţionare ca operator de piaţă ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Noi reguli de guvernanţă corporativă în rândul societăţilor de stat din domeniul energetic

taxele-suplimentare-pentru-companiile-din-energie-aprobate-de-guvern
Ministrul delegat pentru Energie a emis un ordin de ministru pentru întărirea regulilor de guvernanţă corporativă în societăţile de stat din domeniul energetic, ordin pe care Direcţia Generală Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului în Energie trebuie să-l pună în aplicare în perioada imediat următoare.

Ordinul vizează introducerea obligativităţii existenţei unei strategii de dezvoltare, pentru fiecare companie din subordinea departamentului, valabilă pentru un orizont de timp de minimum zece ani, o mai bună monitorizare a sistemului de achiziţii publice existent în societăţile energetice de stat, precum şi transparentizarea modului de acordare a sponsorizărilor.

Am considerat necesară creşterea transparenţei pentru tot ceea ce înseamnă sistemul de achiziţii publice şi sistemul de sponsorizări în companiile de stat din sectorul energetic. În plus, vrem ca fiecare societate să aibă o gândire strategică, pe termen mai lung, care să depăşească durata mandatelor actualilor administratori. Toate aceste măsuri sunt o continuare a eforturilor de îmbunătăţire a guvernanţei corporative, de transparentizare şi eficientizare a societăţilor de stat din subordinea Departamentului pentru Energie”, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.

Astfel, contractele de achiziţii care depăşesc valoarea de 100.000 de euro (în cazul achiziţiilor de servicii), respectiv 500.000 de euro (pentru bunuri şi lucrări) vor fi publicate trimestrial pe site-urile companiilor energetice de stat. De asemenea, în luna ianuarie a fiecărui an, societăţile vor publica într-un raport anual toate sponsorizările efectuate în anul anterior.