Categories
Economie IMM Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, continuă!

Legea nr. 59/2023 aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Categories
Activităţi industriale Agricultură şi silvicultură Articole Comunicaţii Domeniul energetic Economie Transporturi Turism

O schemă de ajutor este destinată digitalizării IMM-urilor!

Ordinul nr. 401/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pilonul III.

Potrivit noutăților, schema se aplică întreprinderilor care se încadrează în categoria IMM şi au sediul social în România.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Domeniile și studiile universitare de master pentru 2016-2017

guvern-master

În data de 2 iunie 2016, Guvernul a adoptat o Hotărâre în care sunt incluse domeniile și programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, locațiile geografice de desfășurare a acestora, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017.

Noile reglementări au fost stabilite la propunerea Senatelor universităţilor și sunt în concordanță cu angajamentele internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 și cu recomandările Cadrului strategic de cooperare în domeniul educației și formării profesionale ET 2020.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Mecanismele financiare SEE şi Norvegian au fost reînnoite

societate financiar bancara
La 3 mai, statele Spaţiului Economic European şi Uniunea Europeană au semnat acorduri pentru reînnoirea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European şi a Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2014-2021.

Cele două mecanisme financiare, cunoscute şi sub denumirea de “Granturi SEE/Granturi Norvegiene”, păstrează obiectivele generale de susţinere a coeziunii economice şi sociale în Europa prin creştere economică şi dezvoltare durabilă şi îşi propun să contribuie atât la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European cât şi la întărirea relaţiilor bilaterale.

România va beneficia de o alocare financiară sporită, de aproximativ 502 milioane euro, comparativ cu cea acordată pe perioada 2009-2014, în valoare de aproximativ 306 milioane euro, în contextul în care valoarea totală a granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein şi Regatul Norvegiei a fost majorată la aproape 3 miliarde de euro pentru o perioadă de 7 ani.

Finanţările se vor acorda pentru cinci domenii prioritare, anume Inovare, Cercetare, Educaţie şi Competitivitate, Incluziunea socială, Ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi Combaterea sărăciei, Mediu, Energie, Schimbări climatice şi Reducerea emisiilor de carbon, Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanţă şi Drepturi şi libertăţi fundamentale, Justiţie şi Afaceri interne.

Ca urmare a semnării acestor acorduri, Statele donatoare vor încheia, cu fiecare dintre cele 15 state beneficiare în parte, în urma negocierilor bilaterale, câte un Memorandum de Înţelegere pentru fiecare din cele două mecanisme financiare, ce vor stabili programele ce urmează a fi implementate.