Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme metodologice de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010 – 2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată

Hotărârea nr. 1370/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010 – 2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive.