Tag-Archive for » Ghid de finanţare «

Orice lucru de pe lume are un început și – vrem, nu vrem – are și un sfârșit. În lumea materiei nimic nu-i nepieritor. Dar, cu privire la tot ce-i bun, folositor și frumos, ne dorim ca sfârșitul cel inevitabil să se petreacă cât mai târziu. Să fie amânat, cumva, de s-ar putea.

În schimb, tuturor elementelor nocive, dăunătoare vieții omenești și mediului natural, nu le putem dori decât… o dispariție cât mai grabnică din peisaj. În această ultimă categorie se află și zecile de depozite de deșeuri neconforme existente pe teritoriul României. Mai mult …

Firmele de instalatori care doresc să monteze panouri fotovoltaice clienţilor casnici care doresc să participe la programul guvernamental prin care primesc până la 20.000 de lei subvenţie au încă două săptămâni să se înscrie la AFM pentru validare. Noul termen este 29 martie.

Este a doua oară când AFM prelungeşte acest termen, ultimul dead-line fiind 15 martie. Mai mult …

Potrivit ştirilor juridice statul vine în ajutorul celor care doresc instalarea de sisteme fotovoltaice.

În Monitorul Oficial al României nr. 17/2019, a fost publicat Ordinul nr. 1305/2018  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 877 din data de 17 octombrie 2018, a fost publicată Metodologia de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, din 26.09.2018.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a stabilit că formularul se completează de către instituțiile/autoritățile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, adică: personalul din cadrul autorităților/instituțiilor publice care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, a unui act administrativ de numire ori a unui altfel de act emis în condițiile legii. Mai mult …

depozit-ecologic-deseuri
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a publicat spre dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind gestionarea deșeurilor.

Ghidul de finanţare are ca obiectiv de a furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului privind gestionarea deşeurilor, dar şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea cantităţii de deşeuri transportată şi depozitată la rampele de deşeuri prin compostarea individuală – descompunerea aerobă a biodeșeurilor, în propriile gospodării.

Un al obiectiv  îl constituie reciclarea individuală prin digestie aerobă şi conversia în fertilizator organic a biodeșeurilor rezultate din propriile gospodării, dar şi gestionarea deşeurilor prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

imagesOrdinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1551/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 759/2015 vine cu modificări la Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015.

Astfel solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietarii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 31 noiembrie a anului de desfăşurare a programului.

Modificările se referă şi la Nota de înscriere care este valabilă maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.

Data – limită pentru depunerea cererilor de decontare este 10 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.