Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost publicate ghidurile privind organizarea activităţilor în cadrul unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat ghidurile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Noi Ghiduri privind protecţia datelor au fost adoptate la nivel european

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecţia Datelor, desfăşurată online pe 21 aprilie 2020 s-au adoptat, în principal, următoarele documente:

Categories
Internaţional Protecţie socială Ştiri

A fost publicat Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă în condiţii de siguranţă

Pentru Comisia Europeană este extrem de important să se asigure că lucrătorii se pot întoarce la locul de muncă într-un mediu sigur şi sănătos.

Prin urmare a fost publicat Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă în condiţii de siguranţă. Acesta reprezintă o contribuţie esenţială a UE în această perioadă importantă. De asemenea, ghidul conţine linkuri către informaţii naţionale privind sectoare şi ocupaţii specifice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

A fost aprobat Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

În Monitorul Oficial nr. 211/2020 a fost publicat Ordinul nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

ANAF a distribuit un ghid privind dobânzile şi penalităţile în caz de neplată la termen

ANAF anunță măsuri drastice care îi vizează pe pe toți românii. Instituția a distribuit, deja, un nou ghid prin care informează  firmele, dar și populația despre dobânzi şi penalităţi în caz de neplată la termen, nedeclarare sau declarare incorectă a obligaţiilor fiscale. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Ştiaţi că există un Ghid pentru clienţii Prima Casă care au greutăţi cu plata ratelor?

În cazul în care un client la Prima Casă are greutăţi în plata ratelor, există mai multe posibilităţi să rezolve problema, până la executarea silită a imobilului sau a garanţiei acordate de stat. Ministerul Finanţelor a făcut un ghid în acest sens care se adresează atât băncilor cât şi clienţilor. Este o listă de recomandări care îndeamnă banca la negocieri de rate şu de termene, iar clienţilor le sugerează să anunţe din timp că nu mai pot plăti şi să nu aştepte ca evenimentul să se întâmple.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Depozitele municipale neconforme vor fi închise!

Depozitele municipale neconforme vor fi închise, iar în acest sens a fost elaborat un Ghid.

În Monitorul Oficial nr. 230/2019 a fost publicat Ordinul 233/2019 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru investiţii în exploataţii pomicole

Solicitanţii care depun proiecte pentru investiţii în exploataţii pomicole pot primi finanţare inclusiv pentru plantaţii de dud şi goji, potrivit versiunii finale a Ghidului solicitantului pentru investiţii în exploataţii pomicole finanţate prin submăsura 4.1a din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), publicată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Românii pot lua bani de la stat!

Românii pot lua bani de la stat. Este vorba despre Ghidul programului prin care statul oferă finanțare nerambursabilă persoanelor fizice care își instalează panouri solare fotovoltaice, suma decontată fiind în limita de 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 20.000 de lei.

Prin acest Ghid, Ministerul Mediului urmăreşte creşterea numărului de persoane care îşi produc energia electrică necesară consumului propriu, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, care duc la îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Categories
Articole Economie

A fost stabilită Metodologia de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului public

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 877 din data de 17 octombrie 2018, a fost publicată Metodologia de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, din 26.09.2018.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a stabilit că formularul se completează de către instituțiile/autoritățile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, adică: personalul din cadrul autorităților/instituțiilor publice care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, a unui act administrativ de numire ori a unui altfel de act emis în condițiile legii.