Tag-Archive for » grefier «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693 din data de 9 august 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 820/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007.

Mai mult …

Ministrul Justiţiei a declarat că statutul grefierilor este aproape gata şi că probabil va intra în această săptămână în circuitul de avizare.

Ministrul Justiţiei a menţionat că statutul grefierilor este aproape finalizat şi că probabil va intra în această săptămână în circuitul de avizare. Acesta a susţinut că a avut mai multe întâlniri cu reprezentanţii grefierilor şi este în favoarea ideii ca aceştia să fie preluaţi în subordinea Ministerului Justiţiei. Mai mult …

images-5Potrivit unei hotărâri de guvern, Executivul a suplimentat posturile pentru instanţe cu 98 de posturi de judecător şi cu 66 de grefier, numărul maxim urmând a fi de 14.772, faţă de 14.608, prevăzute anterior.

Astfel, decizia a fost luată prin HG, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

„Posturile de judecător şi grefier vor fi repartizate curţilor de apel şi, respectiv, tribunalelor, în funcţie de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de această lege. Guvernul a modificat HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. HG a fost emisă în vederea îndeplinirii obligaţiei stabilite în sarcina Guvernului prin art. 71 din Legea 101/2016, cu menţiunea că finanţarea a fost deja prevăzută în OUG de rectificare a bugetului de stat, nemaifiind necesară accesarea Fondului de rezervă la dispoziţia Guvernului”, se precizează în comunicat.

justitie1
Un proverb românesc spune că „cine împarte, parte-și face.”  Tocmai pentru a evita situațiile în care un judecător dorește să promoveze o acțiune  și instanța competentă să o soluționeze este aceea la care acesta își desfășoară activitatea, legiuitorul a decis că acesta are obligația de a sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea.

Poate apărea și cazul în care o persoană promovează o acțiune împotriva unui judecător care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, situație în care reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă. Mai mult …

justitie1Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că sistemul judiciar are nevoie de 600 de judecători și 750 de grefieri pentru cazurile de insolvență a persoanelor fizice.

La 26 mai, CSM a aprobat sesizarea ministerului Justiției pentru adoptarea unei hotărâri de guvern cu privire la suplimentarea unor posturi în instanțe.

Astfel, 48 de posturi de judecător și 16 posturi de grefieri pentru Curțile de Apel și 50 de posturi de judecător și 50 de posturi de grefieri pentru Tribunale, vor fi repartizați în funcție de numărul de cauze care au ca obiect Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

decizie-judecatorHotărârea Guvernului nr. 706/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670/2015.

Normele metodologice stabileşte modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

Conform actului normativ, beneficiază de pensie de serviciu: Mai mult …

lcGuvernul României a aprobat prima rectificare bugetară din acest an. Premierul Victor Ponta a precizat că este o rectificare pozitivă, şi că toate ministerele vor avea de câştigat. Asta deşi, în proiectul iniţial al rectificării, transporturile şi sănătatea urmau să aibă parte de o tăiere a bugetelor, deoarece nu au reuşit să cheltuiască ce li s-a dat până în acest moment.

„Principala alocare cu această rectificare se referă la noi drepturi pe care Parlamentul le-a aprobat și președintele le-a promulgat. Mă refer aici la faptul că alocăm toți banii necesari […]. Pentru plata alocațiilor mărite, pentru copii, pentru plățile suplimentare aprobate de Parlament, pentru veteranii de război, pentru foștii deținuți politici, pentru aviatori, personal navigant, pentru diplomați, pentru grefieri, pentru toate categoriile sociale” a declarat premierul Ponta.

images (1)Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat că Guvernul a decis suplimentarea posturilor de grefier şi alte categorii de personal din sistemul judiciar cu aproximativ 200, dar şi posturile de procurori şi judecători cu circa 70, ca urmare a solicitărilor instanţelor.

În momentul de faţă, ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri (penal şi de procedură penală – n.r.), s-a redus destul de mult durata proceselor. Din păcate, de foarte multe ori a ajuns să dureze mai mult redactarea unor hotărâri judecătoreşti decât procesul în sine. De aceea, intervenţia noastră a fost mai mult pe zona de grefieri„, a spus Robert Cazanciuc.

Potrivit legislaţiei, grefierul din instanţele judecătoreşti are competenţe în managementul dosarelor, în realizarea şedintelor de judecată, dar şi în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei.

iccj

Actul de justiție nu ar putea fi înfăptuit fără munca personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești care are un rol important în buna desfășurare a activității în cadrul parchetelor și instanțelor. Personalul auxiliar care îi ajută pe judecători și procurori în activitate este format din grefieri, grefieri documentariști, grefieri arhivari, informaticieni și registratori. Fără aceștia și munca depusă de ei, activitatea din instanțe nu ar exista!

Fiind o categorie care ajută la înfăptuirea actului de justiție alături de judecător și procuror, se presupune că între aceste persoane nu ar trebui să existe discriminări legislative. Și totuși se pare că ele există!… Mai mult …

justitie(2)Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 473/2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 379/2015.

Astfel, hotărârea plenului CSM completează şi reformulează careva prevederi din cuprinsul Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu privire la la condica sedinţelor de judecată şi la redactarea minutei.

Cu referire la condica sedinţelor de judecată, se introduce prevederea că aceasta se listează la finele zilei. Condica de şedinţă listată se semnează de către preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de unul dintre membrii completului şi de grefierul de şedinţă.

Totodată se reformulează prevederile art. 105 din regulament, cu privire la minută, care următorul cuprins:

Art. 105. – (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care poate fi redactată şi prin utilizarea tehnicii de calcul.
(2) Minuta trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.
(3) În cauzele civile, din minută trebuie să rezulte explicit soluţia pentru fiecare capăt de cerere.
(4) În cauzele penale, minuta se întocmeşte în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege.
(5) După semnarea minutei, transcrierea în sistem informatizat a acesteia se face de către grefierul de şedinţă, integral, cu excepţia datelor cu caracter personal, altele decât numele şi prenumele părţilor.
(6) Apelurile şi recursurile declarate oral în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele completului şi de grefierul de şedinţă.
(7) Numerele de hotărâre se dau în ordinea înscrierii lor în condica de şedinţă, separat pe materii.
(8) La curţile de apel şi tribunale hotărârile pronunţate în primă instanţă, în apel şi în recurs primesc număr separat.”